Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

СЕЗОН НА ПОДЛОСТТА БЕЗКРАЙ

Е-поща Печат PDF

На големия писател Емилиян Станев се приписва мисълта, че бездарникът задължително е и подъл.

Примери, потвърждаващи тази сентенция, цитира и Николай Хайтов в своите „Дневници”. Но освен от бездарни подлеци, певецът на Родопите е страдал и от подлеци с гузна съвест.

Несъмнено и великият хуманист Еразъм Ротердамски се е сблъсквал с прояви на подлост, но най-вече заради вилнеещата все още Инквизиция е осмял с езоповски език анонимната Стултиция (Глупостта).

Днес нито в „Стара Европа”, нито на Балканите, включително в България, наказват за волнодумие, стигащо до кощунство с религиозните символи. Нещо повече, поради отмяната на смъртното наказание дори серийните убийци се отървават с доживотен затвор: със или без право на замяна.

 

БЪЛГАРСКА ПЕСЕН

Е-поща Печат PDF

На Иван Радославов

Вейте, ветрове пустинни,

вейте, горди ветрове!

Пейте песните старинни

над безрадостни долини,

към смълчани върхове!

Вейте, ветрове, приспете

стража вечнобуден - Шар!

На чедата си завета

в блясъка на три морета

да съзре, насън макар!

Вейте, с напора тревожен

разтръгнете нощен свод,

и с единствен повик: - Боже! -

изплачете, що не може

да изплаче цял народ!

Горка горест погребете,

идат силни времена!

В песните си понесете

на тринадесет столетия

пламенните знамена!

Вейте, с ярост непрестанна,

разведрете родна вис!

Цял народ ридай: Осанна!

Разгадайте в песен бранна

вдъхновена звездопис!

Пейте за победи славни,

пейте на език свещен,

за герои стародавни,

в бран - на ангелите равни,

жива кръв до днешен ден!


 

АРМИЯТА НА ЗЛОТО МАРШИРУВА

Е-поща Печат PDF

„...и градовете Содомски и Гоморски осъди на разорение и превърна на пепел, та ги постави за пример на бъдещите нечестивци.“ (2 Пет. 2:6)

 

Виолета СтаниславоваНяколко пъти прочетох много внимателно 32-те ситно изписани страници с 81 члена на Истанбулската конвенция и многократно се връщах след това на подчертаните от мен места. Първият път я четох информативно, търсейки да открия толкова дискутираните в обществото думи „джендър“, „трети пол“, но не ги срещнах. Видях обаче словосъчетания, определения и изрази, които ме озадачиха – „социален пол“, „нестереотипни роли на пола“, „особеностите на пола“, „насоки свързани с пола“, „специални нужди на пола“, „основано на пола“. „Основано на пола“ от 1 до 4 глава, се повтаря 10 пъти!...

Направи ми впечатление, че текстът е изпълнен с понятия – вероятно буквално преведени, – чиито точен смисъл не е пояснен на български, а в контекста могат да бъдат натоварени с произволни значения. За всеки случай проверих в синонимния и тълковния речник на българския език, както и този на чуждиците-отсъстваха.

 

Например няма аналог на „релевантни агенции“, „неагрегирана релевантна статистическа информация“, (синонимът „релевантен“ – съответен, приложим, от практическо значение, значим, важен, свързан (с даден въпрос), се повтаря многократно);  „вторична виктимизация“, „бенчмаркинг“, „проактивно свързване“. Когато се споменава „бивши или настоящи „съпруг/съпруга“, винаги се добавя след тях и думата „партньор“. Няколко пъти се споменава, без да се обяснява с каква цел и изразът „овластяване на жените“. Използвани са няколко – без точно пояснение на контекстовото значение и латинските ex parte, ex oddicio.

Замаскираната истина

Понеже всяка монета има и обратна страна, прочетох Конвенцията от другата гледна точка – тази в защита на „третия пол“ и на всички производни от него, т.е. – четох между редовете. И тогава прозрях замаскираната истина.

Глава I. Определения. Член 3, подточка В.

Задава се въпрос какво, според конвенцията, означава „пол“? Не е „мъж“, „жена“, както Бог ни е създал. Според нея „пол“ означава „социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете.“ Остава да си отговорим какво значи „подходящи“?

Глава III. Превенция. Член 12. Общи задължения.

Точка 1. „Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете.“ В съвременното българско общество жената и мъжът отдавна са равнопоставени. Защо трябва да се променят или „изкоренят“ традициите и обичаите ни?! Как и защо трябва да се подменят „културните модели“ на християнската ни душа?! Умишлено да се променя изцяло личността на човека и да се насаждат антихристиянски ценности? Неслучайно тези попълзновения се насочват към децата! При възрастните европейските „демократи“ трудно ще успеят да изкоренят „предразсъдъците“ им. Дори и с драстичните наказателни мерки.

В повече от половината текстове в конвенцията, са посочени безмилостните санкции, които ще бъдат наложени, ако държавата и обществото, и в частност отделния човек, не спазват инструкциите на заложените в тях капани.

Точка 4.

„Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на всички членове на обществото, по-специално на мъжете и момчетата, активно да допринасят за предотвратяване на всички форми на насилие, обхванати от настоящата Конвенция“. Може ли някой да обясни как българските мъже и юношите ще бъдат „насърчавани“, за да предотвратят насилието? Ще ги превърнат в платени доносници или ще ги обучават в бойни групи за биячи? И щом като конвенцията е насочена срещу „всички форми на насилие, основано на пола“, защо никъде не се споменава, че това се отнася и за защита на хора в неравностойно положение (глухи, сакати, слепи и пр.), възрастни, самотници, бебета, просяци, наркомани, хора с психически отклонения? Нали и те са мъже/жени/деца, т.е. „основани на пола“? Българите сме толерантен и миролюбив народ. Ако някой иска да се прехвърли към „третия пол“ – негова си работа. И сега има такива и никой нито ги закача, нито ги преследва – стига да не провокират обществото с драстичното си поведение. (За мен някогашната принудително свикана манифестация в чест на „революцията“ не се отличава съществено от един гей-парад. Може би само по това, че начело на последния, доброволно крачат посланици на чужди държави). Ами ако утре ни притиснат да подпишем конвенция, задължаваща ни да станем канибали под претекст, че всеки е свободен да яде каквото иска?

 


Нямаме нужда от Истанбулска конвенция. Имаме български Наказателен кодекс, Закон за дискриминацията. Имаме прокуратура и съд, които могат да осъдят виновниците! Защо ни е излишен закон, вкаран насила в парламента?

Глава III. Образование. Член 14. Точка 1.

„Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола (как ще илюстрират и внушават на малките тези „нестереотипни“ роли на пола?), взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените основано на пола и право на лична неприкосновеност в официалните учебни програми и на всички образователни равнища.“ Какво разбират децата от детските градини от „междуличностни отношения“, „насилие над жените, основано на пола“, или „ненасилствено разрешаване на конфликти“? Самият факт, че се задължават с подобно условие образователните програми на подрастващите, е откровена груба манипулация и насилие над детската психика. И под формата на някакви хипотетични права и защити, божествената подредба се подменя брутално с натрапване на хомосексуализъм, перверзия, „избор на пол“… Изобщо създаване на извратени представи и схващания за света на човека, неговата същност и предназначение.

Точка 2.

„Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на посочените в параграф 1 принципи (параграф 1 е за насърчаване в социален пол, сексуална ориентация, основана на пола бел. авт.) в неформалните образователни структури, както и в спортни, културни и развлекателни структури и в медиите.“ Това вече се случва. В мрежата шетат клипове, от които млади жени, подбрани от различни раси обясняват колко зле се чувстват, когато са унижавани и малтретирани. В игралните филми има дежурна роля за герой от трети пол. Да не говорим, че българските телевизии посрещат едва ли не с овации травестити и хомосексуалисти, че пресата гъмжи от разголените им меса и е пълна с разкази за любовните им изцепки. А храбрият Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ надскочи себе си и откри джендър специалности – цели две магистърски програми! Практиката и стажът в областта на равенството между половете, по проект на МОН, ще се провеждат в детските градини и училищата.

И както редовно се случва в нашата „правова“ държава, още преди приемането на конвенцията, вече работят Фондация ,,Джендър образование, изследвания и технологии“, Фондация „Български център за джендър изследвания“, Фондация „Джендър алтернативи“, Фондация „Х&Д Джендър перспективи“, Български Хелзински комитет и пр., и всички те са с готови джендър проекти! Общо в България действат около 210 джендър-организации. И всички те се борят и сигурно ще бъдат обезпечени, с дебело финансиране. Размножават се и неправителствени организации, дошли от чужбина, които вливат пари в джендър-идеологията. Това е началото на края. И не само за нас. Но за нас – най-бедната и унизена страна с прогресивно топящо се население, с продажна управленска каста и почти никакви възможности за защита – е особено болезнено и съдбоносно.

Откъде идва опасността?

Информацията сочи, че от 10-членната дамска група GREVIO (така и не се разбра защо именно на тях са делегирани такива безапелационни права, надхвърлящи дори тези на държавните глави в отделните страни), която ще следи за спазването на Истанбулската конвенция, три са пряко свързани със структури на милиардера Джордж Сорос.

За тези, които смятат, че Истанбулската конвенция може да се приеме със забележки или с особено мнение, ще цитирам член 78: „Не се допускат никакви резерви по отношение на никоя от разпоредбите на настоящата Конвенция“.

И ако това не е насилие над цял един народ,

какво е?

Може би някои, съдейки от досегашния ни исторически опит си мислят, че ако се примирим, ако се снишим и преклоним глава, тая страшна участ ще ни отмине? Не! Няма да ни отмине! Духът е излязъл от бутилката, копчето е натиснато и армията на злото марширува насам. Родната пета колона вече ги чака с разтворени обятия, с венци, китки и зинали банкови сметки. Всъщност, на тях ще възложат само платената роля на статисти. Решаващата дума ще има развратната Конвенция и Обяснителният доклад, който е неразделна част от нея, и който съдържа 81 члена и 387 подчлена и параграфа, където ясно и конкретно е посочена наднационалната наказателна роля на GREVIO.

Под въпрос е вече не само оцеляването на българите и България, а като какви ще оцелеят, ако Бог се смили и ни спаси за пореден път. При всичкото ми нежелание, за себе си запазвам песимизма. Мисля че има основание да се опасяваме, че тази нелепа конвенция е един от първите явни документи за заличаването на страната и нацията ни – такива, каквито са били в досегашния исторически аспект.

Заплахите, опасностите и мракът вече са на прага ни. Изборите – както винаги – са два: да им дадем отпор или да се запътим малодушно към пясъка, в който крием главите си?...


 

 

БЪЛГАРСКАТА АЛТЕРНАТИВА НА „ЗОНАТА НА ЗДРАЧА“

Е-поща Печат PDF

• Светът в точката на сингулярност* и духовно-интелектуалната революция

Днес светът се намира в преломна епоха. Но това не е просто обикновен прелом. Става дума за гигантска цивилизационна промяна, свързана по множество начини с мащабните технологически, социално-икономически, политически, геополитически, геоикономически, социо-културни и прочее промени. Нека да се опитаме да изброим основните от тях:

Светът е пред нова технико-технологична революция, предполагаща нови енергийни източници, нови материали, абсолютно иновативни производи, внасящи качествени изменения в производствено-икономическия и потребителски живот на човечеството.

Всичко това може да бъде наречено настъпване на нов технологичен начин на производство, който засега няма точно наименование – наричат го „постиндустриален“, „информационен“ и т.н. Засега обаче, поради факта, че процесът на формиране на този нов технологичен начин на производство е все още в самото си начало, има много неясни и неразбираеми неща;

 

ИВАН ВАЗОВУ

Е-поща Печат PDF

Боговдъхновений, теб роди те

мисълта на Стара планина.

И пое на робството в тъмите

своя път ти - път към светлина.


Векове свобода робът чака -

и вестителя й. О, блажен!

Ти дойде и тъмна нощ оплака

на пределите на нощ и ден.


И донесе обич беззаветна

в бурите на новия живот:

колко пъти твойто слово светна

на водители и на народ!


Безначалье, крясъци отровни,

брат от брата кански тук пищи.

Но ти добродетели върховни

на душите робски приобщи.


Дойде време - българското име

бе на вси уста! О, славни дни!

Но еднаж ли ний, непостижими,

падахме от страшни висини!


И с народа си многострадален

сам се ти строполя в пропастта,

ала още тръпен и печален

сочеше му нова висота.


Слава теб, любимецо народен.

Бодър, крепък, с вяра ти живей,

че зората на живот свободен

родний край разкъсан ще огрей.


 


Страница 442 от 469