Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 36 (2 октомври 2023) БЛИНКЕН И ГЕЙБРИЪЛ НА „БЛАГОЛАЖ”

БЛИНКЕН И ГЕЙБРИЪЛ НА „БЛАГОЛАЖ”

Е-поща Печат PDF

Да е Първи април – не е. Да е хумористичният „Бла­голаж” в Габрово – пак не е. Да се е изказал Бойко Борисов, също не е - как ще си меша капата един Бойко с двама титани на световната полити­ка: Антъни Блинкен и Мериън Гейбриъл?

Не става въпрос за Антъни Доктороу (Хекимян), нито за Дива Мария (самодива), чия­то фамилия опитвам да прочета на „американски”, а владея „ав­стрийски”... Думата ни е за дър­жавния секретар на САЩ Ан­тъни Блинкен и колежката му от „страната на Ботев и Лев­ски” Мария Габриел. На среща между тях лидерът на световна­та политика(?) Блинкен каза на нашата „дива”, че САЩ ГЛЕДАТ НА БЪЛГАРИЯ КАТО НА РЕ­ГИОНАЛЕН ЛИДЕР.

Леле, би казал Шурда от „Го­рещ вятър” и би се хванал за главата. Защото в региона ни има една Сърбия, която е ре­гионален лидер във футбола, баскетбола, волейбола и тени­са. Аман-заман, би се възпроти­вил и друг комшулар, защото е регионален лидер не само в ле­пенето на чехли, ами прави камиони, леки коли, бусове, че от заводите си вдига във въз­духа и „Байрактар” (то и ние вдигаме пушилка с нашенски „байрактари” от двеста и ку­сур партии, ама нейсе, запуши я...). Пак от юг подгрели тема­та така: къв регионален лидер, кви пет лева, като са регионал­ни лидери къде са им домати­те, краставиците, пъпешите, дините, та ако не е нашата кали­мера към тях с какво ще си пият ракията? А отвъд Гюргево и Ка­лафат се похвалили, че са ли­дери в региона по вкарването на корупционни големци зад решетките!

Като капак от Вардара се дочуло: „Море, ке го игра Мит­рето лидерот!” З еленски и Плевнелиев се усмихнали под­купващо на колегата смешник Митко Рачков, а на Балканите се пуснала есенна мъгла, в коя­то от едната страна с български език стояли Кирил и Методий, а от другата със североамери­кански акцент Кирил и Асен. Близкото между двете лидерски двойки било, че били загрижени да създадат нещо за българи­те: Кирил и Методий искали да им създадат бъдеще, а Ки­рил и Асен се стремели да им създадат минало...

„О, минало незабравимо, о, пресвещени бъднини!“ И песен­ният фолклор съобщава, че МИ­НАЛОТО Е НАШЕТО БЪДЕЩЕ. Иде дървеното рало, а Антъни и Гейбриъл ни обещават ли­дерство! Може, стига да не за­къснеем, че ще ядем чуждо зър­но и дърво. От ралото ...

Колкото до другия Антъ­ни, крепен от мощните м о щ и на гражданите за европейско развитие на България, си спом­ням, че като студенти във ВИИ ”Карл Маркс” се шегувахме, че и магаре да вържеш пред ин­ститута, ще изкара диплома. Актуализирано би звучало: ще изкара, ако му помогнат други магарета...

И да завършим с „Благолаж”: Иванчо казал, че ще подари на новозаселилото се другарче Пьотърчо камиончето си, кое­то било счупено и не можело да се поправи. Пита се в зада­чата за чий еди що си Пьотърчо ще вземе играчка, която е стро­шена и не подлежи на оправя­не? А дарението щяло да бъде одобрено от домсъвета, за ко­гото размяната на камиончета, танкчета и самолетчета е прия­телска помощ и безобидна дет­ска игра като драскането на ки­бритче на тавана...