Как да променим злочестата българска участ?

Зора
Печат

• Встъпително слово на Калоян Паргов, председател на ГС на БСП-София на конференцията
“Лявото: вчера, днес и утре”, проведена на 16 декември 2017 г.

На 16 декември в зала 3 на НТС се проведе конференция под наслов “Лявото: вчера, днес и утре”, посветена на 126 години от създаването на софийската партийна организация и 150 години от рождението на големия публицист, общественик и първопроходник на социалистическата идея Георги Кирков. Организатори на конференцията бяха ГС на БСП-София и дискусионен клуб “Политика”. Проф. Захари Захариев с кратко слово даде началото на конференцията в 11 ч и предостави думата на председателя на ГС на БСП Калоян Паргов. (Неговото обръщение към участниците в конференцията и нейните цели поместваме отделно). Като своеобразен жест на последователност в отговорностите на софийската партийна организация думата взе Георги Йорданов, бивш министър на културата и бивш първи секретар на БКП в София. “Тъгувам, че в момента българите показват своето отрицание към “всички”, а не към “всички без БСП”, заяви той, и думите му като метроном зададоха ритъма за участниците в конференцията.Те се обединиха около тезата на Георги Йорданов, че БСП и всички групи, организации и сдружения на хората на социалния идеал са единствено надеждният резерв от национална енергия, способна да възроди България.
Георги Йорданов сподели мнението, че умните хора са полезни за средите, в които действат, или за обществата, ако умеят да изведат преди всичко поука от предишните грешки. “Неслучайно след обесването на Левски - заяви той, - всички са се обръщали към бай Иван Арабаджията - символа на българския морал в онези години, и го питали: бай Иване, а сега накъде? Отговорът бил кратък и ясен като команда: “Забравяйте какво е било и гледайте напред”. Към днешния ден това означава - продължи Г. Йорданов, - да се действа активно за отвоюване на социалните права и социалните придобивки на гражданите. Това ще помогне на нашата партия да бъде изключена от всички други, които сега са обект на отрицание от хората, и аз още веднъж ще повторя, че ме боли задето в момента се казва “всички”, а не “всички без БСП”. Георги Йорданов припомни, че още Ботев е развил обръщението “другари” като най-свидно между онези, които изповядват една вяра, имат една цел и водят обща борба за свободна България.
Васил Проданов говори за Карл Маркс, къде би отишъл, кого би привлякъл за приятел и в каква посока би потърсил бъдещето на лявата кауза днес. (Очаквайте словото му в следващия брой.)
Проф. Искра Баева, преподавател в Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” зададе два въпроса и потърси техните отговори. Откъде идват левите сили и накъде отиват? “Откъде идваме ли? Идваме от комунизма, защото нашата партия е наследничка на онази, която тръгна по пътя на комунизма. Къде се намираме в момента ли? Намираме се в социалдемокрацията, към която дълго и мъчително се стремяхме в стремежа си да напуснем идеята на комунизма и да достигнем до социалдемокрацията. Но какво виждаме сега? Виждаме безпътица, обърканост, идейно безсилие, изчезване, стопяване на социалдемократическите партии...”
Свои анонси по темата споделиха проф. Димитър Генчев, поетът Боян Ангелов, председател на СБП, акад. Васил Сгурев, Теофан Германов, Ана Пиринска, Любка Герасимова и Павел Матев. Със словото на Ангел Вълков, което поместваме отделно, приключи първата част на срещата. Втората част на конференцията бе ръководена от проф. Ваня Добрева. Пръв говори проф. Иво Христов, темата на неговото изказване предизвика очакван интерес - “Що е то ляво през 2017 г. в България”. Плътно до тази тема бе и изказването на чл.-кор. проф. Иван Ангелов “Лява ли е сегашната икономическа политика на БСП”. В разискванията взеха участие Иван Токаджиев, Васко Бояджиев и Румен Петков - “Левицата и демоните на прехода”. Доц. Валентин Вацев потърси по-широките координати на лявото в 21-ви век и по-дълбоките корени на неговото настояще. Проф. Нако Стефанов изясни основанията на социално-солидарната икономика и общество, проф. Дончо Конакчиев се спря на икономическите аспекти на лявата политика, Петър Герасимов сподели своя поглед за Китай, а проф. Мариела Модева се спря на съвременните измерения на левите политики в областта на културата. Последваха изказвания и дискусии. В следващите броеве “Нова Зора” ще публикува споделеното на конференцията от онези нейни участници, които обещаха да предоставят своите разработки.

***

Днешната конференция, инициирана от Градския съвет на БСП-София, е посветена на 126 години от създаването на Софийската партийна организация и 150 години от рождението на Георги Кирков.
С провеждането на този форум поставяме начало на обсъждането на проблеми, фундаментално важни както за националния ни развой, така по-конкретно за Българската социалистическа партия, за националното ляво движение. Амбицията ни е резултатите от нашите разговори и дискусии да се превръщат в действителна политика на БСП и останалите леви партии и формации, която да отговаря на реалностите на днешния ден и перспективите на развитието на България.
Не е тайна, че в лявото пространство у нас съществуват редица разногласия и противоречия, свързани с историята, настоящето и бъдещето на лявото движение. В нови условия и в нов контекст се изправяме пред вечно актуалните въпроси: Какво да се прави? Как да реагираме на съвременните процеси? Как да променим злочестата българска участ? Как, стъпили върху действителността, да измъкнем държавата от онази бездънна пропаст, към която през последните 28 години непрекъснато я тласкаме?
Изпитваме тревога, и това е логично, от редица неблагоприятни процеси, които не от вчера се развиват в българската левица. Те се отнасят до съвременните съдържателни аспекти на лявата идея, както и до нейното функциониране сега и през утрешния ден. Отнасят се до последиците от участието на БСП в придвижването на България от социализъм към капитализъм. До способността на левицата да отговаря на геополитическите промени и предизвикателства. До зрелостта ни да продължим, или да отхвърлим политиката на компромис между интересите на съвременния български капитал и интересите на хората на наемния труд. До силата ни да запазим самобитност и органика, но и да провеждаме печеливша и смислена коалиционна политика, да съчетаваме стратегическите си цели с тактическите задачи.
Длъжни сме, според мен, да анализираме спада на електоралната ни поддръжка! Защо от партия, която до средата на 90-те години получаваше доверието на два и половина милиони българи, днес се задоволяваме с подкрепата на по-малко от милион гласоподаватели? Необходимо е да кажем какво е отношението ни към властта в условията на постмодерното буржоазно развитие? Какви стъпки да предприемем, за да привлечем в БСП, но и в останалите леви формации, младите и хората в активна възраст? Актуална е също и дилемата: превръща ли се БСП от масова и парламентарна партия в парламентарна партия?
Въпросите не са един или два. Те предполагат нов тип работа на теоретично и на практично равнище. Една от формите за активизиране на лявото пространство са срещи като днешната. Смятаме, че е подходящо, ако най-напред започнем с размяната на мнения за лявото и левицата, за тяхната роля в съвременната ни действителност. Затова темата на настоящата конференция носи заглавието: „Лявото: вчера, днес и утре”.
Възнамеряваме през следващата, 2018 г., да продължим системно и с повече конкретика работата на нашия форум, като на най-близките по време дискусии подложим на обсъждане: лявата политика и местната власт (във връзка с общинските избори през 2019 г., с акцент тези в столицата). А също и: геополитическите аспекти на лявата политика; променя ли се БСП като масова и парламентарна партия; коалиционната политика на БСП; лява политика и икономика; лява политика и културата; лявата политика - наука и образование; проекти и предложения за конкретизиране на секторните политики - основа на една доработена управленска програма на БСП и др. Ще направим всичко възможно, да публикуваме информациите и материалите от нашите дискусии в самостоятелни сборници, във всекидневния и периодичния печат, в партийните ни издания.
Вярвам, че коференцията „Лявото: вчера, днес и утре” ще протече в полемична, но толерантна атмосфера, че ще дадем пример за демократизъм и търпимост, за градивни усилия. Благодаря на всички за съпричастността и за готовността заедно да търсим верния път, по който България ще тръгне напред. Защото днес тук, освен членовете и симпатизантите на БСП, в тази зала присъстват и представители на други леви и патриотични партии, леви движения, безпартийни, представители на творчески съюзи, на неправителствени организации.
Още веднъж, ми позволете от името на БСП-София, да благодаря на всички ви и да пожелая успех и творчески дух на конференцията!