Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2012 Брой 42 (2012) ЗА ОТЕЧЕСТВЕН ДЪЛГ, ЗА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ И ЗА БЪЛГАРСКИ ХЛЯБ!

ЗА ОТЕЧЕСТВЕН ДЪЛГ, ЗА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ И ЗА БЪЛГАРСКИ ХЛЯБ!

Е-поща Печат PDF

Отворено писмо до Националния съвет на БСП

от ЦИБ на ПП “Нова Зора”

До др. Сергей Станишев, председател на НС на БСП и председател на  Партията на европейските социалисти

Уважаеми другари,

Уважаеми др. Станишев,

На 3 ноември 2009 г., само 100 дни, след като управлението на страната премина във властта на ПП ГЕРБ, ние се обърнахме към Вас с Открито писмо, продължение на което е настоящото ни обръщение. Днес, на прага на изтичащия парламентарен мандат, можем да констатираме със съжаление, че опасенията ни, изразени тогава, се потвърдиха в най-пълна степен. Днес България е в раните и язвите на една дълбоко антидемократична, самодейна, противонационална и антисоциална политика, провеждана в интерес на български олигархични и криминални кръгове и на цели и стремежи с извъннационално базиране.

 

Картинатта е повече от тревожна: умира българското село; земята на България се изкупва от чужди граждани; деиндустриализацията, която от 90-те години е неизменно направление в стопанския живот, доведе до пълен колапс цели промишлени отрасли като металургия, машиностроене, електроника, химическа и текстилна промишленост... Концесионните договори в добивната промишленост, във въздушния и морския транспорт, попадането в ръцете на “стратегически инвеститори” на т. нар. естествени монополи като водоснабдяване, съобщения, електроразпределителни и топлофикационни дружества, доведе до невиждани темпове на обедняване на широките народни слоеве.

На колене е българската наука. Пречупен е гръбнакът на българското образование, на здравеопазването, на духовността и културата. В България се откроява вече обществото на атомизирани индивиди. В него жизнената същност на народа като колективен творец на историята, се подменя от безплодна и духовно мъртва маса от индивиди, живеещи не в мъдрото лоно на семейството и традицията, а в адските поселения на битовия терор и насилието, или в измисления рай на един виртуален свят, който само наркотиците, алкохолът и телевизионната пошлост могат да подсигурят.

Днес пред очите ни демокрацията мутира и се изражда в авторитаризъм; капитализмът – в бандитски феодализъм; а културата се превръща в дяволски инструмент на злото. Свидетели сме на тежки сътресения от краха на т. нар. либерален проект, в който дори надеждни наднационални образувания като Европейският съюз например се трансформират от демократична общност на национални държави в авторитарен съюз на финансово-технократични елити – новото оръдие на съвременния икономически империализъм.

Партията на европейските социалисти и БСП като част от социалистическото семейство, председателствани от Вас, др. Станишев, вече заявиха, че “нито един човек няма да бъде изоставен в тази тежка ситуация”; че “това е наша мисия и отговорност и ние ще върнем на хората разрушената европейска мечта и надежда”. По-добре едва ли може да бъде казано. И би било наистина вдъхновяващо за хиляди хора, ако това послание не бе подминато с мълчание от “правилните” средства за масова информация, битуващи със златна примка на шията в условията на върхова концентрация на партийна, полицейска или медийна власт в България.

Отминалият 48-ми конгрес на БСП бе под лозунга “За нова социална България”. И неговите послания бяха умело предъвкани от медийния монопол на ГЕРБ. Малцина осмислиха и разбраха, че всъщност БСП и Коалиция за България предлагат на българските граждани, в условията на продължаващата многолика криза, нов обществен договор за нови социални ангажименти и нови национални отговорности.

Всичко това, и не само това, показва, че обществото и народът се нуждаят от нови азимути по пътя на надеждата и оптимизма. Че е необходим нов политически подход, чиито черти не са в наподобяването на политически форми и проекти, основани на старите илюзии за нова модерност и нов прогрес.

С народа, уважаеми другари, трябва да се разговаря честно и открито. Това е нашето разбиране в ПП “Нова Зора”. Желязната пета, под гнета на която живеем в новото историческо безвремие, налага прямота, която да мобилизира националната енергия и да посочва опасността; да назовава врага и противника; да търси и да намира брод за народа, който Ноам Чомски с горест и болка нарича “объркано стадо”. Все още не е късно.

Все още има възможност да бъде преведен корабът на българската нация и държавност между Сцила и Харибда; все още можем да се опрем на традиционните социални връзки, на Семейството, на Общината, на Родината; все още можем да прогласим, че те са всичко за нас. И че е немислимо да бъдат обект на сделка Суверенитетът и Българският национален интерес. В ситуация като тази все още може да предложим радикално и същностно, дълбоко и свръхотговорно преобразуване на политическия живот в България чрез ново представителство; чрез нова политическа субектност и ново доверие на обществото в нови принципи на властта по волята на народа.

Уважаеми другари,

Партия “Нова Зора” винаги е поддържала разумните и отговорни коалиционни ангажименти. Нещо повече, ние твърдо и неотклонно сме ги спазвали. Обглеждането на общоизвестни факти само може да потвърди образа ни на съвестен и отговорен, принципен и дългосрочен политически партньор на всяка политическа сила, с която имаме ако не пълно съвпадение, то поне сходство или близост в програмен, целеви и ценностен смисъл. Ние сме доказали своята отговорност и готовност и за исторически компромиси, когато те се оправдават с единственото, което за нас е важно – правилното разбиране на българския национален интерес. Със своята готовност за творческо съучастие и съвестно поемане на политическа отговорност ПП “Нова Зора” е доказала, че е партия на дългосрочния ангажимент, на стратегическата отговорност, партия на “дългата политическа воля”.

Днес обаче, както стана ясно от всичко, казано дотук, подлежат на преразглеждане и преосмисляне не само тактическите особености на българския политически процес. Днес се променят смисълът и дълбинните основания на това, което сме свикнали в България да наричаме политика. За нас, в “Нова Зора”, тя винаги се е разгръщала в съдбовните въпроси на българската нация. В този смисъл всякакви сезонни хитринки и политически трикове винаги са били неуместни за нас и изначално не са ни присъщи. ПП “Нова Зора” няма и никога не е имала и няма да има интереси, различаващи се от общонационалните интереси. И ние се гордеем с обстоятелството, че никой не може да посочи случай, когато те са противостоели на интересите на българската държавност или на българското общество. За някого това може да бъде велика слабост, защото не е път към забогатяване и партиен разкош, нито възможност да се обитават непрекъснато етажите на властта. Но смеем да ви споделим, драги приятели, че това е велико достояние. И сила! Защото така се печели най-важното – дългосрочното доверие на българското общество.

Това ни дава основание най-отговорно да заявим: България няма нужда от нови политически комбинации, любимо занимание на социалпрогнозисти или политически конструктори. България има нужда от нови смисли и нова воля, която да ги утвърди.

България няма нужда от диктатори, та били те и подкрепяни от САЩ, Европа, Азия и Океания. Нито един диктатор не може да донесе нищо добро за България, та дори и ако всеки ден реже по една лента и сваля по една глава.

България има нужда от адекватен политически живот. И като начало – от отговорно политическо представителство. От нови леви и от нови десни политически партии; от нови леви и нови десни политики, които са отговорни не пред посолствата на някои от великите сили, а единствено пред онази инстанция, която е вдъхновявала, но и молитвено е сваляла на колене всеки отговорен български държавник от близкото и далечно минало. Тази инстанция, която не обитава ничие посолство, е българската историческа съдба.

В този смисъл искаме да се поясним: България има нужда от лява партия, но не от каквато и да е лява партия. Не всяка лява партия е добра за България. България очаква от своите леви политици усет за държавност и за национална историческа съдба; чувство за отговорност пред бъдещето на днешните и утрешни български поколения. Левият български космополитизъм не е достойнство, на него следва да се противостои с всички сили, с които разполага българското общество. И преди всичко със силата на истината. И тя трябва да се изрича винаги без оглед на последиците.

България няма нужда от леви космополити. И лявото, и дясното майкопродавство са еднакво нетърпими и неприемливи.

България няма нужда и от каква да е дясна партия. Нагледахме се и се наситихме на десни партии, които са съгласни да измре по-голямата част от народа, за да можели останалите да добруват. Дясна партия, която не е в мир с историята и традициите на народа си, е или безотговорна лумпенска клика, или просто платена задгранична агентурна мрежа. Десницата и левицата, които нямат преклонение пред българската държавност, и са готови да трошат копия за идеалите на еднополовата любов например, нямат шанс да бъдат чути и разбрани в България. Затова не всяко дясно е добро за България, а само това, което не се бои от народа си и изпитва непреодолима, така да се каже, тъканна близост,съдбовно единство и надисторическа приобщеност към съдбата на народа си.

И не всяка националистическа партия е добра за България. Истинският националист се познава не по това как се чуди да изпрати “циганите на Сатурн” или “евреите на сапун”, или пък се старае да обиди колкото се може повече “турците”; да обругае и унижи колкото се може повече разните там малцинства, та да предизвика колкото се може повече етноконфликти с едничката цел да изглежда патриот, национална бойна единица. И сила! Нищо подобно това няма с истината. Тъкмо напротив. Истинският националист не отхвърля, а приобщава, етнически, верски и всякакви други социални групи. Той ги споява както се подготвя боен отряд в хода на битката, в която вечният смисъл е само един – българският суверенитет! Това е идеалът, в името на който нациите се създават, за който воюват, страдат и отново воюват. Нищо, което е по-малко от този идеал, не бива да вдъхновява истинския националист. Ето за такъв национализъм ние работим вече 23 години. И ще го отгледаме, и той ще даде сила, увереност и енергия на Единния национален фронт.

Уважаеми другари,

Както се вижда, това наше обръщение е по същество една по-нетрадиционна форма на изложение на собственото ни разбиране за коалиционно сътрудничество и коалиционна политика. Ние ви напомняме, че с предишното наше Обръщение към членовете на предходния ваш Национален съвет преди три години, отправихме предложение да подкрепите и да оглавите открито курса към сплотяване на левите и патриотични сили в България. Ние и днес считаме, че партийната членска маса на БСП, хилядите нейни симпатизанти, дори всички ония, които стискаха зъби, псуваха и гласуваха или не гласуваха с нейната бюлетина, всички ония, които не позволиха на скалпела на годините да изреже в червените им сърца спомена за саможертвата на мъчениците на социалната кауза и социалистическия идеал, всички ония, които бяха едно поколение – мост в осъществяването на най-грандиозния модернизационен проект в цялата 1300-годишна история на България – периода на социалистическото съзидание; всички те разбират, че днес трябва да се помага на Отечеството. Разбират, че няма кой друг, освен партията, която е стояла винаги и най-близко до болките и надеждите на народа, пак тя ще намери пътя и средството за мобилизация на неговата енергия, за да може той да прекрачи над бездната. Защото става дума за спасяването на България. За българското демократично развитие. Защото иде реч за отечествен дълг, за българска земя и български хляб...

ПП „Нова Зора” предлага спешно да се обсъдят на коалиционно равнище следните неотложни мерки:

1. Огласяване на политическа декларация на Коалиция за България по политическото положение в страната с аналитична оценка и със задължително посочване и назоваване на надвисналата над Отечеството опасност.

2. Разгръщане на широка национална агитационна кампания с научен и политически характер за разясняване и обясняване на объркания и излъган за кой ли път български народ, за рисковете, опасностите и заплахите, свързани с неговото непосредствено съществуване.

3. Насочване на всички налични усилия и възможности за информационен пробив с пълната мобилизация на разполагаемото медийно оръжие на социалната идея, без всякакви компромиси.

4. Привличане на нови съюзници, вътрешни и международни. Интернационализирането на политическата борба е наложително според нас, както и откритото и честно обръщане към влиятелните български социални прослойки, граждански движения и профсъюзи.

Ние в „Нова Зора” сме убедени, че дори самото раздвижване на Коалиция за България и на БСП ще бъде сериозен психологически удар върху самозабравилите се „избраници на нацията”, защото колкото и да демонстрират самоувереност, те нямат необходимия психологически и интелектуален ресурс за борба, както нямат и други идеи освен идеологията на нискочелия антикомунизъм, на омразата и русофобията.

ПП „Нова Зора” очаква, че в тези съдбовни за демокрацията дни, национално отговорните и левите сили ще заемат ясна и недвусмислена позиция и ще предложат нова алтернатива, отговаряща на потребностите на 21-ви век.

Разтревожени сме, че в левицата, и специално в БСП, авторитетни фигури на практика работят в полза на този тип авторитарно управление, подкопавайки издигнатата от партия „Нова Зора” идея за Единен ляв национален фронт.

Притеснени сме, че в този труден исторически момент, когато единението е по-важно от всичко, бивши изтъкнати политически дейци на БСП разколебават нейните членове и симпатизанти в интерес на една партия, която прилага над българския народ с нагла откровеност геноцидно-изтребителните практики на съвременния технотронен фашизъм.

Надяваме се, че Националният съвет на БСП ще прецени правилно политическото положение в страната и ще излезе с декларация за характера и геноцидните практики на управлението на ГЕРБ и ще направи сериозен анализ за заплахите срещу българската нация и европейския път на България като демократична и правова държава.

Желаем ви трезв поглед и горещи сърца, драги приятели.

България е в опасност!

Да спасим България с Единен национален фронт на хората на социалната кауза, социалистическия идеал и неизтребимия български патриотизъм!

Централно изпълнително бюро на ПП “Нова Зора”

Председател

Минчо МИНЧЕВ


 

Регистрирайте се, за да напишете коментар