Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 20 (16 май 2023) МАРИЯ И ДВАДЕСЕТТЕ КВАДРАТЧЕТА!

МАРИЯ И ДВАДЕСЕТТЕ КВАДРАТЧЕТА!

Е-поща Печат PDF

 

„Много неправди, а една Мария! Затуй не се е оправил този свят!“

Думи на отец Аверки от разказа на Николай Хайтов, „Козият рог“

 

Живеем като в лош сън. След почти един месец ухажва­не и намеци за годеж и брак между ГЕРБ-СДС и ПП- ДБ, „най-опитният политик“, лидерът на ГЕРБ Бойко Бори­сов повика на помощ еврокоми­саря Мария Габриел, която не­говата ръчица изпрати в Брюк­сел. Първо като обикновен евро­депутат, после като еврокомисар по иновациите, а днес замест­ник-председател на ЕНП. Преди да разкрие името на човека, кой­то ще предложи за български пре­миер, Борисов загадъчно изреди достойнствата на своята фаво­ритка, сред които владеенето на много езици и връзките й с ев­ропейските финанси. Името на Мария Габриел „изтече“ първо в медиите, за да го научи един ден по-късно цяла България от уста­та на „лидера“, излязъл храбро на трибуната на Народното съ­брание да обяви своето ираде. Очевидно е очаквал аплодисменти и сваляне на гарда от най-логичните според самия него бъдещи ко­алиционни партньори на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ. И, както си му е ре­дът, г-жа Габриелица насрочи раздумки с всички парламентар­но представени партии, с изключение на „Възраждане“. От ПП- ДБ инатливо се въздържаха да откликнат на поканата, макар с ГЕРБ-СДС да са от едно и също евроатлантическо семейство.

 

Пред отзовалите се на пока­ната, еврочиновничката в не­платен отпуск Мария Габри­ел постави няколко програмни приоритета, първият от кои­то касае главата, т.е. свалянето на главния прокурор Иван Ге­шев. Понеже не сме толкова на­ивни за да повярваме. че това Мария го е измислила сама, споделяме казаното от пре­зидента Радев в ЮАР за за­къснелия с три години катар­зис на ГЕРБ и интересите на хора, които стоят зад гърба на г-жа Габриел. Смятаме, оба­че за преувеличена надеждата му бъдещият премиер на Бъл­гария „да узрява по-бързо за ва­жните за България решения“. Брюкселската бюрократка не е дошла „да узрява“ за пробле­мите на България и възмож­ните им решения, а да отбие номера. А той е да се натрие но­сът на ПП-тата пред Брюксел и Вашингтон, като хора, които рушат „евроатлантическото единство“ и правят скришом услуга на Путинова Русия. Това за 20-те празни квадратчета, които останалите парламентар­ни партии трябва да запълнят със свои кандидати за минист­ри, го измисли не Мария Габри­ел, а Бойко Борисов. И пак той реши, че за запазването на не­говата власт си струва да по­жертва дори главата на най-яр­остния си защитник от правосъ­дието, главния прокурор Иван Гешев. Още повече, че Гешев и в прокуратурата се оказа чужд сред свои, щом първият му за­местник, той и шеф на НСлС Борислав Сарафов се разгра­ничи от него по въпроса за „атентата“. Нещо повече, обяви, че се разследва и вер­сията за инсценировка.

Разбира се, свалянето на главния прокурор няма как да се случи, докато не бъде подменен, или превъзпитан съставът на ВСС. Пък и знае ли човек дали като бъде притиснат в ъгъла Ге­шев няма да изтърве нещо за „онова“ чекмедже с евро банк­ноти и кюлчета злато, което видя дори дронът на президен­та, а прокуратурата се усъм­ни в неговото съществуване. Същото се отнася и за къщата в Барселона, както и за мили­оните, които емигрантът в Ду­бай Васил Божков твърди, че е давал на Владислав Горанов, за да ги предаде на Борисов, като откуп за неплатените „по не­внимание“ на Комисията по ха­зарта милиони лева данъци. За парите от фалиралата КТБ да не говорим.

Колкото и някои политоло­гични врачки да се опитват да правят оптимистични прогно­зи относно възможността да се състави правителство от ГЕРБ- СДС и ПП-ДБ, по-голяма, макар и пак недостатъчна е вероят­ността Бойковите квадратче­та да се попълнят с кадри на ДПС, БСП и ИТН. Преди още президентът Радев да е връ­чил мандата на 15 май, се за­въртяха имената на евродепу­тата от ДПС Илхан Кючук като възможен министър на външ­ните работи и на служебния министър на правосъдието Крум Зарков като шеф на пра­восъдното министерство в един редовен кабинет. В едно­седмичния срок, с който Ма­рия Габриел ще разполага за да реализира мандата, сигурно ще изтекат и други имена. Но, какво ще стане в НС, ако и ко­гато мандатоносителите пред­ставят своя проекто кабинет, знае само Господ.

Все пак Мария Габриел не е нито Дева Мария, нито дори Хайтовата Мария, та да оп­рави този свят. Много голя­ма е вероятността номинаци­ята й да се окаже поредният „втори акъл“ на Борисов, кой­то отдавна гледа към местни­те избори. И с олимпийско спо­койствие оставя на президента Радев и неговото служебно пра­вителство да сърба попарата, надробена от 12-годишното властване на ГЕРБ с различ­ни ортаци, и 7-месечното екс­периментиране на ПП-ДБ с бръснач върху главите на уп­равляваните от тях. Включи­телно и тези, които не са нито за ГЕРБ-СДС, нито за ПП-ДБ, или за която и да е от представени­те в НС политически фирми. Ще поживеем, ще видим. Пък ако не стане чудото, наречено парламентарно правителство, пак ще се редим през юли пред изборните секции. И със сигур­ност, ще сме по-малко от тези, които отидоха да гласуват на 2 април. Добре е поне, че про­словутата швейцарско правило за актуализиране на пенсиите според инфлацията, ще се при­лага. Така уверява служебният министър на финансите Росица Велкова. Останалото са „шмен­ти-капели“, както казва лиде­рът Борисов.

Не може да му се отрече та­лантът да разсмива публика­та, докато други й разплакват майката. Една Мария не стига за да се оправи този свят. Но и тази Мария не е като она­зи Мария, тръгнала с кози рог да наказва престъпниците. Днешната е по-скоро съдруж­ник в престъплението на Бори­сов, Петков, Василев и компа­ния. За разлика от тях обаче, тя ще се върне в Брюксел, пре­ди да е станала клиент на някой честен прокурор. Което не оз­начава непременно, че избро­ените по-горе ще се изпра­вят пред българската Темида и ще бъдат осъдени. Защото нашата Темида е Троеручица – с едната ръка държи везна­та на правосъдието, с другата слага неща на блюдото, а с тре­тата прибира рушвети. И, как­то казва героинята на Бертолд Брехт, Майка Кураж: „Слава богу, че вземат подкуп. Все пак не са вълци, а хора и гонят па­рата. Подкупността на хора­та е също като милосърдието на дядо господ. Подкупът е един­ствената ни надежда. Докато има подкупи, ще има леки присъ­ди и дори невинните ще бъдат оправдавани в съдилищата“.