Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

НАЦИОНАЛИЗМЪТ КАТО ГРАДИВНА СИЛА

Е-поща Печат PDF

Цялата история показва, че хората изпитват привързаност към родната земя и традиции. Понятието “национализъм’’ за пръв път е употребено в 19 век от немския философ Йохан Готфрид фон Хердер*. В съвременния свят национализмът играе съществена роля в международните отношения, имайки множество проявления. Също така идеята за националната държава е в основата и на политиката в т. нар. либерално-демократични страни. Американският политолог Бенедикт Андерсън** разглежда нацията и национализма като продукт на новото време, представяйки концепция, близка до тази на марксизма. Трябва да отбележим, че при изследване на национализма се открояват три главни направления: примордиализъм, модернизъм и етносимволизъм.

Според примордиализма  прототипът на нациите и национализмът съществуват от самото начало на човешката история (още с възникването на първите цивилизации). Още тогава хората, принадлежащи към дадена етническа група, са могли да формират образувание с компонентите на нация и респективно да създадат национална държава.

Национализмът е идеология, основана на ценностите на нацията, която е в основата на държавно-творческия процес. Има различни определения за понятието “национализъм” (английският учен Антъни Смит*** изследва и систематизира определенията за национализма и различните негови проявления). В крайна сметка национализмът се опира на държавната власт и е насочен към защита на националните интереси спрямо домогванията на други национални общности.

 

СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА

Е-поща Печат PDF

• алтернатива на неолибералния капитализъм

Светът днес, в навечерието на третото десетилетие на 21 век, демонстрира нарастване на небалансирания тип социално, икономическо, политическо и технологично движение, т.е. задълбочаване на нелинейната, турбулентна динамика. Бъдещето в дългосрочна и дори средносрочна перспектива започна да бъде непредвидимо на глобално, регионално, национално и дори местно ниво.

Ключови причини за съвременната глобална криза

Може да се утвърждава, че съществуват две ключови причини за тази турбулентна динамика, или по-просто казано за хаоса, в който все повече и повече изпада човечеството. От една страна, е кризата на индустриалния технологичен начин на производство, т.е. на индустриализма или на “Индустриалната цивилизация”. Ние сме изправени пред края на възможностите за постъпателно развитие поради екологични ограничения. Става дума за изчерпване на невъзобновяемите ресурси. В този смисъл създадената досега технологична база и енергиен потенциал на човечеството, формиран на нейна основа, не дават възможности за развитие. Тъй като „индустриализмът“ предполага, че в основата на развитието е т. нар. екстензивен растеж, всяка стъпка в движението „напред“ изисква съответната „стъпка“ в използването на невъзобновямите ресурси.

 

КОСТОВ ОСТАНА БЕЗ ВРАТОВРЪЗКА,

Е-поща Печат PDF

сега остава да свали и връзките на обувките си и да влезе в затвора!

• Но не след 25 години, а за 25 години!

Главатарят на мафиотската приватизация Иван Костов остана без вратовръзка. Менторът от Драгалевци подари скъпарския си аксесоар на колегите от “Дарик”, а след това се разтопи в прочувствено интервю. Мизантропът толкова се увлече, че по едно време започна да проповядва на изгладнелите българи как биха се чувствали след четвърт век. “Интелектуалното неравенство ще се задълбочи много силно. И хората, които ще приемат да бъдат интелектуално нисши, ако мога така да кажа, не знам как ще посрещнат тази съдба, как ще реагират. След 25 години това ще бъде, няма начин да не се случи, защото от тези, които ще отидат в авангарда, се изискват много специални качества”, прогнозира лаборантът и създател на кухите проекти “ДАЙ България” и “Нова република”.

Костов е прав. Ще се задълбочи интелектуалното неравенство. Но не само. Ще зейне пропаст между богати и бедни. Благодарение на неговата приватизация част от обкръжението му ще живее необезпокоявано на Малдивите и Карибите, а милиони български пенсионери ще ровят по кофите и ще си броят стотинките. В това време Костов ще броди из палата си в Драгалевци, а жена му Елена ще му вари коприва в златна купа. И докато политиката е мумифицирала Костов в Тутанкамон, то един от прислужниците му, Радан Кънев, продължава да вършее в дебрите на приватизацията.

 

МЕЖДУ НЕВЪЗМОЖНОТО И НЕСЪСТОЯТЕЛНОТО

Е-поща Печат PDF

• Принос към предстоящите разисквания за ратификация на Договора за добросъседство между България и Македония

продължение от бр. 35

Македония – миналото приключва с настоящето; а има ли бъдеще?

Какви са възможните алтернативи за бъдещето на Македония?

1. Да продължи да преследва самостоятелен път на развитие, върху една четвърт от географската територия на исторически познатата македонска земя, опитвайки се да се освободи от името БЮРМ, под което възникна и доби известност, но да запази марката - Македония. Това означава да заложи като основна цел във външната си политика обединение „освобождаване“ на останалите части и предявяване на  перманентни териториални претенции към своите съседи.

В обстановка на пълзяща ескалация на нестабилност в съседните Косово, Сърбия и оформящите се мюсюлмански анклави на територията на бивша Югославия и на Балканите в цялост, както и нарастващото значение на албанския фактор в самата Македония, за който стана въпрос, перспективата за успешно самостоятелно развитие е нереалистична.

2. Втората възможност е да търси съюз, общо управление, кондоминиум или друга форма на съвместно съжителство с някоя от съседните държави: Сърбия, Албания, Гърция или България с утвърдени традиции и международно признати граници, статут и идентичност.

 

В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА 10 НОЕМВРИ 1989 Г.

Е-поща Печат PDF

• Непубликувана стенограма от заседанието на Политбюро във връзка с оставката на Тодор Живков

...Откровения, заредени с изобличителен патос срещу предателството и амнезията, срещу страха и конформизма, срещу опитите на родоотстъпниците да изтрият от българското летоброене вдъхновените десетилетия на социалистическото съзидание.

Тази книга е документ с историческо значение за българската история, защото в нея говори езикът на истината. Днес той е оракулът, в който са вперени слухът и зрението на един омерзен от безсрамни лъжи и оправдания отчаян български народ.

Георги Йорданов се отдръпна от политическата сцена след 10 ноември 1989 г., когато повечето от неговите колеги от партийното и държавното ръководство решиха да яхнат промените и да започнат нова кариера.

„Вероятно, той много по-добре от колегите си е проумял, че става въпрос не за козметични промени, които могат да бъдат направени с малки трикове и вербуване на послушна опозиция. Видяхме докъде доведоха държавата тези, които не се отдръпнаха, а се провъзгласиха за потърпевши и рискували живота си,за да осигурят промените“. Това са думи на академик Благовест Сендов.

 


Страница 2 от 194