Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 34 (19 септември 2023) По пътя към един по-добър свят

По пътя към един по-добър свят

Е-поща Печат PDF

Големият поет на немское­зичния свят Райнер Мария Рилке в едно свое писмо от началото на миналия век, бе написал: „Всички държави гра­ничат с други държави. Само Ру­сия граничи с Бога!“ Разбира се тази метафора е за границите на руския дух, проникнат от откровението, че Бог е истината, пътят и живота. А всяко докосване до него, до Божест­веното начало на Твореца, винаги е означавало за хората укрепва­не на правдата, нови сили за надеждата, и увереност в защитата на доброто като отрицание на изкусителните усилия на Лукавия, тво­рящи зло – нескончаемо и вечно.

Именно тази близост на Русия с Бога, предопределя живота и пътя на руския човек през света и историята. А ние, българите, можем най-добре да свидетелстваме защо името на нашата на­дежда винаги е било еднозначно с името Русия.

Да отдадеш живота на своите синове, в името на най-светлия каноничен евангелски принцип: За други своя“, може само един богохраним и отдаден на доброто народ. И нека никой не се чуди какъв е фундаментът на българските исторически връзки и как и по чия воля е сътворен цивилизационния съюз между бълга­ри и руси.

На пресконференция в БТА на 17 септември това бе отбе­лязано от много от чуждестранните гости на Първия междуна­роден русофилски събор, проведен ден по-рано, край Калофер. Пръв в този смисъл пространно говори журналистът и анализа­торът от Швейцария Ги Метан, който е добре познат на нашите читатели от много публикации в „Нова Зора“. Ян Черногурски от Словакия продължи темата и заяви, че мисията на Русия, на ней­ната политика и роля в историята винаги е била да подкрепя на­деждата и справедливостта.

Особен интерес предизвика сред присъстващите и експозето на геополитическия анализатор Валентин Вацев, който говори за императивите на войната, която определи като Трета световна, както и за изпитанията и заплахите пред всички, които вярват, обичат и подкрепят Русия.

„И все пак, отбеляза в своето обръщение от името на „Нова Зора“ авторът на тези редове, още от времената на маркиз Дьо Кюстен, всяко благородно намерение и позиция на Русия са били подлагани на тотално охулване и отрицание. Русофобията, тази съвременна епидемия, истинска холера на нашето време, за съжаление, достигна и България. И се получи доскоро немисли­мото: България, под чужда команда, се изправя срещу Русия, коя­то, както сочи историята, е нейна собствена духовна рожба. Разделението у нас само привидно минава по линията комуни­зъм-антикомунизъм, макар че съотношението на приятелите на Русия и нейните отрицатели да не е по-малко от 9:1. Поли­тическата конюнктура обаче и т.нар. управленски елит, вече са прекрачили всички дори условни граници на демократичността и обективността. И за никого няма съмнение кой надува гайда­та и какъв е смисълът на хорото, което ни е залюляло“.

В своето обръщение на русофилите от 18-ия национален и Първия международен събор, към гражданите на България и международната общественост, което публикуваме отделно, се казва: „Готвят въвличане на България във войната с Русия; подготвят ни български майдан и диктатура“. Това е актуални­ят тактически подход на властите в България, но стратегически тази позиция е обречена на провал и предвещава несъмнената ни катастрофа като държава. Стратегическата победа неминуе­мо ще бъде на страната на правдата и на доброто.

„Ако не беше международен форум с участието на още 11 държави, поясни Николай Малинов, мотото на събора щеше да бъде „С България и Русия в сърцето“. Но тъй като всички пред­ставители на още 11 държави, дойдоха край Калофер, защото обичат Русия, коректността изисква да не поставяме ударе­нието върху България. Достатъчно е, че тази плодотворна ини­циатива тръгва от нас, българите, тръгва от примера на на­шето Отечество. Остава ни да добавим: „Бог пред нас и ние след него! Това е пътят към един по-добър и човечен свят“.