Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 34 (19 септември 2023) ОБРЪЩЕНИЕ НА РУСОФИЛИТЕ

ОБРЪЩЕНИЕ НА РУСОФИЛИТЕ

Е-поща Печат PDF

Като приемаме с огромна благодарност всички поз­дравления, които получихме по повод на нашия празник, ние, българските русофили, се обръщаме към българската общественост със следните думи:

• Управляващият политически елит в България се опитва злонамерено и агресивно да сблъска две части от нашия народ като разрушава символи, паметници, история и вековна обич към Русия. Така както световни сили искат Русия без Русия, така и български продажни сили помагат България да остане без България.

• Ние, българските русофили, сме съществена част от гаран­цията, че това няма да се случи! Ние държим нишката на ис­торията, затова сме честни с миналото и уверени в бъдещето!

• Готвят ни въвличане на България във война с Русия, гот­вят ни български майдан, готвят ни диктатура, но ние ще из­държим на изпитанието на времето, защото колкото и да е сил­но злото тактически, доброто стратегически ще победи!

Изпитвайки гордост, че българското русофилство е ини­циатор за създаването на организирано международно ру­софилско движение, ние, заедно с нашите сестри и братя русофили от други страни, се обръщаме към международ­ната общественост със следните думи:

• Нашето Движение е отговор, силен и категоричен, на раз­делението в света; съпротива срещу стремежа за световна до­минация; упование и защита на многополярността и тради­ционните ценности;

• Нашето движение е нова площадка за световен диалог;

• Нашето движение е войник на доброто, на справедливост­та, на взаимното уважение между народите, на защитата на на­ционалните идентичности по света, на всяко национално дос­тойнство.

• Ние, русофилите, ще сеем доброто, разумното и вечното.

Ние, русофилите, обединени в наше международно дви­жение призоваваме:

• Да бъдат разрушени фобиите! Да бъде обезсилена алчност­та! Да бъде победен болният стремеж към господство!

НЕ на света на взаимните унижения! НЕ на света на санкциите!

Това казваме, ние, русофилите! И го казваме ясно, гордо и смело:

„С Русия в сърцето към един по-добър, по-човечен и по-успе­шен свят!“

16.09.2023 г.