Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2016 Брой 18 (2016) ДЕКЛАРАЦИЯ на “Движение за социален хуманизъм”

ДЕКЛАРАЦИЯ на “Движение за социален хуманизъм”

Е-поща Печат PDF

В България става все по-трудно да се живее. Този факт се осъзнава от все по-голяма част от населението. Всяка година от страната емигрират; желанието им да се завърнат е изключение. Нацията е намаляла драстично.

Икономиката не функционира нормално: скандали поради законодателни и управленски недомислия бележат отношенията между държавата и бизнеса. Фалитите са ежедневие за малкия и средния бизнес. Предприемаческата инициатива е под петата на бюрокрация, политици, лобистки групи и корупция. Поради тази неадекватна бизнес среда крупни чужди инвеститори напускат страната. Външният дълг е нараснал безпрецедентно. Шансовете за погасяването му са минимални. Средствата от фондовете на ЕС остават целеви и често непохарчени по субективни причини.

Общественото съзнание е обхванато от синдрома “живот на заем”, от грижата да се оцелее днес, без мисъл за утрешния ден, още по-малко за бъдните поколения. Което поставя оцеляването на нацията сериозно под въпрос.

Във всички области на обществения живот се вихри хаос, избухващ често в спонтанни протести, които не могат да решат назрелите проблеми. Опитите недоволството да се овладее чрез симулиране на т. нар. реформи и популизъм, само засилват впечатлението за неадекватност и некомпетентност на властта, извеждат на повърхността нови тежки негативизми на системата.

Престъпността - от битовата и уличната до организираната и тази на “белите якички” по висшите етажи на управлението, расте непрекъснато. Законът се подменя с т. нар. договорки между прокуратура, респ. съдилища и престъпници. Рецидивисти се пускат “под домашен арест”, след което изчезват зад граница. Европейският съд в Страсбург често налага на страната парични, но и предимно тежки морални наказания за нарушени законност и човешки права. За сметка на държавния бюджет, но в ущърб преди всичко на честта на България.

Разделението на властите, което винаги се е смятало за стожер на съвременната демокрация, се нарушава и изопачава всекидневно. Безпрецедентен пример е съдебната система, която повече от две десетилетия симулира реформи. Правителството нарушава закони и подзаконови наредби, които е инициирало само. НС “коригира” закони от днес за утре под давление на лобисти и корпоративни интереси. Същевременно медийни и лобистки групи се опитват да влязат в ролята на паралелна власт и така подгряват хаоса в държавата.

Ограниченият суверенитет на България като член на НАТО и ЕС се е превърнал днес в допълнителна спънка за стремежа към оцеляването й. Първите надежди за гарантиране на национална сигурност и благоденствие се оказват при новите геополитически условия ефемерни, нереални. Става ясно, че и тук солидарността си има граници, след които господстват себични интереси. Днес това се случва в съдбовно опасна за България ситуация, когато бежанската вълна я изправя пред неочаквани, трудно поносими разходи и пред открояваща се все по-ясно потенциална опасност от агресивен неоосманизъм.

Хаосът в държавата поражда неизбежно криза в обществото. Нарушена е основополагащата връзка между държава и общество, взаимодействието им е сведено до дейността на един минимум от бюрокрация и целево подбрани части от елити. В критично състояние са социалният и властовият баланс, които като основа на т. нар. обществен договор са присъщи на всяко нормално функциониращо общество - като цяло и в отделните му сфери.

Тази нестабилност води също до засилване на тенденциите на отчужденост, индивидуализъм и агресивност.

Политическата класа като цяло страда хронично от дефицит на социална и политическа култура, необходими за дейността и преките й задължения. В определени случаи те са под нивото на средния гражданин, пораждат скандали, засилват хаоса. Изострят кризата, спъват реално усилията към социална рационалност и нормалност на обществото, без които то не може да я овладее и да направи решителни стъпки към оцеляване на нацията.

Намеците за необходимост от силна ръка”, които се правят в публичното пространство в открита или завоалирана форма, само засилват при сегашните условия чувството на обикновения гражданин за социална и политическа нестабилност, несигурност и безизходица, напомняйки преди всичко за тоталитаризма.

Овладяването и преодоляването на хаоса в държавата и на кризата в обществото, постигането на нормалност и социална рационалност на обществения живот и нацията представляват първостепенна повеля, от чието реализиране зависи пряко оцеляването ни като народ.

Това изисква полагане на оптимални усилия за постигане на национално единение и солидарност между всички граждани, политически сили и други организации в името на България и нейното пребъдване в условията на съвременния динамично променящ се свят.

Единението може и трябва да се постигне на основата на родолюбието, българското национално съзнание и идентичност, на социалната справедливост и хуманизма.

Изграждането на нормална социално-правова държава е наложително. За целта следва да се отхвърлят неолибералните практики във всички области на обществения живот. Устойчив, социално и икономически разумен растеж е повеля, която изисква стриктно съблюдаване на екологическите аспекти. В икономиката ни има много неизползвани възможности, които трябва да се разкриват и реализират според конкретните условия.

Това е целта на предлагания от ПП ДСХ Национален проект за съхраняване на България като православна, славянска, човеколюбива и етнически и религиозно толерантна държава, способна да генерира стопански и духовен просперитет чрез родолюбивия порив и съзидателен труд на целокупния български народ.

Страната ни следва да се разграничи от неадекватните политики на ЕК през последните години, които влизат в разрез с европейските ценности и фактически дестабилизират ЕС. България е за социално-правен Европейски съюз на гражданите и на европейските ценности, отхвърлящ всякакъв конюнктурен и користен опортюнизъм.

България трябва категорично да се разграничи от настъпателния курс на НАТО и да работи за възстановяване на взаимноизгодните взаимоотношения с Руската федерация.

Призоваваме нашите партньори от Коалиция „БСП лява България“, родолюбивите и социалноангажирани политически партии, граждански организации, синдикати, интелигенция, военнопатриотични съюзи, българските жени и младежта заедно да изградим обществото на социалния хуманизъм.

 

София, 23.04.2016 г.