АХ, ТОЯ СТРЕЛНАТ В МЪГЛИТЕ РОЖЕН!

Иван НИКОЛОВ 2021 - Брой 34 (28 септември 2021)
Печат

* * *

Ах, тоя стрелнат в мъглите Рожен!

От слънце ресан, от вихри рошен.


С трева – постелка, с камък – възглаве,

който го види, не го забравя.


Над синя преспа омайно цвете

напъпва зиме, разцъфва лете.


Пастири сучат кръстати върви,

в ручеи рипат луди пъстърви.


В хайдушка диря върви гайдаря

и с ясна гайда сам разговаря.


Слуша го Рожен, сладко унесен...

Какво е Рожен без харна песен!


Пушка да пукне, гора се люшка...

Какво е Рожен без вярна пушка!