Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2021 Брой 37 (19 октомври 2021) ТОЙ БЕШЕ БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТ

ТОЙ БЕШЕ БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТ

Е-поща Печат PDF

100 години от рождението на академик Азаря Поликаров


На 7 и 8 октомври 2021 г., в София се проведе научна конференция посветена на 100-годишнината от рождението на  големия  наш  учен-философ,  академик Азаря  Поликаров. Тя бе организирана от секция по История на философските и научните идеи към Института  по  философия  и  социология (ИФС) на БАН.  Във форума взеха участие учени от ИФС, от СУ „Св. Кл. Охридски”, от Нов Български Университет и от други научни звена. Конференцията  уважи с участието си и големият приятел на България, австрийският учен проф.  Петер Бахмайер - член на управителния съвет на  Австрийския  институт  за  Източна и Югоизточна  Европа, а от 1999 г. и зам.-председател  на  Българския  изследователски  институт  във  Виена.

Азаря   Призенти   Поликаров  е  изтъкнат   български   учен  от  еврейски  произход.  Роден  е на   9 октомври  1921 г.  в  гр. София.  Завършва  Московския  държавен  университет. Още като студент има  кореспонденция  с Алберт Айнщайн. Занимава се с философия, логика и методология на познанието. След дипломирането си Поликаров започва работа в Института по философия към БАН. По-късно работи в Центъра за научна информация с Централна библиотека на БАН, а след 1983 г. става и негов директор. През 1966 г. е избран за член-кореспондент, а от 1984 г. е академик  в  БАН.

Между 1956 и 1962 г. ученият  изнася лекции в Университетите в Лайпциг и в Берлин, в Московския Държавен Университет, както и в редица германски, белгийски, датски и други университети. От 1971  до 1973 г. проф. А. Поликаров  работи в Университетите на Бостън и Питсбърг в САЩ. След 1993 г. акад. Поликаров изнася лекции в Славянския  университет и  в  Нов  български  университет  в  София.

В редица свои трудове  ученият  подлага на критика различни философски схващания и по-специално т.нар. физически идеализъм. Бил е член на редакционни съвети на международни списания по философия, по методология и такива по история на науката. Известна е и научно-популяризаторска му дейност, като автор на много книги и около сто статии, някои преведени и публикувани в чужбина.

На акад. Поликаров дължим обосноваването на възгледа за развитие на философията. Той дава оригинални тълкувания на идеите на Платон под влияние на геометрията. Азаря Поликаров създава т.нар. дивергентно-конвергентен метод за решаването  на  научни  проблеми.

През периода 1967-1970 г. работи като главен специалист в Отделението по философия към централата на ЮНЕСКО в Париж. Бил е народен представител от БСП в VII-то Велико народно събрание (1990- 1991 г.). През 1981 г. става носител на орден Народна република България (първа степен). Лауреат е на Димитровска награда, която получава  през  1974  г.

След промените през 1989 г. акад. А. Поликаров не променя своите политически възгледи (за разлика от много конюнктурни дейци на науката и образованието). Беше български патриот, който не приемаше включването на страната ни в Северо-атлантическия пакт. Големият наш учен до края на дните си остана верен на своите леви убеждения и ратуваше за независима българска политика.

Умира в София на 16  март   2000  г.  в  София.


Доц. Пламен  Дамянов