РУСИЯ НАПРАВИ УСПЕШНО ИЗПИТАНИЕ НА АНТИГРАВИТАЦИОННИЯ ДВИГАТЕЛ НА ЛЕОНОВ

Зора 2015 - Брой 6 (2015)
Печат

Руският учен Владимир Леонов, носител на правителствената награда на Русия, създаде фундаментална Теория за свръхобединението, т.е. фундаменталното взаимодействие (в квантовата физика - теория, базирана на петата сила, т.е. фундаменталното обединяващо взаимодействие. – Бел. ред.), която извежда руската наука на лидерски позиции. Владимир Леонов разказва в своето интервю на сайта км.ру за резултатите от опитите с квантов двигател с хоризонтална тяга 50 кг импулсна сила, проведени през 2009 г., както и за днешното ниво в разработката на квантов двигател.

- Владимир Семьонович, на Вашия блог сте пуснали видео с изпитанията на апарат с квантов двигател, проведени през 2009 г. Няма колела, а апаратът се движи хоризонтално, за сметка на вътрешните сили. Опонентите Ви твърдят, че това се дължи на триенето на елементите в лагерите, но апаратът не би могъл да работи в среда на вакуум.

 

- За да неутрализирам натрупания скептицизъм, през тези години усъвършенствах квантов двигател и бе конструиран апарат с вертикално излитане, за да отнеме “фактора лагер” *. През юни 2014 г. преминаха успешно и изпитанията на стенд. При маса на апарата 54 кг импулсът на вертикалната тяга бе 500, 700 кгс ** и потребление на електрическа мощност 1 кВт. Апаратът излита вертикално в дадената посока с ускорение 10, 12 g (джи). Тези изпитания доказаха, че гравитацията е покорена експериментално и се потвърждава Теорията за свръхобединението.

- Можете ли да направите сравнение между характеристиките на квантовия двигател и съвременния ракетен двигател?

- Такива характеристики се получиха на базата на стендови изпитания. Съвременният ракетен двигател (РД) с мощност 1 кВт създава тяга 1 Нютон (0,1 кгс). Опитният образец на квантов двигател от 2014 г. с 1 кВт мощност създава тяга 5000 Нютона (500 кгс) за импулс. Разбира се, в непрекъснат режим на работа, характеристиките на квантовия двигател за единица обем намаляват. Обаче в импулсен режим *** на работа квантовият двигател дори и сега е 5000 пъти по-ефективен от ракетния двигател. Това се обяснява по следния начин – квантовият двигател, за разлика от ракетния, не отделя в Космоса и в атмосферата продукти от изгарянето на горивото. Квантовият двигател се захранва с електрическа енергия.

- Но това е революция в двигателостроенето. Как ще се отрази на космическия отрасъл?

- Реактивните двигатели на космическите апарати стигнаха техническия си таван. За 50 години времевият импулс на работата им е увеличен от 220 секунди („Фау-2”) на 450 секунди („Протон”), тоест два пъти. Импулсът на работа на квантовите двигатели обаче е равен не на стотици секунди, а на години. Ракета с ракетен двигател и с маса 100 тона в най-добрия случай носи 5 тона (5 %) полезен товар. Апарат с квантов двигател 100 тона ще има квантов двигател с реактор от 10 тона, тоест, полезният товар ще е 90 тона, което означава 90 % срещу 5 % при ракетен двигател.

- А какви ще са характеристиките за скоростта на междупланетните кораби от ново поколение?

- Максималната скорост на космически апарат с квантов двигател може да достигне 1000 км/сек срещу 18 км/сек при ракетата.

Най-важното обаче е, че апарат с квантов двигател и дълъг импулс на тягата може да се движи с ускорение. Така полетът до Марс на космически кораб ново поколение с квантов двигател, в режим на ускорение плюс/минус 1 g (джи), ще трае 42 часа, и то при пълна компенсация на вакуума, а до Луната - 3,6 часа. Ето това е новата ера в космическите технологии.

- Какъв източник на енергия възнамерявате да приложите за захранване на квантовия двигател?

- Най-перспективният източник на енергия е реактор със студен ядрен синтез, който работи с никел, да речем по схемата на италианския инженер Андреа Роси. Енергоотдаването на никела в ядрен цикъл е милион пъти по-високо, отколкото при химическото гориво, тоест 1 кг никел в режим на студен ядрен синтез отделя енергия, равна на отделената от 1 млн. килограма бензин.

В Русия обаче имаме и свои разработки по въпроса. Аз писах за тях в статията “Комиссия по лженауке и холодный синтез похоронят сырьевую экономику России “. Днес берем плодовете на този вид падане на цените на енергията от въглеводороди (прочетете “Россию собираются душить холодным синтезом”).

- Студеният синтез е отделна и голяма тема, но нека се върнем към квантовия двигател. Как виждате приложението му в авиацията?

- Най-важната задача на фундаменталната наука е създаването на универсален двигател, който да работи едновременно в Космоса, в атмосферата, на земята и под водата. Това изискване удовлетворява само един вид двигател - квантовият. Пътнически самолет примерно изразходва горивото, за да преодолее съпротивлението на въздуха на височина 10, 12 км, той не може да лети по нависоко. Съоръжение с квантов двигател позволява на самолета да лети на 50, 100 км височина, където съпротивлението на въздуха е в пъти по-малко, а съответно и разходът на традиционно гориво се снижава. Всъщност самолетът лети по инерция, така да се каже.

Ако ползва гориво от студен ядрен синтез, самолетът може да лети с години без зареждане. За сметка на увеличената скорост, да речем по трасето Москва-Ню Йорк, времето за полет може да бъде намалено от 10 ч на 1 час.

- Ама това е някаква фантастика... Какво се случва с автомобилите впрочем?

- Не, не, няма никаква фантастика, има фундаментална теория - Теорията на свръхобединението, която определя физическите основи на новите реактори със студен ядрен синтез и квантовия двигател, работещи на базата на нови физически принципи.

Помислете, днешното ниво на научно-техническо развитие се е смятало преди сто години за фантастика, тогава авиацията и автомобилите едва са прохождали. А какво ще е след сто години? Дори и днес използването на квантовия двигател при автомобила променя схемата коренно. Имаме автомобилен корпус на колела и силова установка с квантов двигател. Не е необходима трансмисия. Квантовият двигател осигурява тяга, проходимостта е гигантска, колелата не буксуват. Зареждането на 1 кг никел в реактора за студен ядрен синтез ще позволи на лек автомобил да измине 10 милиона километра без зареждане, а това е 25 пъти разстоянието до Луната. И автомобилът ще е почти “вечен” - ще служи 50, 100 години. Ще се появят и летящи автомобили с антигравитационна възглавница, които ще прелитат над водни препятствия.

- Но Вие рисувате една идеална картина на близкото бъдеще. Кой ще позволи всичко това да се случи наистина? Транснационалните корпорации ли? Ами техният бизнес се крепи на бензина и нефта, те не биха допуснали такова нещо. Пък и 50 % от руския бюджет е резултат на нефтогазовия износ преди санкциите.

- В дълбочина това не е така, всичко, което днес лети и се придвижва, е от миналия век.

Повярвайте ми, ще мине време и транснационалните корпорации ще се надпреварват да усвояват производството на нови автомобили, летателни апарати и реактори. Това е правилото за успешен бизнес и е безусловно. Който закъснее при „раздаването на картите”, ще се разори.

Русия също няма друг път за развитие освен пътя на научно-техническия прогрес. Суровинната икономика на Русия се оказа уязвима за политиката на санкции от страна на Запада, което всъщност ни принуди да се събудим. Трябват ни буквално 2-3 години, за да модернизираме и да ускорим темповете на икономическо развитие.

Дън Сяопин бе на 74 години, когато започна да модернизира Китай, а икономиката там беше доста зле. Ами Путин е на 62 години...

- Доколкото е известно, Вие вече 20 години работите върху Теорията на свръхобединението, квантовия двигател и реактора със студен ядрен синтез. Обаче се оказа, че италианецът Андреа Роси първи пусна реактор за студен ядрен синтез. САЩ и Китай също работят върху създаване на квантов двигател. Ние не закъсняваме ли и кой в Русия пречи на развитието на нови енергийни и космически технологии?

- Колкото и парадоксално да ви звучи, основният противник на студения ядрен синтез и изследванията в областта на антигравитацията бе и си остава ръководството на Руската академия на науките (РАН), и по-точно Комисията по лъженаука, която обяви студения синтез и антигравитацията за чиста лъженаука. Не е трудно да се докаже, че Комисията на РАН по лъженаука бе специален външен проект и под маската на борба с магьосничеството и лъжелечителите в РАН бяха разгромени всички групи учени ентусиасти в областта на студения ядрен синтез. За наше щастие специалистите по студен ядрен синтез не се предадоха и продължиха да работят в “нелегалност”. Те организираха ежегодни конференции по студена трансмутация на ядрото благодарение на инициативността на един от пионерите в тази област - Юрий Бажутов. Сега се подготвя провеждането на 22-рата конференция.

Що се отнася до реактора на Роси, той не е нещо мистериозно, същият тип реактор вече бе повторен от руския учен Александър Пархомов. Само че ръцете на Комисията по лъженаука при РАН стигнаха чак до военните и до Роскосмос. Работата за създаване на апарати за изкуствена тяга бяха спрени в научно-изследователските институти по космически системи (НИИКС), а един от пионерите в новото направление космическо двигателостроене ген. Валерий Меншиков трябваше да си подаде оставката.

В медиите бе раздухана кампания за дискредитация на тези разработки (прочетете “Возобновление испытаний «Гравицапы» - это пушечный залп по Академии наук”). В крайна сметка времето бе загубено и Роскосмос не успя да се включи в модернизирането на квантовия двигател. Нека да добавя и че работата на квантовия двигател не нарушава третия закон на Нютон ****. Квантовият двигател създава тяга при взаимодействие с квантовото време-пространство. Китай и САЩ също работят за създаване на квантов двигател, но тяхното постижение за сила на тягата е по-малко от 1 грам срещу 500 килограма при руския квантов двигател (прочетете “Новый американский двигатель опроверг законы физики”).

- Владимир Семьонович, много Ви благодаря за интересния разговор. Кажете какво става с Хигс-бозона *****?

- Твърдях и твърдя, че Хигс-бозонът и търсенето на Големия адронен колайдър е гигантска антинаучна фалшификация. След откриването на бозона на Хигс обещаваха да създадат нова физика и да решат проблемите на квантовата гравитация... Не се получи.

Обаче проблемите на квантовата гравитация и изкуственото управление на тягата са решени успешно в Теорията на свръхобединението, която всъщност представлява нова физика.

В основата на Теорията за свръхобединението е откритието ми от 1986 г. - кванта пространство-време (квантон). Квантонът е нулевият недостигащ елемент в Таблицата на Менделеев (атом на вакуума, Нютоний), без който не могат да се формират останалите елементи.

- Отново Ви благодаря за този разговор. Ще се надяваме санкциите на Запада наистина да подтикнат развитието на руската наука в приоритетни области.

1 февруари 2015

www.km.ru

Бележки

* лагер е техническо устройство, елемент от опората на въртящ се вал, външната част е неподвижна. – Бел. ред.

** килограм / сила (по руските стандарти, които важат до 2018 г.; импулсът е векторна величина и има посоката на приложената сила). В системата SI единицата за импулс на тяло е kg.m/s (килограм по метър в секунда) или N.s (Нютон по секунда). – Бел. ред.

*** импулсът се нарича още и „количество на движението“. За затворена система от няколко тела импулсът на системата представлява векторната сума от импулсите на отделните тела. – Бел. ред.

**** Трети закон на Нютон - Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие.

Законът за запазване на импулса пък е един от основните закони за запазване в механиката, наред със закона за запазване на енергията и закона за запазване на ъгловия момент. Импулсът на една затворена система се съхранява във времето, с други думи общият импулс на една система, върху която не действат външни сили, е един и същ преди и след сблъсък или удар. Законът за съхранение на импулса е директно следствие от Втория закон на Нютон. Законите на Нютон са законите на класическата механика, които позволяват да се запишат уравненията на движение за всяка механична система. - Бел. ред.

***** или бозонът на Хигс, Хигсогенеза. Наскоро учените заговориха за нов космологичен модел, известен като хигсогенеза (Higgsogenesis). Документ с описание на този модел е публикуван в Physical Review Lettres. Терминът „хигсогенеза“ се отнася към първата поява на частицата на Хигс в ранната Вселена, така както бариогенезата се отнася до появата на барионите (протони и неутрони) в първите моменти след Големия взрив. – Бел. ред.

 

 

• „Квантовата физика изучава поведението на материята и енергията на молекулярно, атомно, ядрено, а и на още по-малки, микроскопични нива. В началото на 20 век е открито, че законите, които управляват макроскопични обекти не функционират на същия принцип в по-малки размери.

• Квантови физици доказаха, че без всякакво съмнение физическият свят е океан от енергия, който възниква и след милисекунди изчезва, пулсирайки отново и отново

• Няма нищо твърдо – такъв е светът на квантовата физика. Доказано е, че само мисълта ни позволява да събираме и удържаме заедно тези “обекти”, които виждаме в едно  постоянно изменящо се поле от енергия.

• Физици, носители на Нобелови награди, доказаха извън всякакво съмнение, че физическият свят е едно огромно море от енергия, което примигва и блещука в милисекунди, отново и отново. Нищо не е плътно. Това е светът на квантовата физика”.