Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2013 Брой 8 (2013) ДЕКЛАРАЦИЯ - ПРИЗИВ на ПП „НОВА ЗОРА”

ДЕКЛАРАЦИЯ - ПРИЗИВ на ПП „НОВА ЗОРА”

Е-поща Печат PDF

Уважаеми членове и симпатизанти,

Уважаеми читатели и приятели

на в. „Нова Зора” !

В предстоящите предсрочни избори на народни представители в 42 Народно събрание на Република България, които ще се проведат вероятно през м. Май 2013 г., ПП „Нова Зора” ще се яви и участва в изборите. За тази цел следва да се регистрира в Централната избирателна комисия (ЦИК), като представи съответен набор от документи. В тях е предвиден и „списък, съдържащ трите имена (без съкращения), единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията” (чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК).

Затова ЦИБ на партията и Редакционният съвет на в. „Нова Зора” призовават своите членове, симпатизанти и читатели да се включат най-активно в кампанията за събиране на необходимите подписи.

Мотиви: На 21.02.2013 г. Народното събрание на Република България прие оставката на правителството на Република България. Страната ни се намира в навечерието на предсрочни избори за народни представители в 42 Народно събрание през 2013 г. Всички политически партии бързат датата на изборите да бъде по възможност най-скоро. Въпреки това, съгл. чл. 10, ал. 1 от Изборния кодекс, изборите се насрочват не по-късно от 75 дни преди изборния ден, а съгласно чл. 82, ал. 1 от Изборния кодекс, не по-късно от 60 дни преди изборния ден партиите следва да подадат заявление за регистрация в Централната изборателна комисия (ЦИК), придружено със съответните документи. Най-трудният от тях е списъкът със 7000 имена на граждани, понеже списъците се обработват за грешки от ГД „Гражданска администрация и административно обслужване” при МРРБ и съответно подписите се обявяват за действителни или недействителни, тази цифра трябва да бъде по-голяма поне с 20-30 %. Разликата в цитираните срокове (15 дни!) поставя в изключително затруднено положение политическа партия “Нова Зора” поради разбираемото отсъствие на административен ресурс и други съпътстващи “аргументи”.

Предвид посочените срокове, събирането на подписите на избирателите (лица над 18 години, които не са недееспособни по българското законодателство!), с ТРИТЕ ПЪЛНИ  ИМЕНА, ЕГН и САМОРЪЧЕН ПОДПИС, следва да започне НЕЗАБАВНО, за да бъдат получени поне 65 дни преди изборния ден!

В този подлистник на в. „Нова Зора” е отпечатана бланката за събиране на подписи, която може да се ползва директно от вестника, или да се направят фотокопия.

Списъците се попълват със син химикал, не се допускат непълни имена и ЕГН, както и празни редове. Да се обръща особено внимание на точното и четливо изписване на имената и ЕГН, понеже всяка грешка прави подписа недействителен!

 

ВАЖНО: Подписът не задължава съответния избирател да гласува за ПП „Нова Зора” или изобщо да гласува, което е негов избор.

СПИСЪЦИТЕ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ ИЛИ НОСЯТ НА РЪКА НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: гр. София, ПК 1000, ул. „Пиротска” № 3, ет. 2, ПП „Нова Зора”, за Минчо Мънчев Минчев. При изпращане по пощата, за по-голяма сигурност, е добре писмата да са препоръчани.

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА: 02/985 23 05, 06 и 07 и GSM 0894 664 946 – Централен офис на ПП „Нова Зора”, ул. „Пиротска” № 3 ет. 2, както и GSM 0894-664-933 д-р Т. Предов – зам. председател на Предизборния щаб.

 

Централното изпълнително бюро на ПП „Нова Зора” и Редакционният съвет на в. „Нова Зора” призовават членовете и симпатизантите на партията и читателите на вестника за пълна мобилизация на силите, акуратност и точност при изготвяне на списъците и тяхното представяне, за да не се пропуснат законните срокове за регистрация на ПП „Нова Зора” в ЦИК.

ЦЕНТРАЛНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

НА ПП „НОВА  ЗОРА”

Председател

Минчо Минчев