Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

КАК СКОПИЕ ПРИСВОЯВА СТАРОБЪЛГАРСКИ КНИЖОВНИЦИ

Е-поща Печат PDF

Литературният код  на  македонизма


В издадената  в съседната държава поредица от 135 тома “Македонска книжевност” наши средновековни автори са представени като... македонски


Трудно е да се допусне, че комплексарската  македонистка хистерия  може да достигне до такива размери, но фактът си е факт. В издадената неотдавна в Скопие 135-томна поредица "Македонска книжевност", с благословията и материалното попечителство на местната "влада", са надминати всякакви граници на достоверност, професионализъм, коректност и добросъседство. Това го доказва по безспорен начин още първият том на поредицата "Македонска книжевност IX-XVIII век", чието съставителство е дело на редовния професор и научен съветник в Института за македонска литература при Скопския университет Илия Велев, който е автор на повече от 30 книги и 300 научни студии в областта на медиавистиката, византологията и литературната историография.

Прочее, когато става дума за средновековна литература, не може да не се припомни, че през изминалите десетилетия македонистите в Скопие хвърлиха неистови усилия, за да сътворят "темели" на своята теза за някаква мнима духовна приемственост от миналото с днешната културна идентичност.

По време на комунизма философските факултети на Белград и Скопие бълваха идеологически кадри. В Скопския университет кипеше и вреше от "научна" дейност, насочена към "македонизиране" на средновековната българска литература. В големите университети в чужбина бяха хвърлени огромни средства за създаване на катедри и купуване на научни лобита по "македонистика" за сметка на българистиката. Но това е дълга и пространна тема, която е за друго място.

А какво по-точно е натворил в конкретния случай Илия Велев в този първи том от 135-томната поредица, с който има претенцията да положи темела на "македонската идентичност" и "континуитета (приемствеността) на македонския книжовно-исторически развой"? Ако решим да повярваме на професора от Скопие, ще излезе, че с този сборник той си е поставил доста скромна цел - да представи "десетвековните (!) книжовно-исторически процеси в Македония, да покаже какви оригинални творби са се появили в македонските книжовни центрове през IX - XVIII век". (с. 17-18). Велев твърди, че повечето текстове в антологията са преведени от черковнославянски, като повтаря познатата скопска теза за съществуването през Средновековието на някакъв "славяномакедонски език" (с.10). Всичко това той правел, за да отстои поруганата през вековете от "асимилаторите" (включително българските!) "македонска идентичност".

Но още в своя предговор към сборника професорът-медиевист пуска своето манипулативно "фитилче" - поради конфронтацията с "бугарскиот цар Симеон" по време на Преславския събор през 893 г. Св. Климент и Св. Наум се били отдръпнали в Македония, създавайки Охридската книжовна школа, което било потвърдило отделния статус на нейните "протагонисти" спрямо средновековната българска книжовна традиция (с.11). Тези свои "открития" Велев подплатява с твърдения за някаква трайна византийска културна приемственост в никога не съществувалата в миналото македонска славянска държава.

Оттук нататък Илия Велев започва да гради своята македонистка антибългарска теза, с която е пропит едва ли не всеки ред в неговия сборник - биографични бележки, коментари, интерпретации на текстове и пр. Като първи македонци Климент и Наум били влезли в остър спор с княз Борис и цар Симеон. Така Св. Климент не бил съгласен с княз Борис, а по-късно се скарал и със Симеон! Като епископ в Охрид "той се бил покорил на новата мирска власт, но не признавал надлежността на българската църковна йерархия" (с. 104). Нещо повече, "той се съпротивлявал, поднасяйки си оставката на българския владетел" (пак там) и повлякъл със себе си "духовния си събрат Наум" (с. 105). В сборника "македонецът" Св. Климент е представен като "продължител на всеславянската писменост и просветителство" (с. 104), докато Наум направо е обявен за "македонски светител, просветител и книжевник" (с. 177). "Двайцата с Климент не били съгласни с решенията на Преславския събор и се "повлекли" в Македония. Така се появила исторически ясно границата между духовната и културна традиция в България и Македония". ( с. 133- 134).

Всичко българско е... македонско - няма да е пресилено, ако се каже, че това е бил принципът, по който Илия Велев е съставил своята "Македонска книжевност IX - XVIII век". Той твърди, че в нея е представил 50 македонски книжовници (!) Где що е стъпил - само македонец, всичко е македонско. Даже Константин Преславски (Константин Презвитер) бил "един от най-изтъкнатите македонски химнографи (поети)" !!! (с. 148), само защото се е отбил за кратко при Св. Наум (!) в Брегалница. За Презвитер Козма имало опити той да бъде свързан с Преславската школа, "но все пак преобладавали (??) мненията, че той произлиза от Македония" (с. 180). Йоан Презвитер бил "македонски книжовен деец и преводач от Охридската школа" (с.205). Даже богомилството било дошло от Македония. Нищо, че документи като Виенския препис от XII век и Каркасонския от XIV в. говорят, че то си е чисто българска ерес. Затова богомилите в Западна Европа са се наричали "бугри" и "катари", а не "македони", нали? Това и до ден-днешен се знае по целия цивилизован свят, но според Ил. Велев било известно, че "появата на богомилството топографски (!) се свързвала с Македония" (с. 209). Арсений Солунски бил "македонец славянин от Солун" (с. 254). Йосиф Брадати бил "македонски книжовен деец от XVIII век" (с. 344). Може би само поради това, че е бил роден в Разлог...

Каква обаче е историческата истина? ...

Такава, че през 837 г. хан Пресиян спечелва "битката при Сер" и по-късно присъединява византийската географска област Македония към България. Именно в Македония, на река Брегалница, неговият наследник княз Борис I "приема царството" и след като през 865 г. въвежда християнството, по-късно създава в Плиска, първия книжовен център, който след това е преместен в Преслав. Именно Борис през 886 г. решава да създаде и втория книжовен център в Кутмичевица - Охрид. Там той изпраща Климент, за когото византийският летописец Теофилакт пише, че "произхожда от българите славяни". Друг летописец - Димитър Хоматиан, допълва: "Този велик наш отец и светилник на България бил от рода на европейските мизи, които обикновено народът знае и като българи". За да създаде условия за дейността на Климент в Кутмичевица, Борис сменя комитата на областта и щедро му дарява имоти, с указанието "да премахне равнодушието на българите към божествените неща" (Д. Хоматиан). Вече през 893 г. Климент Охридски е ръкоположен от цар Симеон за "пръв епископ на български език" (според Теофилакт). През 915 г. той идва в Преслав с молба към Симеон да бъде освободен от високата длъжност заради напредналата си възраст и умората, но българският владетел му отказва. Тогава за негов заместник в Охрид е назначен св. Наум, който според житиеписците, е "роден и отрасъл в пределите на Мизия". Такава е истината за "конфликта" на Климент и Наум с Борис и Симеон и за "македонския произход" на двамата забележителни български светци и книжовни просветители.

Кога е имало македонски ръкописи?

Никога! Никога не е имало средновековни македонски ръкописи - отговарят компетентните специалисти, противно на твърденията на днешните скопски медиависти и на Илия Велев. Има старобългарски, руски и сръбски оригинали и преписи, но не и "македонски", по простата причина, че нито в Средновековието, нито по-късно е имало някакъв "македонски" книжовен център. Охридският център в Кутмичевица, както и центровете в Преслав и Търново са български. Доказват го фактите, а не политическите манипулации с днешна и вчерашна дата.

Колкото до конкретния случай за "Македонската книжевност IX - XVIII век" на Ил. Велев, той с лека ръка е "помакедончил" всички български книжовници от този период. Би трябвало да се очаква, че един толкова авторитетен учен ще подходи сериозно и няма да заложи своето име в толкоз елементарни политически манипулации и исторически спекулации, каквито е натворил при съставителството и редакцията на този сборник. При това - да припомним, че тази 135-томна поредица - литературен "пантеон", според властите в Скопие, се разпространява в превод на английски в над 50 държави в света. С мегаизданието вече са "зарибени" стотици национални библиотеки, културни институти  и дипломатически мисии в света. Нещо повече, поредицата предстои да бъде преведена на китайски, арабски, френски, немски, италиански, турски, албански и т.н., като продължи тиражирането по света на мнимото "македонско" духовно наследство.

Не е наша работа да анализираме как и по какъв начин, с какви "научни" доказателства старобългарските книжовници са станали... "македонски". Нека с това да се заемат българските специалисти лингвисти и филолози, медиависти, да си каже мнението българската наука. Но е повече от скандално изконно старобългарска литература да се тиражира по света като македонска чрез нагли исторически фалшификации и политически лъжи. За това вече следва да си каже думата и българската държава.

Добросъседство - да! Разбирателство - да! Културно сътрудничество - да, но не на всяка цена. Първо трябва да се признаят историческите и културни реалности. Останалото е махленско и кокошкарско шмекеруване, усукване на дребно, или пладнешки обир. Ако македонистите в Скопие са си харесали за своя литературен "темел" българското историческо и книжовно наследство - добре, но да назоват истината и да вървим заедно нататък - към Европа и света.


 

ЗА НЕСТАНДАРТНОТО ПРИЯТЕЛСТВО МЕЖДУ ТОДОР ЖИВКОВ И ФРАНЦ ЙОЗЕФ ЩРАУС

Е-поща Печат PDF

Повечето читатели на в. “Нова Зора” си спомнят, че на 8 ноември миналата година, в НДК, бе организирана научно-практическа конференция, посветена на 100 години от рождението на Тодор Живков. Днес вече е факт и сборникът, в който са събрани текстовете, представени на конференцията. Междувременно бе излъчен и един документален филм, “Последният лов”, в който авторите се опитват да внушат, че едва ли не Живков е планирал да насочи България в руслото на европейския капитализъм, да я направи член на европейската икономическа общност, на атлантическите структури и т.н.

 

ХАЙТОВ БИЛ ЧЛЕН НА БКП.

Е-поща Печат PDF

МЕРЗОСТТА НА ФАЛШИФИКАТОРИТЕ

На някои историци – невтасали антикомунисти – наистина трябва да им се помогне.

Съвсем са се видиотили.

Държат се като пощръклели – щом стане дума за урока по „комунизъм“ за десети клас.

Въобразяват си, че колкото по-стръвно говорят глупости, толкова по-бързо ще ги признаят за антикомунисти – и ще подхвърлят нещо в канчетата им.

Америка за България“ чака зад ъгъла.

А телевизиите мрат да канят такива.

По БНТ един професор попитал една професорка: как ще говорят учителите по литература за Николай Хайтов, който е бил член на комунистическата партия, когато ще изучават комунистическия режим като тоталитарен?

Виждате ли какви лъжци ще учат децата ви.

Хайтов, този истински народен писател, никога не е бил член на БКП.

Те това не знаят/не са проверили, а ще пишат история.

 

ЦИПРАС ПОДХВАНА ПАРАЗИТИТЕ ОТ “ОНЯ СПИСЪК” - НАШИТЕ НЯМА КОЙ!

Е-поща Печат PDF

Паразитите не са само организми, които се хранят с части или жизнено необходими продукти от друг жив организъм, наречен гостоприемник, както пише в уикипедията (терминът произлиза от рarassitos, от гр. някой, който се храни от чужда трапеза). Пръв използва това понятие старогръцкият писател Лукиан в своята сатира „За паразита, или какво представлява паразитството”, където пише, че: „Паразитите са хора, които спечелват благоволението на богаташите и са си издействали постоянно място на трапезата им”. В този смисъл по-надолу ще става въпрос за бившите гръцки политици от “Нова демокрация” (НД) и ПАСОК и приближените им олигархични кръгове, които бяха спечелили благоволението на своите богати господари от ЕС, бяха добре приети на тяхната трапеза, защото съучастнически задоволяваха гигантския им апетит към разграбване националните богатства на Гърция. Те дотолкова взаимно си допадаха, че когато гръцкият народ свали паразитите чрез избори, в Брюксел изпаднаха в шок и ужас. Защо ли? Дали се уплашиха единствено от обявеното намерение на новия премиер Алексис Ципрас да пресече тези апетити, или има и други причини?! Но сме длъжни да направим уговорката, че и у нас паразитите не са малко. За да се изясни това, което става в Гърция обаче, следва да се върнем малко назад в историята на проблема, който двете съвместно управляващи партии НД и ПАСОК правеха всичко възможно да бъде потулен и забравен.

 

България: НОВА КОАЛИЦИЯ СЕ ПРОВИРА ПРЕЗ ИГЛЕНИ УШИ

Е-поща Печат PDF

Усещайки, че среднощното бдение в пленарната зала на герберите, част от настоящите им коалиционни партньори от ОП и кандидати за нови такива от ДПС, ще има тежки последици за ГЕРБ, Борисов заряза евангелските притчи. И, едва завърнал се от конференцията по сигурността в Мюнхен, свика Централната изпълнителна комисия на партията, чрез която нареди на депутатите си да възстановят старото положение на преференциалния праг и да изберат нова ЦИК. Ултиматумът на Нинова хвана дикиш! Но от БСП заявиха, че няма да се върнат в НС, докато не бъдат отменени всичките поправки в Изборния кодекс: отлагането на машинното гласуване, одобрението с просто мнозинство на решенията на изборните комисии, отнемането на правото на гражданите на индивидуална касационна жалба до ВАС и др.

Ето как не държавата, а ГЕРБ беше „прекарана през иглени уши“, за да не остави впечатлението, че се готви за служебна изборна победа. При това, отстъпвайки уж с неохота на капризите на ДПС, с което никога нямаше да се коалира. Друг е въпросът, дали иглата, през чиито уши Борисов се опитва да прекара държавата, не е счупена както в едноименния разказ на Чудомир. Там двама старци се опитват да вдянат конец в ушите на една игла на светлината на огнището и се упрекват взаимно, че са одъртели. Събудена от караницата, внучката им погледнала иглата и казала, че тя няма уши, понеже е счупена.

Както и да е. След като пропагандаторите на правата герберска и евроатлантическа вяра, като Тома Биков, Спас Гърневски, и „присъдружните“ на правителството „медийни чучулиги“ като Илияна Беновска, Любо Огнянов, Георги Коритаров, Антон Тодоров и други, плюс говорителите на ДПС като Йордан Цонев и Хамид Хамид ни бомбардираха дни наред от телевизионния екран в полза на поправките в Изборния кодекс, не е ли време да си  посипят главите с пепел? Защото те буквално „измадуриха“ такива нелепости, че заслужават да бъдат намазани с катран и оваляни в перушина. За подаване на оставки от тяхна страна не смеем и да мечтаем. Но при такъв кадрови и медиен пълнеж, не се учудваме, че Борисов предпочита да стои в чужбина, симулирайки независима външна политика. Толкова независима, че отразява като ехо казаното от Вашингтон, Лондон, Париж, Берлин и Брюксел, и дори от техните посланици в София.

Сагата с „изпраните“ в „Инвестбанк“ петро долари на венецуелската държавна компания PDVSA и отравянето през 2015 г. на оръжейния търговец Емилиян Гебрев е показателна за  лицемерието на „големите началници“. Защото тези пари са дошли в България, преминавайки през американски и швейцарски банки, а само нас обвиняват в бездействие към „прането“ на пари. Стигна се дотам, че американският посланик Ерик Рубин даваше думата на домакина Борисов на пресконференцията в МС, на която присъстваха шефът на МВР Младен Маринов и главният прокурор Сотир Цацаров. След това Рубин „инспектира“ и БНБ. Докато британският посланик Ема Хопкинс изслуша обясненията и оправданията на премиера Борисов по случая с отравянето на Гебрев, който сайтовете „Bellingcat“ и „Insider“ навързаха в една верига със случая „Скрипал“. Понеже според тях един и същи агент на ГРУ бил посетил България и Великобритания преди въпросните отравяния. Но ако българските специални служби са проспали пътуванията на Сергей Федотов или Денис Вячеславович в България, защо английските им колеги не са задържали преди или след отравянето на Скрипал в Солзбъри? Или, защо американските борци с прането на мръсни пари не са осуетили паричния трансфер на венецуелската държава към Европа? На какво ще ни учат сега? На безхаберие, каквото си имаме в излишък ли? Май просто ни „показват сопа изпод абата“, както казват турците..

„Западните посолства взеха България на ръчно управление“, обобщи ситуацията вестник „Сега“. (15.02.2019). А сайтът „Insider“ отбеляза, че България била не само хъб, а и мишена на руското разузнаване в Европа. Ако и двете твърдения са верни, България изглежда като заека, за който два лъва взаимно се избили, докато той лежал пиян. А като изтрезнял си казал: „Като си пийна, не знам какво правя!“

Очевидно нито Русия, нито Западът не вярват на Борисов. Да речем че Москва разбира, че България не е суверенна дори при газовите доставки, но защо и Вашингтон и Лондон ни гледат с подозрение, въпреки „успешното“ европредседателство и „политическото“ решение за закупуване на американските изтребители F-16 Block 70? Нещо повече, тук ще провеждат разследване британски и американски специалисти по прането на пари и отравянията с „новичок“. „Доверяй, но проверяй“ – тази руска поговорка обичаше да цитира покойният американски президент Роналд Рейгън. Очевидно нищо не се е променило от тогава във вижданията на Белия дом към раболепните му съюзници и партньори: презира ги, но ги търпи, защото са „наши кучи синове“. Толкова „молитвени закуски“, толкова снимки с високопоставени представители на Белия дом, а резултатът никакъв! Империите нямат приятели, а само васали!

За такава ли България мечтаеше Васил Левски, на който миналата седмица отбелязахме 146 годишнината от гибелта му? Къде е бленуваната от него чиста и свята република? Къде е онова „И Българско да гърми най-бляскаво, като едничка държава в цяла Европа!“?

Днес България е „едничка“, но по своята бедност и корупция. И като компенсация за потъпканите идеали на Апостола, някои патриотари настояват БПЦ да го канонизира за светец. След това ще палят свещи пред иконата с неговия образ и ще се молят да не възкръсне и им потърси сметка. Искат да бъде канонизиран, за да имат основание да не се равняват по него: със светец не могат да се сравняват, нали? Но и без канонизиране Левски си е издигнал паметник неръкотворен. Що се отнася до онези, които се греят на запалената от Дякона светлина,  по-скоро камила ще мине през иглени уши, нежели те да се съизмерят с неговата безкористност и жертво готовност.

 

 

Американският посланик Ерик Рубин даваше думата на домакина Борисов на пресконференцията в МС, на която присъстваха шефът на МВР Младен Маринов и главният прокурор Сотир Цацаров. След това Рубин „инспектира“ и БНБ. Докато британският посланик Ема Хопкинс изслуша обясненията и оправданията на премиера Борисов по случая с отравянето на Гебрев.


 

 


Страница 487 от 533