Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 20 (16 май 2023) ДОБРА ЛИ Е БИЛА „ДОБРАТА“ ДНЕС ЕВРОПА?!

ДОБРА ЛИ Е БИЛА „ДОБРАТА“ ДНЕС ЕВРОПА?!

Е-поща Печат PDF

Европа се страхува да засяга тема­та за Великата отечествена вой­на. Защо? Има факти, които всич­ки те се бориха срещу нас. Всеки трябва да знае.

Историческите факти свидетелст­ват, че през 1941 г. не само Германия напада СССР. Останалата част от Евро­па също атакува, с изключение на сър­бите и гърците. (бел.ред. – И България, която не изпраща войски на Източния фронт).

Срещу СССР воват: испански диви­зии и френски легиони, армии на Ита­лия, Румъния, Унгария, Финландия; части от Чехословакия, Хърватия и др.

Брестката крепост е щурмувана от австрийците, а Севастопол - от румън­ците и италианците.

Дори Албания изпраща СС дивизи­ята Скендербей да се бие в СССР.

Румънци, унгарци, хървати, слова­ци нямат търпение да отщипнат парче от СССР.

Почти всеки втори танкист в тан­ковата армия на Гудериан е чех.

И всички зверстват по-нагло, дори от немците. Унгарците например, не взема­ха в плен съветските войници. Точно както в Гражданската война, в която те вече се бяха показали като чудовища.

Близо до Ленинград и Ржев холанд­ската СС дивизия „Северна земя“ из­вършва чудовищни зверства.

Италианци, испанци, шестдесет хи­ляди френски доброволци от СС диви­зията „Карл Велики“ и охранителни и на­казателни отряди, от швейцарци, фла­мандци, валонци...

Дания и Испания дори изпращат своите войници без официално да обя­вят война на Съветския съюз!

Сиреч, в момента на нападението на нападението на Германия, на 22 юни 1941 г., армията на Хитлер разполага с около един милион войници от страните-съ­юзници на нацистка Германия. Всич­ки те, сега са част от НАТО. В сметките не влизат „неправилните казаци“ или ук­раинските военни формирования.

И така - до 1943 г. численото превъз­ходство в живата сила на съветско-гер­манския фронт винаги е на страната на държавите от фашисткия блок!

Ведно с тях срещу СССР се бият, формираните изцяло от предатели на Родината литовски, латвийски и ес­тонски СС дивизии, които редом със СС дивизията Галиция, с грузинските и с туркестанските легиони наброяват общо над 400 хиляди щика. Оттях ук­раинските хивци са 250 хиляди.

Всички те не са били смятани за во­еннопленници. Заловени те са били пре­давани веднага на военен трибунал.

А ето и състава на военнопленниците в СССР в годините между 1941 и 1945 г., по националности:

германци - 2 389 560 души,

японци - 639 635,

унгарци - 513 767,

румънци - 187 370,

австрийци - 156 682,

чехи и словаци - 129 977,

поляци - 60 260,

италианци - 48 957,

френцузи - 23 136,

холандци - 14 729,

финландци - 2377,

белгийци - 2010,

люксембургци - 1652,

датчани - 457,

испанци - 452,

норвежци - 101,

шведи - 72.

В края на Втората световна война общо един милион и половина европей­ци са в руски плен. Германците са отдел­но.

Това е причината в Русия да се празнува Деня на победата на 9 май!

На 8 май Европа отбелязва Деня на помирението. И траура.

Европа скърби за своята непобеда и затова е непрестанен гневът й срещу Ру­сия. Както се казва, празниците са раз­лични, а също и поводите.

И никакво приятелство в този смисъл не би било осъществимо. Трябва само да се внимава да не бъде настъпена „моти­ката“ отново.

@Rogandar, Канал за Москва

Превод: Минчо Минчев