Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ДА ПОМНИМ, Е ДЪЛГ!

Е-поща Печат PDF

В най-стария оцелял български летопис „Енинския апостол” от ХІ в., се казва: „СЛОВЕСА НЕЧЕСТИТЪХЬ ЯКО ГАНЪГРЕНА СОУТЬ”/ „Словата на нечестивците са като гангрена”! Гангрената разяжда, обезобразява и убива! А тази гангрена, за която е реч днешния ден, ограбва миналото, обезобразява настоящото и лишава от бъдещето...

В България днес все още битуват остарели политизирани исторически измислици. Създават се и нови, които унищожават българското име, неговите достояния и духовност. Ако да не беше така, в българските училища щеше да се изучава истинска, а не измислена, в угода на кой ли не, българска история. И ако българският народ днес е лишен от национално самочувствие, това е защото е бил сечен, а и днес се отсича, коренът му, и защото той не знае величието на своето минало. Стремят се да бъдат забравени думите Родина, Отечество, Слава, които според Лукиан, правят и слабия силен!

Великият руски поет Александър Пушкин казва: „Да се гордеем със славата на предците си не само можем, но и сме длъжни. Неуважението към предците е първият признак на глупост и безнравственост”! А Никола Вапцаров, трижди разстреляният огняроинтелигент с поглед отправен към бъдните поколения, задава въпроса: „Какво ще ни дадеш, Историйо, от пожълтелите си страници?...” Въпросът за паметта и нейното съзнателно и систематично заличаване, въпросът за лоботомията, на която са подложени младите хора у нас, е въпрос от жизнено значение за българския народ и неговата държава!

Българският президент Румен Радев дълбоко, искренно и аргументирано заяви това:

„Много събития предхождат Възкресениего, но едно ги свързва – Паметта. Паметта за Вярата ражда Българския Великден и църковната независимост. Паметта за Историята вдъхновява монахът Паисий да буди българите след векове на униние. Паметта за Езика и Буквите дава на възрожденците силата на словото, с което бунят своите съвременници. Синилата от бича и следите от теглото не са Вазов мит. Но дори пет века османско иго не изтриват спомена за това кои сме. Човекът на бъдещето ще е онзи с най-дълбока памет, по думите на един философ.

Дълбок корен се иска, за да устоиш на ветровете. Затова е нужно да помним. Да помним е дълг! Защото историята не дава прошка за забравата.”

На Трети март – денят на българското възкресение, нека на висок глас да говорим


• ЗА ДУХОВНАТА МОЩ НА БЪЛГАРИЯ,


• ЗА ПРИНОСЪТ И САМОЧУВСТВИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ КАТО НАРОД С ВЕЛИКА ИСТОРИЯ И С ЧУТОВНИ КАЧЕСТВА.

Шаманите от Алтай, чието учение и знание е от дълги години обект на изследване от страна на НАСА, твърдят: „Болгар е човек, който оцелява винаги. Той е белязан и духовете го пазят, защото трябва да го бъде...“

Цитираните по-долу научни и експертни оценки са единодушни и категорични в своите изводи, но те за съжаление са и крайно непопулярни. В най-добрия случай са слабо познати, не само за българското общество. В света обаче и да ги знаят, не се позовават на тях. Защо ли? Нека всеки сам да потърси отговора за това: „Българската държава е люлка на европейската култура и цивилизация”.

Шарл дьо ГОЛ, президент на Франция

„Българите стоят в основота на човешката цивилизация”; „Българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета”.

Франсоа МИТЕРАН, президент на Франция


„Корените на европейската култура трябва да се търсят в България“. „Българите са в ядрото на европейската цивилизация”.

проф. Норман ДЕЙВИС


„Българите са едни от първите творци на нашата цивилизация”.

Карло ЧАМПИ, президент на Италия


„Българската държава е между седемте световни цивилизации”.

проф. Шигеоши МАЦУЯМА


„Българите бяха онзи народ, който допринесе най-много за организиране и оформяне на цивилизацията като цяло на Европа. Древните българи не са били номадско-варварско племе, а народ със забележителни земеделски и строителни постижения, народ, който е изорал със своя плуг почти половината Европа.”

проф. Геза ФЕХЕР, унгарски археолог


„В нашите стари книги се казва, че когато по пътя на коприната керваните стигали до Дарданелите, цяла Европа се неричала „Страната на Българите“.

Мохамед АМИН, 1995 г. посланик на Ирак в София


В този дух са изказванията и на френските историци Алфред Ръмбо и професор М. Лонгон, на антропософтът д-р Щайнер, на професор Дейвид Антони, на археоастрономът Робър Бовал и на много други.

Изследванията и публикациите на академик Дмитрий Лихачов обаче са тези, които имат най-голямо значение за осветяване и широко популяризиране на българския цивилизационен принос, поне в славянския свят. Категорично и с респект той говори, че: „Българската държава на духа се простира от Балтийско море до Тихи океан и от Северен ледовит океан до Индийския. Не забравяйте, заявява акад. Дмитрий Лихачов, че вие сте най-древната културна нация от съществуващите днес, и то не само в Европа, но и в света. Много неща са отминали, древният Рим и древна Гърция, Византия, но България е тук – късче от най-древната култура между всички европейски страни. Чуждите завоеватели не можаха да победят тази държава на духа, защото в защита на българския народ в плътен строй стояха езикът, писмеността, литературата. За да бъде българската култура не само късче от старината, но и първата частица на бъдещето. Духовното богатство на България, създавано с векове, трябва да пребъде.“

Подобно е мнението и на акад. Ферхат Нурутдинов от гр. Казан: „Българската народност, това е народност на най-древния народ на земята. Затова всички, абсолютно всички народи на земята, са изпитвали и съхраняват следи от това явление и до сега“.


Далай Лама дава друго, неочаквано за мнозина, изявление относно характера на нашата страна: „България е един от трите биоенергийни центрове на Вселената”, а култорологът Хари Салман през 2003 г. заявява:

„...От България са идвали духовни импулси, но Европа е забравила източника на тези импулси. Вие имате тракийската култура, имате Орфей, които са били от особено значение за гръцката култура, обаче в Европа говорим само за гръцката култура, но не и за тракийската. В Западна Европа познаваме катарите, а първоисточникът на катарите са почти неизвестните богомили в България. Така че, много важни неща са се случвали в България, каквото е и делото на учителя Петър Дънов, но малко хора в Европа знаят за тях... От всички европейски нации България има най-старата духовна традиция. Бъдете бдителни за Вашето духовно наследство и го защитавайте!...”

Такива оценки не се дават случайно или с лека ръка. Това са сериозни и отговорни научни изводи, направени в резултат на изключително задълбочени комплексни интрадисциплинарни изследвания. Най-често те се произнасят много трудно и неохотно, защото имат силен и дълготраен политически и културен отзвук. И дори могат да се окажат повод за корекции в междудържавните отношения. Затова подобни обективни исторически оценки са немислими от страна на наши близки съседи, чиито егоцентризъм и национален шовинизъм са били причина за грабителски войни и геноцидни практики в прекроените български граници – основание за безмилостни изпитания на народа ни.

На 31 май 2016 г. „Гласът на Русия” произнесе на висок глас едно много трудно произнесено признание, но което говори много: „Вероятно българите са най-древните хора на земята“.

Подобни изводи и изявления са огромен успех, както в чисто научен, така и в политически и културен аспект. Макар и трудно, те постепенно преодоляват вековни и дълбоки натрупвания от откровени и злонамерени лъжи, фалшификации и манипулации, целящи обслужването на чужди национални, имперски, религиозни и геополитически интереси.

Мултидисциплинарните изследвания в последните години свидетелстват за истинността на подобен извод, колкото смел, невероятен и неочакван да е на пръв поглед. Но нали е доказана и неотменима максимата на Артур Шопенхауер: „Цялата истина минава през три етапа: Първо - тя е смятана за абсурд; второ - насила е спирана и трето – приемана за очевидност.”

Западни учени като Гордън Чайлд, признават:

“Ние, учените на Запад, сме свикнали с мисълта, че европейската цивилизация се е зародила в Източното Средиземноморие и оттам, през вашите земи, минала в Централна и Западна Европа. От проучванията на Детев, Миков и изследванията на антрополога Петър Боев обаче се уверих, че Тракия е била забележителен център, от който започва зората на Европейската цивилизация. Тракия е люлката на европейската цивилизация.”

Истината за българският цивилизационен принос и българско достойнство не може още дълго да остане TERRA INCOGNITA, една непозната територия за нас самите и за световната научна общественост. И това се отнася за всички исторически периоди от древността до наши дни. Благодарение на глобализацията и развитието на новите технологии, кръгозорът от познания за българската история непрекъснато се разширява. Изследователите вече разполагат с твърде много нови археологически и писмени сведения, представляващи необорими доказателства. Тези информации в годините назад е била недостъпна и най-често премълчавана като неудобна.

Затова напълно разбираема е дълбоката горчивина и болка в думите на проф. д-р Асен Чилингиров: „За шестте десетилетия, през които се занимавам с историята и културата на народите на нашата планета, аз не съм срещал друг народ, срещу чиято идентичност да са вършени и продължават да се вършат толкова покушения, колкото срещу моя, българския народ”.

Днес, мейнстриймът на неолибералната политика е фокусиран към скоростно сриване модела на националната държава и към заличаване на местната история. Но историкът, възпитаник на Пристънския университет и преподавател в университета в Пенсилвания Джон Ф. Бентон, предупреждава: „Народите имат свое наследство, което трябва да съхранят, историческо богатство, което да защитят. Онези, които отхвърлят наследството от миналото, не разбират нищо от същността и строежа на обществото. Напластяването, предаването, наследяването, са основополагащи за живота на една историческа общност. Те спояват хората с техните предци и наследниците им, заздравяват обществените връзки...“

И ако сме истински и достойни потомци на предците си, то би трябвало, историческите истини за нас, българите, за цивилизационния принос на древна и на съвременна България, да се борим да бъдат на лично място във всеки учебник по Българска история, да са изписани на стените на всяка учебна стая и всеки училищен коридор! И главно – да бъдат достояние на нашите деца и те да бъдат закърмени с неунищожимия българнски дух.

Защото само по този начин се пази Памет и История, Достойнство и Самочувствие. И единствено, на основата на здрави исторически темели, може да се гради Бъдеще на Народ и Държава!

„Любовта кам Отечеството превъзходи сичките световни добрини”. Казал го е онзи „мечтател безумзен, образ невъзможен“ – Георги Стойков Раковски – Бащата на Българската революция.


 

НЕ БОЙТЕ СЕ, ЧЕ СМЕ МАЛКО СТАДО

Е-поща Печат PDF

Митрополит Йосиф: Православното богословие е трън в очите на света


„Утре ще бъда пак такъв, какъвто съм и днес!“

Ваше, Светейшество,

Досточтими и зеловъзлюбени в Господа отци,

Досточтими г-н Декан,

Многообични професори, преподаватели и студенти,

Братя и сестри, почитатели на Богословския факултет,

Започвам проповедта си с известните думи на св. Василий Велики, казани в отговор на префекта Модест, с който след срещата му Модест казал на св. Василий: „Помисли си все още до утре“. На което св. Василий отговорил: „Утре ще бъда пак такъв, какъвто съм и днес!“ Намерих тези убедителни думи на велелепния и царствен св. Василий Велики за най-подходящи нам днес, защото искам да съпоставя нашия XXI век с четвъртото столетие на тримата светители. Днешният неолиберален глобализъм с учението и вярата им и особено джендър-доктрината с православното ни богословие. Умря г-н Бжежински неразкаян, но оскръблението по адрес на нашето св. Православие, че след комунизма Православната църква и св. Православие е най-големият враг на демокрацията, остана и се цитира дори и в наши дни. Либералният шведски политик Карл Бил пък отива още по-далеч. „Православието, казва той, е най-страшният враг на Запада. По-страшен от Ислямската държава“.


Жива е и доктрината на Христовата църква.

Трябва да забрави тя разделящите термини като абортите, гей браковете и др., а да се посвети на проблема с бедността. Целта е по-нататъшното размиване на православната християнска етика и догматика чрез постулатите на една нова, единна световна религия, която поставя въпроса за друго евангелие, в което под красива формула трябва да се скрие старото съдържание.

Само преди две години Европейският парламент също видя в Светото Православие политическа пропаганда и реши вместо православна църква да се казва по-завоалирано – трансгранични религиозни групи. С една дума –

Православието на Тримата най-велики светители е тръв в очите на съвременните либерали.

Защо? Защото като богослови, вие всички много добре знаете, че твърде много неща в светото Православие изобличават днешния начин на живот и на падналата човешка природа изобщо. Знаете че тридесет и седем години вече съм на служение в Българската източноправославна епархия, в плуралистично общество, но ако сравним по-внимателно двете парадигми на тукашния и тамошния светоглед и начин на живот, ще забележим, че те се различават почти във всичко. Понеже правилото е: When you are at Rome, do as the Romans do т.е. моят парафраз е: когато си в Америка, прави каквото правят американците. Изглежда само аз съм единственият, който туря спици в колелата на нашата талига и не включвам електрическия котлон на врящата плота за претопяване.

Не е новина, че св. Православна църква и православието на Тримата Светители, е консервативно.

То защитава традиционния морал, семейството, ролята на мъжа и жената, традиционните норми на ценностите във всички сфери на човешкия живот. Смята ги за дадени от Бога, а не от преходни и социални конвенции. Излишно е да отбелязваме колко разрушителни са и техните идеи и как те са се настанали във всички тези неща. Не се чудете на това. В Америка, Канада и Австралия българското православие, вярно на Св. Трима Светители е архаично, варварско, противна, примитивна вяра и отживяла религиозна секта. Светото Православие на Тримата Светители обаче е категорично:

Хомосексуализмът е грях, срам, позор! Такава е волята Божия! Такъв е и библейският закон!

По завета на Тримата Светители ние призоваваме човека към един аскетичен идеал, който изисква самоубоздаване и самоотречение във всичко – сурова дисциплина, доброволни жертви в името на Св. Дух. Съвремието обаче призовава към друго. Знаете Лука: 12:9 – „Имаш много блага“. Яж, пий, весели се, наслаждавай се на живота, граби с пълни шепи от всички удоволствия, развлечения и наслади. Това е смисълът на твоето съществуване. Ако си беден, бори се със зъби и нокти, прави кариера, повдигай се и печели, печели, печели!

Тази алчност, ненаситна обсебеност от плътското, от тленното, тази жажда за пари и блага, този агресивен материализъм, който дойде за съжаление и у нас, са безкрайни противоположности на православния дух.

Какво е плурализмът? Има ли плурализъм в св. Православие? Особено в православието на тримата светители? Струва ми се, че по подобие на тях и вие, в Богословския факултет мислите, че истината е една. Само измамите са много и плурализмът не е нищо друго освен многообразие на заблуди и лъжи.

Бог е един! Истината е една! Църквата Христова е една!

Според тримата светители един е и пътят на спасението, но за съжаление и тук нагласата на мисленето ни е диаметрално противоположна. Ами правата на човека? Какво е становището на тримата светители за правата на човека в двадесет и първия век? Отговорът е: той е твърде далеч от това да се съсредоточаваме върху нечии „права“, както прави съвременното ни общество. Напротив! То набляга много повече на задълженията върху онова, което се изисква от човешкото същество, а не върху това, което му се полага. Истината е, че Православието, както го разкриват тримата светители, е сурово и рестриктивно. То подхожда строго към човека. Вижда в него не някакъв непорочен „правоимащ“, а едно осакатено от греха и паднало създание.

Смята че то се нуждае не от глезене, не от ширене на свобода, а от обуздаване и дисциплина, от сурово отсичане на волята и борба със страстите и иска от него не права и свободи, а отговорност в предано служение на Божия закон.

Всичко това показва, че Православието на тримата светители е твърде далеч от т.нар. ценност на либералната демокрация.

Работата е там, че демокрацията, която претендира да е еднаква към всички, дава еднакви права и на добрите хора, и на злото, и на злите, дори и на дявола.

Те уж са равни в рамките на плуралистичния модел, но в действителност дяволът, който е много по-ловък и обигран, изтласква бързо конкурентите си и завладява цялото общество.

Културата и безграничната свобода се израждат в култура на греха и култура на порока.

Либерализмът е безсилен срещу злото в човешката природа. Православието на тримата светители зове към тесен път и тясна врата, а съвременното общество към широкия път и към общото течение. Православието на тримата светители е борба със страстите, а съвременният начин на живот е тяхно пълно разминаване. Православието според тримата светители, е служение на Духа, а днешният life style – служение на търбуха и на плътското удоволствие. Православието на тримата светители гледа към Йерусалим, а либерализмът на обществото ни към къде? Към Содом и Гомора!

Православието на тримата светители е строго и ето защо, като приятел в Господа ви уверявам – наивно е да смятаме, че либералистите някога ще отворят сърцата си за нашето св. Православие, което е същото като на тримата светители.

Св. Василий вече го е казал: „Утре ще бъда пак такъв, какъвто съм и днес!“ Идеални думи! Нека само за минутка си представим реакциите на великия св. Василий, на мъдрия богослов св. Григорий и на смелия златоуст св. Йоан относно задължителното сексуално възпитание в наши дни. Мама, татко няма вече да съществуват, както и понятията мъж и жена, а дори и в частните религиозни училища ще се изучава задължително половата равнопоставеност т.е. различието между мъжете и жените не е вече дело на Бога, не се определя биологически, а се явява следствие от културното и социално развитие на личността в рамките на обществото и е нещо старомодно, тъй като един и същи човек би могъл да притежава различни видове полова принадлежност. Например аз съм Джоузеф, но утре мога да бъде Джозефина. Друга е с най-хубавите имена в целия свят – Ана-Мария, но на другия ден устата сама може би ще промълви Антон.

Иска ми се да благодарим на Богословския факултет в София и във Велико Търново за становищата им по този казус, но нека се знае, че не всичко е отминало,

че идва по-страшното,

че и за напред ще очакваме тяхната смела мисия в духа на тримата светители, за да ни разясняват ползата и вредата на теорията на половата равнопоставеност. А на всички вас, приятели в Господа в Богословския факултет искам да благодаря за вниманието и хубавата служба и на изпроводяк да ви напомня, че богословието е слово, наука и знание за Бога и неговото академично място е точно тук, в Богословския факултет. А щом е слово, наука и знание, какъв тогава е урокът от днешния празник?

Че тримата светители не са разчитали единствено на духовната опитност, придобита в манастирско служение и послушание. Но и на солидна научна, богословска, теоретическа подготовка, която ги е предпазила от съблазни и ги е направила смели защитници и учители на автентичното богословие, тъй желано и от всички вас.

Заредете се с мъдрост и сила и не се бойте, че сме малко стадо, защото Господ Иисус го е казал:

„Не бой се, малко стадо. Аз съм с вас до свършека на света“.

Като имаме и небесното покровителство на тримата светители нека се помолим от сърце – пламенната вяра и смелото изповедничество на св. Василий, богословският ум и кротостта на св. Григорий и проповедническата ревност и свят живот на св. Йоан Златоуст, да бъдем като тях православни богослови по слово и живот и като тях да прославяме Едната Света Животворяща и Неразделна Троица. Амин!

На САЩ, Канада и Австралия - митрополит Йосиф

Слово произнесено от митрополит Йосиф на празника на светите Трима Светители в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

30 януари /2019/ е празника на светите Трима Светители


 

ПАРАЛЕЛИ В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА МЕЖДУ ГЪРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ

Е-поща Печат PDF

С какви подаръци гърците и българите посрещат Коледа и Нова година?


Въпреки оглушителното мълчание в най-големите ни и „свободни” медии, някои от които претендират да бъдат „дом на медийната независимост и обективност”, а други словоблудстват с „правото да бъдеш информиран”, в интернет мрежата от една седмица горещо се коментира  щедроста на Гръцкото правителството преди Коледа. Както стана известно то прие решение да отдели дивидент в размер на 175 млн. евро от бюджетния излишък и да го разпредели между най-уязвимите социални групи. Тук трябва веднага да направим много важно уточнение, че гръцките критерии за „уязвими социални групи” са много по-обективни, че спрямо нашите трагични критерии на оцеляване, тези групи в България спокойно щяха да бъдат определени като благодентстващи. Цифрите по-долу красноречиво говорят за това. И понеже информацията в мрежата и отчасти  дори в БСТВ за характера и размера на социалните придобивки в Гърция, както и за мотивите и намеренията на гръцкото правителство в тази сфера е непълна, поради негласната омерта от „правилните” медии и правителството на ГЕРБ, ние сме длъжни да упражним правото си да осветлим истината, както и да посочим хала, до който сме докарали нашите управници.

Още в началото следва да посочим също, че коледната щедрост на новото дясно-консервативно гръцко правителство не произтича само от обявените програмни намерения в предизборната платформа на премиера Кириакос Мицотакис. Тя бе стимулирана и от нарасналото социално напрежение – най-ясно изразено в стачните и студентските вълнения обхванали страната още в началото на есента. В тази връзка се набива на очи съществената разлика между гърците, които никога не пропускат случая чрез организирана съпротива да решат своите проблеми и българите, които отдавна са забравили, че Господ помага, но в кошара не вкарва.

По-нататък следват конкретните цифри. Те са показателни не само в стойностни измерения, но и за причините, които обославят, които обославят собствения ни хал благодарение на десетгодишното „успешно” управление на клептокрацията от ГЕРБ.

На първо место беше решено да се отдели социален дивидент в размер на 175 милиона евро, като спешна  финансова подкрепа от по 700 евро на 250 000 домакинства наброяващи 953 000 души! Кои са категориите, в които попадат домакинствата, съгласно критериите на правителството на Мицотакис?

На първо място това са семейства с 4 или повече деца с облагаем доход за 2019 г. до 20 хиляди евро! Тази категория включва 19 140 домакинства;

Следват семейства, в които поне единият родител е дългосрочно безработен, с едно дете и облагаем доход до 15 000 евро - общо 163 778 семейства;

• Семейства, в които и двамата родители са краткосрочно безработни, с едно дете и доход до 15 000 евро - общо 40 927 семейства;

• Семейства с увреждания и здравословни проблеми - засяга 25 632 семейства.

Според финансовия министър Христос Стайкурас, посочените категории бенефициенти трябва да отговарят и на следните критерии: „Един от двамата родители трябва да е пребивавал законно и постоянно на гръцката територия през последните 10 години, както следва да се докаже от данъка върху доходите плащани в Гърция т.е. и двамата родители трябва да са си плащали данъците в Гърция. Също така сумата на депозитите на домакинствата и текущата стойност на акциите не трябва да надвишава 20 хиляди евро. "

Според посочените от министъра критерии от тази придобивка ще се възползват поне половината от 250 000-те хиляди  българи, които преди 10 години успяха да се спасят от „прекрасния” живот при управлението на ГЕРБ и да потърсят постоянно препитание в „банкрутиралата”, по думите на Борисов, Гърция. Според ELSTAT, през 2018 г. прагът на бедност за домакинствата с 2 деца възлиза на 9908 евро годишно. Десет години след „успешното” управление на ГЕРБ правителството на Борисов  определя този праг на приблизително около 2160 евро. Излишно е да обясняваме как щяха да реагират гърците и какво щеше да се случи с гръцкото правителство, ако беше определило такъв праг на бедност.

И още един факт за хала до който ни докара клептокрацията от ГЕРБ: според последните проучвания на ЕВРОСТАД 39% от българите са изложени на риск от бедност! В Гърция, след последните законодателни промени и като се вземат предвид различни социални помощи, се изчислява, че само 22,8% от семействата с деца, са изложени на риск от бедност.

Министерството на финансите на Гърция препоръча на Държавната комисия по трудовата заетост и Сдружението  на работодателите да създадат необходимата организация за изплащане коледните бонуси, помощите за безработни, самонаетите лица  и бенефициентите на организацията за специална закрила на майчинството от 9 декември до 6 януари 2020 г.

Всички служители, наети в частния сектор на непълно или пълно работно време, при всеки работодател, имат право на коледен бонус!

В частния сектор, изчисляването на размера на бонусите отчита възнаграждението на наетите, на база на работната заплата.  Периодът, за който се изчислява коледният бонус, включва периодът от 1 май до 31 декември на тази година.

Бонусът  по закон в този срок е равен на една месечна заплата!

За тези, които не са били наети на пълен работен ден получават част от заплатата, пропорционална на продължителността на трудовото им правоотношение. Дори работниците, които са работили не по-малко от 19 дни, имат право на част от бонуса.

На второ място бяха обявени правителствените намерения за промяна на данъчната система, която следва да се опира на 10 стълба:

Първи стълб: Намаляване на данъка върху дохода за всички физически лица.

Втори стълб: Намаляване на данъка върху дохода за юридическите лица. Ставката на корпоративния данък се намалява от 28% на 24% за печалбите през 2019 г. за всички предприятия.

Трети стълб: Поддръжка на служителите. Специално за стартиращи фирми се осигуряват ниски данъчни ставки.

Четвърти стълб: Подкрепа за семейството. Увеличаване издръжката   с 1000 евро на дете!

Пети стълб: Привличане на преки чуждестранни инвестиции.

Шести стълб: Възстановяване на икономическите сектори.

Седми стълб: Подобряване на устойчивото развитие: Въвеждане на  пакет от мерки за насърчаване на използването на Екопродукти и зелени автомобили.

Осми стълб: Засилване на корпоративната социална отговорност.

Девети стълб: Повишаване на прозрачността и намаляване на укриването на данъци.

Десети стълб: Намаляване на бюрократичната тежест върху данъчното облагане и бизнеса и защита на средната класа.

Според новата, по-благоприятна данъчна ставка, посочена в Закона за данъците, който на 6-ти декември  беше гласуван от парламента, повече от 2,5 милиона служители и пенсионери ще получават увеличения на нетните си месечни заплати и пенсии.С горните промени, новата скала на данъка върху дохода, която ще се прилага от 2020 г. за служители и пенсионери, ще бъде следната:

• 9% данъчна ставка (вместо 22%) за частта от годишния доход до 10 000 евро;

• 22% данъчна ставка (както е днес) за сегмента от 10 000 евро до 20 000 евро;

• 28% (вместо 29%) ставка за сегмента от 20 000 евро до 30 000 евро;

• ставка от 36% (вместо 37%) за сегмента от 30 000 евро до 40 000 евро;

• 44% (вместо 45%) за частта над 40 000 евро.

Данъкът за доходите в резултат на горната скала ще бъде намален годишно със следните конкретни суми:

• 777 евро, ако няма деца;

• 810 евро, ако има едно  дете;

• 900 евро, ако има 2 деца;

• 1120 евро, ако има 3 деца;

• 1340 евро, ако има 4 деца;

• допълнително с по 220 евро за всяко дете на възраст над 5 и повече години.

Приетият на 6 декември т.г. закон предвижда също ново намаление на ДДС върху лекарствата и особено на тези за лечение на   сериозните заболявания, които стават обект на свръхнамалената ставка на ДДС от 6% до 13%. Тази ставка се простира главно върху ваксини, имунологични и лекарствени продукти, прилагани при пациенти със злокачествени заболявания като рак, диабет, ревматоиден артрит и старческа немощ.

Тройна намеса в подкрепа на семейството предвижда и новият  законопроект на правителството, внесен от министерството на труда и социалните въпроси в парламента на 9 декември т.г. Тази тройна намеса се заключава във въвеждане от 1 януари 2020 г. на: нова скала за необлагаеми доходи на по-бедните млади семейства, на следващо место въвеждане на надбавка за раждане в размер на 2000 евро, и  третата намеса, участваща в планирането на подкрепа на семействата, е в областта на косвеното данъчно облагане и в частност на ДДС.

По отношение на младите семейства с  ниски годишни доходи, без и с до 6 деца и необлагаемия минимум, коледният подарък е достатъчно ясен и без преводач от посочената по-долу диаграма.

Що се отнася до еднократната помощ при раждане прогнозите на министерството са, че новата помощ  от 2000 евро (за близнаци 4000) за всяко новородено ще бъде изплатена за петте години от 2020-2024 г. на около 400 000 семейства и е отделно от известните до сега семейни помощи.  Според измерванията на ELSTAT всяка година в Гърция се записват около 85 000-90 000 раждания. Законът определя критерии за доходи, но те няма да изключат голямата маса от граждани, тъй като новата концепция не дели гръцките граждани главно по размера на доходите, а  цели преди всичко решаването на проблемите от демографски характер. Скалата и критериите са следните:

За семейства с един родител нивото на доходите не трябва да надвишава 40 000 евро.

За семейните двойки общият им доход трябва да бъде до 60 000 евро.

За всяко дете, което вече е в семейството, прагът на доходите се увеличава с 1000 евро. Така че, ако двойка, която вече има 2 деца и им се роди още едно, за да получат 2000 евро, доходите им не трябва да надвишават 80 000 евро.

Според последния статистически бюлетин на агенция AADE, двойките без деца до 60 000 евро са 1 382 327 и потенциално са целевата група на закона.  „Нетните” финансови разходи за новата помощ се оценяват на допълнителни 120 млн.евро.

Третата намеса на социалното министерство  в подкрепа на семействата, както споменахме и по-горе е в областта на ДДС. По този начин след новогодишната нощ ДДС върху всички опаковани бебешки храни, дрехи, бебешки памперси и столчета за кола се намалява от 24% на 13%. Бюджетните разходи се оценяват на още 12 милиона евро.

Толкова за коледните подаръци на гърците,


@а сега за най-важното.


Всички споменати по-горе права и придобивки гърците ги извоюваха на площадите, а не в очакване на някаква спонтанна щедрост от своето правителство не на чаша узо  пред телевизорите или по форумите в интернет. Те не дадоха дори и сто дни на новото дясно консервативно правителство на НД начело с Кириакос Мицотакис и излязоха решително по площадите, демонстрирайки твърдото си намерение да отстояват докрай и с всички средства своите социални права и придобивки. И отново успяха.

В цяла Европа краят на отиващата си 2019 г. е белязана  с борба за защита основните права и малкото останали социални придобивки, които неолибералния капитализъм се опитва да отнеме на трудещите се хора.

Франция в момента ври и кипи. Обявени са безсрочни стачки и младежки вълнения срещу „реформата” на пенсионната система. И тяхната интензивност е такава, че заплашват да свалят правителството на Макрон. Има вече сериозни основания да се счита че борбеността, твърдостта и неотстъпчивостта на протестиращите ще доведат до победа.

В Германия. На фона на цикличните протести приключи конгресът на Социалдемократическата партия, която е част от управляващата коалиция. Конгресът  избра новото ръководство. За съпредседатели на СДПГ бяха избрани икономистът Норберт Валтер-Борянс и левият лидер Саскиа Ескен.


В неотдавнашно интервю за ZDF Ескен заяви, че подкрепя нова концепция за социална държава. Според нея германската социалдемокрация трябва да стане по-разпознаваема, а немското общество - по-справедливо. Ескен е убеден, че коалиционното споразумение предвижда възможността за извършване на корекции. Това означава, че германските социалдемократи ще търсят допълнителни изменения по въпросите за увеличаване на пенсиите и подобряване на финансирането на децата от бедни семейства.

У нас робското примирение и тишина са оглушителни. Вместо да излязат по площадите, мнозинството от  най-бедните и засегнатите стоят пред телевизорите с чаша ракия, псуват и кълнат по форумите в мрежата, но  продължават да плащат за охолния живот на клептокрацията. Определението не е мое, а на г-жа Херо Мустафа - посланик на САЩ в София. Затъналата в корупция привилегирована политическа върхушка се ползва от безплатно и качествено здравеопазване, пакет от незаконни социални придобивки, жилища вили и „къщи за гости”, безнаказано укриване на данъци, без такси, без отговорности  към икономическия срив, който те причиниха на държавата; разточителни, безсмислени и скъпо струващи задгранични командировки и участия в „симпозиуми“. За тези 10 години управление, бонзите от ГЕРБ усвоиха до съвършенство умението да източват „правилно” системата.

Над 30 милиарда външен дълг, натрупан от две правителства на ГЕРБ + патриоти; близо 2 млрд. лв. прибрани и безследно изчезнали  здравни вноски – след 2009 година от бившия финансов министър Дянков, 6 милиарда изчезнали с фалита на КТБ; 2,5 милиарда за осем нарисувани самолета, които ще бъдат произведени и доставени през 2023-2024 г.

Не е ясно и къде са тези 3 милиарда лева, за които говори  премиерът пред Цветанка Ризова, дето уж били „иззети от лошите корумпирани”. След като по негово предложение бяха отпуснати циничните 40 лв. на най-бедните пенсионери, депутатите си гласуваха 150 пъти по-висока тринадесета заплата с всичките и безотчетни месечни пари накуп за празниците. Оказа се, че тази тринадесета заплата е била заложена в още в Бюджет 2018 за разходите на Народното събрание.

Такъв е подходът и сега за Бюджет 2019, което значи, че и тя е включена в приетия вече бюджет. Според източници от Парламента, парите се давали под формата на разпределение на излишък от разходите, спестени през годината, но се залагат умишлено във всеки един бюджет години наред и не се коментират в края на годината, за да не се дразнят хората, които с търпението си насърчават това вероломство.

Според едно изявление на председателката на 44-то НС нямало нищо нередно депутатите да получат по 6000 лева допълнително за празниците, защото те не са точно като обикновените хора и имат нужда от почивка в топлите страни, за да се откъснат от напрегнатото си ежедневие и стрес в Парламента.


В заключение, Европа ни показа как трябва да се борим и не е необходимо да ходим далече. Съседите ни са най-добрият пример как и какво следва да се прави. Гърците още от древността знаят как се живее свободно и независимо и как следва да се защитават най-елементарните човешки права. И ние, българите, трябва да се учим от тях, ако искаме да не изчезнем като народ, защото тази възможност вече заплашва да придобие своята зловеща необратимост!


 

ОРИГИНАЛНИ ХРОМОЛИТОГРАФИИ ОТ РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА

Е-поща Печат PDF

На 27.02.т.г. в Хасково се откри изложба под наслов „Оригинални хромолитографии от Руско-турската освободителна война“. Експозицията е подредена в централното фоайе на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ в града. Тя е гостуваща изложба на Национална библиотека „Иван Вазов“ Пловдив и е в Хасково по повод националния празник 3 март.

В експозицията са включени пана с хромолитографии изобразяващи едни от най-знаковите моменти от Руско-турската освободителна война, някои от които са моместени на нашите страници: Император цар Александър II, Победата при Одрин, Битката при Плевен, Генерал Скобелев и неговия бял кон, Защитата на Шипка, Великият княз Николай са само част от историческите моменти и личности, запечатани чрез уникалната за 19 век техника.

Тези хромолитографии стават част от фонда на библиотеката в Пловдив през 1924 година. Сега, техни копия гостуват в Хасково.

Изложбата бе открита от заместник-кметът на община Хасково Мария Вълчева.

 

ПАДНАЛИЯТ ОТ ВЛАСТ НЯМА ПРИЯТЕЛИ

Е-поща Печат PDF

Бавно и полека китайският грип, наречен „Ковид 19“, разширява своите територии и вече обхвана 29 страни, между които Италия, Франция, Германия, Испания и Хърватия. СЗО заяви, че всички страни трябва да се готвят, защото вирусът вече чука на вратата. Броят на заразените в Северна Италия наближи цифрата 200, а този на починалите от вируса достигна 11 души. По-предната седмица коронавирусът отне 10 живота и в Иран, след което властите в Ирак и Турция наредиха да се затворят ГКПП с ислямската република и временно да се преустановят гражданските полети от и за Техеран. В Русия забраниха влизането на хора от Китай, а в „проевропейска“ Украйна силите на реда едва спасиха от линч автобус със завърнали се от Поднебесната империя украински граждани. Когато в самия Китай броят на починалите от коронавируса надмина цифрата 2700, а този на заразените, поставени под наблюдение наближи 80 000, властите у нас обявиха създаването на Кризисен щаб за борба със заразата, начело с началника на ВМА генерал-майор професор Венцислав Мутафчийски. Проведоха и учение, като съответно беше обявена пета степен на опасност и гражданите бяха посъветвани да не пътуват за Северна Италия. Дано обаче не сме дръпнали дявола за опашката и не се окажем изненадани от бедата, както от снега посред зима.

На този фон


@останалите неприятности,


като кризите с водата, боклука, запрашаването на въздуха и периодичното отравяне с цианиди на реки и водоеми, изглеждат бели кахъри. Обаче опитите на властите да прикрият многобройните си провали в различните сфери на обществения живот са толкова смешни и жалки, колкото и хвалбите им за невероятния просперитет и нарастващия международен престиж на България при управлението на Бойко Борисов. Според тях, единствено президентът Радев проваля „националното единство“, критикувайки методите на управление на ГЕРБ и ОП. Изкараха го виновен дори за освиркванията по време на словото на кмета Йорданка Фандъкова на 19 февруари пред паметника на Васил Левски. Ако има освирквания и на 3-ти март, пак държавният глава ще отнесе калая. Според Тома Биков, който се изявява като върховен пропагандатор, адвокат и тълкувател на премиерските „ирадета“, свиркащите били група маргинали, организирани от БСП и НПО-та, вдъхновявани от президента Радев и финансирани от банкера беглец Цветан Василев! Нищо че президентът призова недоволстващите от управлението да не оскверняват с освирквания и аплодисменти поклонението пред саможертвата на Апостола. Напомнянето му, че вместо да заклеймяват недоволните от своето управление, управляващите е по-добре да помислят защо хората протестират, послужи като аргумент на тезата, че вместо да обединява, държавният глава разделя нацията. А кой може да обедини ограбените и измамените с техните грабители и измамници? Това е непосилно и за най-умелия демагог. Но след като и от ръководството на


@„присъдружната“ на ГЕРБ партия СДС


обвиниха президента в „съучастничество с осквернителите на паметта на Левски“, дължим да им напомним, че точно сините лидери освиркаха премиера Любен Беров пред паметника на Васил Левски на 19 февруари 1993 г., когато се навършваха  120 години от неговата гибел. Този акт не беше ли по-кощунствен от освиркването на речта на Фандъкова, която каканижеше от лист написана кой знае от кого реч, за разлика от президента Румен Радев и писателката Здравка Ефтимова от Перник. Не е ли кощунство с паметта на Апостола това, че нито един от неговите завети не е осъществен? Какво би казал той, който мечтаеше за чиста и свята демократска република, ако можеше да види, че вместо „Българско да гърми като едничка държава в цяла Европа“, България е най-бедната и корупмирана страна в ЕС, превърната на всичко отгоре в европейско сметище? И, че от Държавния департамент и посолството на САЩ научаваме кои съдии у нас са корумпирани, а от испанския „Ел Периодико“ - че в Каталуния разследват нашия министър-председател за пране на пари! За каква самостоятелност и национален суверенитет, за какъв международен престиж и икономически разцвет, говорят нашите управници? Или за каква финансова стабилност иде реч, когато треперят от страх, че от ЕС ще ни орежат еврофондовете, чрез които се поддържа илюзията за икономическия растеж на България? И то, когато от износител на електроенергия страната ни се е превърнала в нетен вносител, а бизнесът пищи, че плаща 4-5 пъти по-скъп ток, от този в Германия. Т.нар. „Зелена сделка“ на ЕС ще доубие и без това нерентабилната ни енергетика. А държавата не само изкупува скъпото електричество на американските ТЕЦ-ове в Маришкия басейн, ами плаща и за излъчваните от тях вредни емисии. Да не говорим за ТЕЦ-овете, на които Ковачки е „консултант“, докато горят нерегламентирано родни и вносни боклуци, или за ТЕЦ Варна, придобита също толкова съмнително от Ахмед Доган. Вместо газов хъб, България, под ръководството на Борисов, се превърна в боклукчийска яма на Европа и няма ден, в който прокуратурата и министърът на околната среда и водите да не откриват по някоя екологична бомба. Следват зрелищни претърсвания и арести на отговорни ръководители на топлоцентрали, ВиК, басейнови дирекциии, болници и т.н., но това не пълни язовирите, не прави въздуха и водите по-чисти, нито пък изплаща дълговете на закъсалите общински и държавни болници. Както винаги, властта се опитва да ликвидира последствията, а не да премахва причините за кризите.


@А „Премиерът Слънце“ Бойко Борисов,


вместо да си поеме отговорността, яхва джипа и обикаля местата, където ниви се превръщат в магистрали! Изпъчен гордо пред камери и фотоапарати, той прави гръмки изявления пред „медийни мисирки“, било в Брюксел, било в София. И обяснява писанията за неговата къща в Барселона и разследването му за пране на пари с „ченгеджийските номера“, инициирани от „съседа по месторабота“ (президента Румен Радев, б.а. ) и „хибридните атаки от Изтока“, визирайки Русия. Дори намекна, че БСП е изпратила в ЕП агент на руското военно разузнаване ГРУ. Вероятно имаше предвид Елена Йончева, но забрави удобно, че тя вече го осъди два пъти за клевета. Ако преди време Стефан Софиянски твърдеше, че той е „единственият доказано честен политик“, понеже не успяха да го вкарат в затвора, за Борисов може да се каже, че той пък е единственият премиер, осъден два пъти за лъжа и клевета! И той се разминава (засега) със затвора, което не значи, че не лъже като брадат циганин. Все пак по-добре е да не говори, че е бил омаскарен, защото омаскаряването е за предпочитане пред килията. Ако пък се чувства наистина оклеветен, да съди испанския „Ел Периодико“, вместо да фантазира кой го е „поръчал“ за омаскаряване. Или, следвайки собствените си препоръки към шефа на АПИ Георги Терзийски, да отиде на площада във всеки български град и като селски глашатай да изреве: „Нямам къща в Барселона! Нямам къща в Барселона!“ Разбира се този номер няма да мине пред властите в Испания, но намекът на вицепремиера Томислав Дончев, че Испания имала интерес да злепостави нашия премиер, буди тревога, че коронавирусът вече е започнал да поразява мозъците и на по-умерените гербери. Никой от ГЕРБ не смее да изрече „напълно обоснованото предположение“, че разследването в Каталуня може да е било стимулирано от Белия дом, за да се принуди Борисов да спре строителството на „Балкански поток“, срещу който съвсем официално се обяви помощникът на заместник-държавния секретар на САЩ. Ако Борисов не лъже, че строителството на „потока“ върви с пълна сила, защо й е на Русия да компрометира българския премиер? Какъв интерес би имала от неговото „омаскаряване“ и Испания? Що се отнася до президента Радев, той, за разлика от Борисов, никога не е бил „ченге“, че да прилага „ченгеджийски номерца“. Колкото до „омаскаряването“, голяма част от политиците, управлявали България през последните 30 години, не могат да бъдат омаскарени. Понеже, както е казал народът, „пачавра леке на хваща“.

Ами ако някой ден Държавният департамент на САЩ включи и Борисов в списъка на корумпираните, срещу които Херо Мустафа ще прилага „зъбати мерки“? Ако му забранят да стъпва на американска земя? Представяте ли си тогава как плъховете, сменили по три партии, за да се доберат до благините на властта, се юрват към спасителните лодки на потъващия герберски „Титаник“?! Може би при едно ново изтичане на шифрограми от Държавния департамент ще научим и какво в действителност е докладвала Херо Мустафа за нашия министър-председател. Въпреки опитите му да я удуши чрез прегръдки.


@Кой по-напред ще се дистанцира от Бойко Борисов?


Тома Биков, Спас Гърневски, Георги Марков, Антон Тодоров, или Владислав Горанов? Вместо да помисли сериозно за времето след властта, Борисов се държи така, сякаш е изнамерил ваксина срещу оставки и падания от власт. След като обяви, че Шенген вече не му е интересен, заради явните намерения на политиците от Стара Европа да ни превърнат в плет срещу бежанци и мигранти, наскоро Борисов заговори и за забавяне на темпото на присъединяване към чакалнята на еврозоната. Понеже нямало „пълен консенсус“ по въпроса, до юни сме щели да се плашим и убеждаваме в плюсовете на еврото. Приемането му обаче било неизбежно, защото нямало страна с евро, която да е по-зле от България. А Швеция, Дания, Швейцария и Великобритания, които никога не са въвеждали единната европейска валута, да не би да са по-зле от България? Очевидно не еврото е причина за нашето изоставане от богатите европейски страни, а фактът, че нито една от тях не се управлява от посредственици. Освен това никоя от тях не е приватизирала държавните предприятия така хайдушки, както Иван Костов. Обаче последният в своето нахалство и чувство за безнаказаност стигна дотам, че да иска обществото да му се извини. Пусто дърво неокастрено!

У нас поне двама главни прокурори оцениха приватизацията като криминална, а Иван Гешев дори разпореди на ДАНС да ревизира приватизационните сделки. Само че обезкостяването на построеното за 45 години социализъм е необратимо. Каквото е имало за крадене, то е откраднато и изнесено в офшорни зони. Сега остава да се краде само от еврофондовете и обществените поръчки. И, тъй като парите от ЕС ще бъдат орязани заради Брекзит, държавната копаня ще остане единствен източник за новите „къщовници“. Голямо блъскане и квичене ще падне! Да видим как един Иван Гешев ще успее да респектира крадците от старото и новото поколение. И да му мисли народът, че освен ризите ще му смъкват от гърба и по три кожи!

Вместо да гони Михаля десетки години назад, най-добре е прокуратурата да се разрови в днешните големи престъпления, започвайки с „Апартамент гейт“, „Язовир гейт“, „Боклук гейт“ и „Къщи гейт“ или „Барселона гейт“. Неотдавна Цветан Цветанов „изока“, че зад „Апартаментгейт“ стояли хора, приближени на Борисов. Това може би е особен вид самопризнание, защото Цветан Цветанов и Цецка Цачева бяха от най-приближените на Борисов? „Барселона гейт“ не заслужава ли и той едно разследване от българската прокуратура? Нищо, че сарайските издания като вестник „Труд“/24.02.2020, крещят с едри заглавия, че снимката на спряганата за любовница на нашия премиер бивша манекенка Борислава Йовчева, живееща под наем в уж несвързаната с Борисов къща на Александър Чаушев в Барселона, била подменена. И, следователно, публикацията била фалшификат, изготвен от Президентството!


@Очевидно фалитът на Делян Пеевската фирма „Лафка“ не е случаен.


Човек трябва съвсем да е съвсем изкуфял, за да вярва на такива вестници и да плаща за техния слугинаж. Падне ли Борисов, те първи ще се нахвърлят върху него, но млъкни сърце. Добре че в БСП тече кампания за избор на председател, та хранените от Пеевски медии пълнят страници и предавания с измислици за страшните кавги в БСП. Понеже в ГЕРБ такива неща не стават. Не стават, докато Борисов е на власт, но падне ли той, цялата алчна камарила от хвалители на неговите „успехи“ ще се насочи към друга ясла. Тогава и да пита „Вие защо ми правите номерца?“, ще го посъветват да отиде на психиатър. Или с лечението на психичното му здраве ще се заеме Иван Гешев, за когото също може да се каже: „Шефе, нали ти си го избра?“

Падналият от власт няма приятели! А простотията на онези, които досега са „му гласували“, е по-страшна от коронавируса. „Човешката глупост е безкрайна, за разлика от Вселената“, твърди Алберт Айнщайн.


 


Страница 7 от 344