КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА ПП “НОВА ЗОРА” – ПЛЕВЕН

Гергана ЦВЕТАНОВА
Печат

На 14 януари се проведе първото заседание на координациония съвет на ПП “Нова Зора”, решение за който бе взето на отчетното събрание на общинската организация. Бе определен статутът, целите и задачите на координационния съвет. Разясненията бяха направени от Евгения Иванова, председател на общинската организация. Определени бяха и координаторите по общини, както следва: община Искър (селищата Писарово, Долни Луковит и Староселци), с координатор адвокат Татяна Кюрчиева; община Гулянци (включваща 11 села), координатор – Стоимен Кръстев; община Пордим (7 села), координатор - Милка Георгиева; община Долни Дъбник (6 села), координатор - Евгения Иванова; община Белене (5 села), координатор - д-р Венелин Радев; община Никопол (12 села), координатор - адвокат Петьо Данов; община Долна Митрополия (14 села), координатор - Пламен Атанасов; община Червен бряг, координатор – Васил Милев. На координаторите бяха връчени документи, легитимиращи ги като координатори на ПП “Нова Зора”.

Приет беше и планът за предстоящите инициативи на ПП “Нова Зора” в гр. Плевен. Най-важната от тях е организиране на фестивал на патриотичната песен на 2 юни. Предвижда се и организацията да изпрати делегация от близо 50 души, които ще присъстват на откриването на паметника на Хан Кубрат в Украйна, както и освежаване и облагородяване на пространствата около паметника в с. Ясен на основоположника на българската хирургия Николай Иванович Пирогов. Изготвянето на проекта се възлага на координатора на община Ясен Нинчо Нинчев.