Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 36 (2 октомври 2023) Унищожението на европейската цивилизация върви по много фронтове

Унищожението на европейската цивилизация върви по много фронтове

Е-поща Печат PDF

Франция вече е дър­жавата на мулти- култи либералния фашизъм. Там ос­новен враг на управляващата глобалистко-сатанистка бан­да, са обикновените французи, местните жители, а не истин­ските престъпници. Ето и по­редния случай.

Две дузини французи про­тестираха пред дома на ми­грант изнасилвач в Шербур, Франция. Поне половината от тях сега са изправени пред на­казателно преследване и до пет години затвор за „неразре­шено събиране“ и за „насърча­ване на самозащита“ въпреки очевидната неспособност на френското правителство да защити собствените си граж­дани.

До това се стигна след като се разбра, че мигрантът Умар. Н. е изнасилил 29-годишната французойка Меган жестоко, с метла! След изнасилването тя изпаднала в едномесечна кома.

Престъплението било тол­кова брутално, че разплакало болничния персонал и екипите за спешна помощ, като някои се нуждаели дори от психологиче­ска консултация.

Заподозреният изнасил­вач, Умар Н., сега е в предва­рителен арест и вече със защи­тата му са се заели цяла група адвокати.

Бащата на момичето Людо­вик говори пред френската пре­са и изрази гнева си от брутал­ното изнасилване и от факта, че 18-годишният заподозрян ми­грант Умар Н. досега не е при­бран в затвора въпреки пъл­ното си с престъпления досие, включващо дори кръвосмеси­телно изнасилване на по-мал­ката му сестра.

Престъпността във Франция се е увеличила многократно за последните 10 години, а близо 70% от убийствата, грабежите и изнасилванията са дело на мигранти. Последната „мода“ са нападенията над възраст­ни жени с цел обир и изнасил­ване. Наскоро мигрант от Си­рия намушка 7 деца в парк, а състоянието на няколко от тях е критично.

Нашумелият френски писа­тел Лоран Обертон каза: „Във Франция насилието продължа­ва да нараства рязко, дости­гайки рекорд от 900 нападения на ден, включително 120 напа­дения с оръжие. Въпреки, че се вземат предвид само престъ­пленията, за които са подаде­ни жалби, средно 220 са случа­ите на сексуално насилие все­ки ден. Убийствата и опитите за убийства също рязко се уве­личават през последните годи­ни. След десетилетия на масова имиграция Франция никога не е имала толкова много престъ­пления, а и толкова много неле­гални чужденци на територия­та си.“

Френските власти продъл­жават да си затварят очите пред тази вълна от насилие. Наскоро цялото общество беше потресено от ужасно престъпле­ние. Алжирец жестоко изнаси­ли бременна жена, а решение­то на властите беше да го „на­кажат“ като го върнат в Ал­жир!...

Разбира се, в такова поведе­ние няма нищо случайно. Уни­щожението на европейската цивилизация върви по мно­го фронтове и глобалистките елити не са се отказали.

Западна Европа вече поч­ти е „заминала“. Мигрантите, феминизма, LGBTQR+, заед­но с тоталното духовно уни­щожение и всички други ме­тастази на „английската про­каза“ направо я съсипаха. И това, което се случва във Франция не е прецедент, а е практика и в Германия, и Бе­нилюкс, а скоро ще е и в Скан­динавия.

Изобщо няма да спомена­вам икономическата разруха, която вече е надвиснала над западната част от континента като огромна черна сянка.

Само не мога да проумея как у нас, в нормална доскоро България, може да има хора, които още вярват, че наши­ят път е към тази разлагаща се Европа, че трябва да приби­раме „нещастните мигранти“, за да тикат децата ни още от малки към всякакви „джендъ­рии“ е, „какво пък толкова“ и т.н. гадости? Аз не мога да про­умея как може да има такива, които наистина вярват, че @ простокиро и асенка са дър­жавници…

С помощта на материали от rmx.news