Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ТОЧНО ТАКА. ЛУД УМОРА НЯМА, САМО СЕ ПОТИ

Е-поща Печат PDF

Инатът герберски може да се сравни само с магарешкия. Въпреки че редица авторитетни икономисти, политици и администратори вече се противопоставиха на налудничавата идея за местене на централни институции от София в провинцията, правителството твърдо е решило да даде ход на чиновническото преселение. Само дето няма яснота колко ще струва.

Кабинетът е одобрил доклад на министъра по еврофондовете Томислав Дончев, в който се разпределят задачите на различните ведомства по плана за местене на агенции, но в него липсват каквито и да било финансови разчети. Те щели да се правят тепърва!

 

НЕ ПЛАЧИ ЗА МЕН, АРЖЕНТИНА!

Е-поща Печат PDF

„Don,t cry for me Argentina!” („Не плачи за мен, Аржентина!”), пееше Мадона в ролята на Евита Перон от едноименния филм...

Смешният плач по осуетените амбиции за нов президентски мандат на нашия държавен глава, сълзите по него на Раданкъневци, Грозданкараджовци и Георгикоритаровци, ни карат да им припомним песента на Мадона. Още повече, че самият Плевнелиев се ужаси от призива им към десните партии да застанат зад неговата кандидатура и квалифицира инициативата им като политическо интригантство.

Понякога и Плевнелиев казва истината, защото ако инициаторите на тази интрига сериозно гледаха на кандидатурата му за нов мандат, щяха поне да се консултират с него. Или щяха да я обсъдят с ГЕРБ, партията, благодарение на която Плевнелиев седна в президентския стол, въпреки номенклатурното си комунистическо минало. А те се обърнаха към Борисов едва след като надробиха попарата. Естествено, Борисов и Цветанов отблъснаха пакостната ръчица на костовистите, знаейки, че могат да получат от тях толкова „добронамереност”, колкото от пръч мляко. Тогава Раданкъневци заплетоха нова интрига, твърдейки, че СДС обмисля обща президентска кандидатура с ПФ, докато ГЕРБ обсъждат номинациите за президентския пост на Ирина Бокова и Елена Поптодорова. Същинска политическа шизофрения!

 

РУСКАТА ИДЕЯ НА ЧАВДАР ДОБРЕВ

Е-поща Печат PDF

За пътешествието през една такава необятна тема навярно трябва да си помогнем с въображението на Блез Паскал за безкрайните звездни пространства. От опит знам какво изпитание за сетивата на попадналия за по-дълго в Русия чужденец е дори нейната география – часовите разлики, непрекъснато сменящите се, нерядко враждуващи варианти на пейзажа, недостижимите хоризонти… Но колкото и тези възприятия да са неочаквани и релефни,  това са само видимости – в случая не става дума за разстояния и размери – предстои онова, за което поетът е предупредил: „…умом не понять” и съветва да се обърнем към метафизичното утешение на вярата. Ще се възползваме от съвета сетне.

При всички условности и уговорки, с които се обгражда един оценъчен текст, нужно е все пак някакво, макар и по-общо определение, което да очертае контурите на изследваната територия. Твърде широкообхватно, променящо се, неподдаващо се на императивни формулировки и екстатични окраски, такова понятие предполага и работа с разнообразен аналитичен, тълковен, а и стилистичен инструментариум. Чавдар Добрев разполага със завиден арсенал, а изследването му е дело на десетилетни трудове, наблюдения и разсъждения. Формално хетерогенно, отразяващо черти и характеристики на различни времена, личности и събития, то с калейдоскопична прецизност съчетава отделните мисловни конструкции в една достатъчно ясна картина, представяща вижданията на Чавдар Добрев за руската идея, позицията  и отношението му към нея.

Най-общо можем да приемем, че става въпрос за зараждането и съществуването на руския социален, политически, културен и духовен феномен, неговите направления и особености през отделните времена и влиянието на различните моменти, събития и личности върху неговите форми, прояви  и динамика. Като допълнителен рефлекс са отражението и йерархията му в европейската и световна история, в чиито контекст по право заема едно от водещите места.

Внушителният обем на книгата обхваща анализи, разсъждения, констатации, епистоларни и публицистични ескизи, обобщения и предвиждания върху литературни и театрални образци, философски тези, учения, исторически събития, личностни приноси и движения, определяли и определящи духа и съдбата на тази шеста част от земното кълбо.

Ще е разточителство да повтаряме причините, поради които Русия постоянно е във фокуса на чуждото внимание, пък и колкото да не търпят възражения историографските описания и тълкувания, по повърхността им винаги стърчат гърбиците на ред въпросителни.


Затова какъв по-убедителен, по-приемлив и увлекателен начин да вникнеш в същината и характера на населяващия тая мистична земя народ от документите за собственото му, нерядко мъчително самопознание!

Този път е избрал и авторът.

Съдбата на Русия, споделя той, е сред постоянните му интелектуални и човешки вълнения. Затова неговият избор е колкото логичен, толкова и емоционален – Добрев разглежда примерите си с убеждението, че те притежават особеностите на акценти в руското битие и са своеобразна синекдоха – части от цялото, които създават представа за самото цяло.

Писани в различни времена и по разни поводи, отделните късове на тази книга са хармонични в своето многогласие. Те представят в разгърнат план схващанията, идейните ракурси, следствията от политическите и социални практики на съвремието си с плюсовете и минусите му.

В светлината на личните харесвания и предпочитания на места със задна дата авторът честно признава предишни свои заблуди и увлечения. В това има и известно очарование – от една страна изследваните образци отдавна са създали устойчиви представи в общественото съзнание и сме улеснени от дистанцията на времето да се ориентираме в истините и отклоненията, а от друга – импонират идейните и естетически състояния на автора, следващ веруюто си с постоянство и упоритост, присъщи на страстните натури. Колкото до светлосенките и нюансите, те идат от еволюирането на възгледите му и промяната на обществения идеал.

Тук трябва да напомним, че в диалектичната симбиоза между идеята и обществения идеал на дадена епоха (тя е в съотношение, каквото е това между вечността и миговете, от които е съставена), само идеалът е подвластен на закона за отрицанието. Идеите по правило го надживяват, но като всички човешки рожби в определен по-дълъг период също търпят промени и приложни адаптации – до изчерпването на вътрешната им енергия или до нареждането им в съкровищницата на човешкото познание. В големите идеи съществуват константни величини – нещо като ядрата на кометите – които осъществяват движението им през вековете и са извор на непрекъснатото им обновяване. Нормално е всяко поколение да ги разчита през собствената си херменевтична оптика, да ги прецежда през филтрите на актуалните обществени нагласи и концепции – от което те не губят нито блясъка, нито значението си. Впрочем, големите идеи имат свойството да се самоочистват от налепите, неуместните приписки и грешните значения, които следващите времена самоволно им прибавят.

Чавдар Добрев успява да защити убежденията си и дори когато пристъпва към купела на покаянието, прави го с достойнството на творец, осъзнал и приел новите перспективи, внасящи поправки в  гледищата ни.* * *

За да се ориентираме в страниците, които авторът е посветил на своята „руска идея”, няма да е излишна една бегла историческа разходка.  За отправна точка ще вземем неспокойния 16 век – поле на остри стълкновения между християнска Европа и войнствения ислям. Това са десетилетия, доминирани от Османската империя, чиито възход се увенчава с половинвековното управление на Сюлейман Великолепни – един от нейните най-ярки символи. Със своята петстотинхилядна армия (включваща и сто хиляди еничари, най-добрата тогавашна пехота) империята е стъпила на три континента; европейските й граници достигат днешна Австрия, флотата й владее Средиземно, Червено и Черно море, съперничи на Португалия в Индийския океан и контролира основните морски търговски пътища. Три нейни васални ханства – Астраханското, Кримското и Волжкото са впримчили от три страни неголямото Московско княжество. С  управлението на Иван IV – Грозни, суров реформатор, първият цар и самодържец, Московското княжество ще се превърне в първообраз на това, което е днешна Русия. През август 1572 г. русите, анексирали вече Астраханското и Казанското ханство, нанасят и първото значително поражение на османците при Молоди, което преустановява инвазията им на север и е своего рода репетиция за съдбоносната битка между християнството и исляма при Виена 111 години по-късно.

Тази победа заявява Русия като нова сила и поставя началото на поредицата „кримски” войни. С тези първи победи, в това противопоставяне  трябва да търсим кълновете на руската идея, макар критиците й да съзират в нейните ранни прояви конфесионална и културна несъвместимост.

В края на 17 и началото на 18 век  на руския трон е Петър Първи. Това е период на активни действия за разширяването на Русия, (ликвидиране на шведската агресия при Нарва, достъп до Азовско море) и преустройството й по западен образец с модернизиране на армията и администрацията, определяне на съсловността (въвеждане на ранглистите – таблици на военните и граждански чинове) и затвърждаването на крепостното право. Узаконено още през 1649 г., то е един от главните проблеми на страната – всеки опит за нова политика започва с намерението то да се видоизмени или ограничи. За почти три столетия руското крепостничество налага ретрограден отпечатък във възгледа за хуманността и човека, чието битие е сходно с робската зависимост. Личността в разграфената обществена йерархия е подложена на всестранно ограничаване на свободата. Неподчинението и инакомислието се третират като държавна измяна, а в реакцията на имперските институции се откроява първообраза на една от най-острите етични теми – тази за престъплението и наказанието.  Драстичното класово разделение поражда дълготрайни противоречия в руското общество и в сблъсъка между статуквото и опитите за промяната му, в продължителния обществен катарзис, заплащан често с умопомрачителна цена, ферментира и се избистря руската идея.


Деформациите, породени в обществото от тези практики безспорно оказват влияние и върху нейните качествени съдържателни елементи. Отмяната на крепостното право през 1861 г. и въвеждането на т.н. „откупни плащания” не дават окончателно решение на селския въпрос. Развоят на събитията след Руско – японската война и последвалата първа революция през 1905 г. бележат неговия край, но следствията му ще се усещат дълго след това. И ненапразно един от най-остро (а в хронологичен порядък – и най-дълго) дискутираните въпроси сред просветената руска интелигенция, респективно дворянството и разночинните прослойки, е този за свободата. Но руската свобода има особени специфики и движещи мотиви, друг привкус, други мащаби и други – извън европейските клишета и узаконени практики и цели. В книжнината, посветена на многостранните й аспекти – пак като отлика от европейската подредба, опит и тълкуване, – определяща е духовността. В смисъл, че логосът доминира над митоса, че словото се прилага в изначалното му предназначение и че хлябът за душата е поставен на най-високата обществена лавица. Затова  интересът към тази идея е несекващ, а в историческата й граматика се забелязва очевиден дисбаланс: независимо какви са влиянията на Европа и останалия свят върху руското битие, прагматизмът в него не търпи резки количествени изменения. Затова пък обратната реакция: влиянието на руската духовност, на идейните, естетически, нравствени и често – военни парадигми върху Европа (и не само върху нея) е осезаемо. Колкото и да изглежда мирно и обосновано от философска гледна точка, подобно съжителство в определени моменти преминава в батални конфликти, а промеждутъците, скрепени със съответните договори, са просто въоръжен мир. Немалко от характените си черти в обобщен вид руската идея дължи и на перманентната враждебна атмосфера, в чиято обсада съществува открай време страната.


Двадесети век с двете световни войни, Октомврийската революция, създаването и разпада на СССР – както и на Източния блок, придават нови особености, направления и форми на руската идея, която метафорично може де се възприеме и като идея за Русия – някогашната, сегашната, вечната.

В съвкупността си частите на тази книга създават едно забележително  в единството си гравитационно поле. Стъпвайки в следите на големите руски автори, воден от свои правила и убеждения, Чавдар Добрев е синтезирал представата си за руската идея в нейното развитие, осъществяване и състояния. В нашето културно пространство това е първият опит от подобен мащаб и се съмнявам, че скоро някой ще намери сили, знания и сърце, за да продължи тази изключителна тема. Тя е по възможностите само на  перфектен познавач на нейните исторически и културни ориентири, какъвто е Чавдар Добрев - личност, която може да свидетелства за кръстопътя между битовите оврази и духовните висоти, на които е разпъван руския живот. За това е необходима освен вяра и обич. А при Чавдар Добрев, известен с предпочитанията си към сложните и многопластови сътворения и неординарно мислене, те са необходимата база и надстройка.


Наскоро Издателство „Светулка 44 Антей“ издаде двутомника „Руската идея“ от големия български писател, поет, литературен критик, театровед, публицист, и политически анализатор - проф. Чавдар Добрев.

В предговора към Том първи поетът и дараматургът Петър Анастасов споделя, че това всъщност за Чавдар Добрев е книгата на неговия живот, в която той „осъществява своя забележителен синтез между уникално писателско майсторство и философски глъбини; в която осмисля тематичното богатство и респектиращия патос собственото си възхищение към Русия и руския човек.“

Скритата топлина на патриотизма от страниците на тази книга, портретите и зарисовките на Салавьов, Бердяев, Илин и Булгаков, са ни добре познати. Те бяха най-напред радост за нашите страници и откровение за читателите на „Нова Зора“. Това ни дава повод и високата чест да поздравим своя дългогодишен сътрудник с неговия нов успех и от името на хилядите читатели на „ Нова Зора“ да добавим и искрените си пожелания за нови творчески достижения на проф. Чавдар Добрев.


 

СЛУЧАЯТ “ГЕОРГИ МАРКОВ”

Е-поща Печат PDF

Тази година се навършват 40 години от смъртта на талантливия български писател Георги Марков, починал в болницата „Сейнт Джеймс”, в Лондон, на 11 септември 1978 г.

Вече 40 години случаят „Георги Марков” не спира да вълнува българската, а и европейската общественост. Веднага след смъртта му в Англия започва антибългарска кампания с обвинението, че писателят е убит от Държавна сигурност по нареждане на Тодор Живков. В пресата, в публикации и изследвания се развихри пропаганден шум и истерия срещу страната ни и нейните органи за сигурност. Това бяха годините на т. нар. студена война.

След няколко години тази антибългарска кампания продължи с чудовищното обвинение срещу България, че властите у нас са организирали пощушението срещу папа Йоан Павел Втори през май 1981 г. Впоследствие папа Йоан Павел публично опроверга твърденията, и не само той.

Миналата година проф. Джузепе Консоло, адвокатът на Сергей Антонов, представи своята книга „Атентатът срещу Папата. Ето истината”. Българската следа” в атентата срещу папата е плод само и единствено на лъжливите показания на Мехмед Али Агджа, е категоричното мнение на италианския адвокат, защитавал Сергей Антонов в процеса. В книгата си проф Консоло връща историята назад и дава нов живот на случилото се преди 36 години на площад „Свети Петър” в Рим. Разказът му, изпълнен с факти, анализира действията на разузнавателните служби от Западния и от Източния блок в последния етап на „студената война”. „При всяко ново изслушване Мехмед Али Агджа сменяше версията”, разказва проф. Консоло. „През всички тези години на процеса срещу Антонов не бе намерено нито едно доказателство, което да потвърди показанията на Агджа”. От дистанцията на времето проф. Консоло определя процеса като мисията на живота си – да докаже невинността не само на един човек, но и да разсее сянката на съмненията, надвиснала над цяла една нация.

В този смисъл и новата книга на проф. Бончо Асенов – „Случаят „Георги Марков”, цели още веднъж да разкаже на българския читател тази история с надеждата, че „ще стигнем до истината относно неговия живот и кончина”.

„Изгледайте филма на Росен Елезов „Под сянката на Георги Марков”, пуснат по телевизията през май 2017 г., за да видите как познати ни вече български антикомунисти, наобиколили паметника на Георги Марков, хулят България, повтаряйки онова, което западната антикомунистическа пропаганда сътвори преди 40 години” – призовава авторът проф. Б. Асенов.

„Георги Марков е талантлив писател със силно изразена гражданска позиция и произведенията му говорят най-правдиво за неговата същност, за неговия борчески дух, за непримиримостта му към слабостите и недъзите и на двете обществено-политически системи. И не лъжата за „българския чадър”, а неговите произведения трябва да бъдат легитимацията му пред следващите поколения” – обяснява проф. Асенов в предговора към книгата.

Редакцията на в. „Нова Зора” предлага фрагмент от „Случаят „Георги Марков”, новата книга на Бончо Асенов, за да могат читателите сами за себе си да направят своите изводи и оценки.

 

РАВНОСМЕТКАТА – За действителните промени в тридесет години

 

В раздел „Равносметката“ на „Литературни есета“ на Георги Марков е поместено неговото есе „За действителните промени в тридесет години“. Повод за написването на това есе е 30-годишнината от 9 септември 1944 г. В него, както вече се каза, Марков, след като признава, че в България е извършена положителна промяна в живота на българския народ, че в резултат на  развитието на индустрията, на селското стопанство, на образованието и културата, „жизненият стандарт на значителна част от народа е повишен“, изказва мнение, че е настъпила „фатална промяна в българския национален характер“. Тази промяна в живота на българския народ Марков я вижда в „страха от всичко и за всичко“, „страх за работата, страх за жилището, страх за бъдещето на децата, страх за собствената си сигурност, страх от това, че всеки около теб е таен агент, страх да не сбъркаш, страх да не разсърдиш някого“. Той я вижда в лъжата, обхванала обществено-политическия и личен живот в страната. Вижда я в „нарастването на престъпността в частност на кражбата“ – „краде се на дребно, краде се, за да се преживее, краде се, защото всички крадат и защото от всекиго е откраднато нещо“. Вижда го и в отрицателния прираст на българското население, което не иска „да има деца въпреки безспорните опити на партия и държава да го насърчи“. Това води, според него, до липсата на национално самочувствие, до „липсата на личности, на народни водачи“, които са заменени с “безличното лице на чиновника“. А всичко това води до посредствеността, която ражда “мижитурщината, преклонението, угодничеството“, до „сива литература и сиво изкуство“. И води до „края на идеалите“. „Вместо борците идеалисти отпреди тридесет години ние имаме непоносимо стадо от борците кариеристи. Вместо чистата ненавист и борба за свобода, справедливост и прогрес ние имаме равнодушно примирение с феодални порядки, дълбоки неправди, корупция и лъжа“.

Питам се, ако Георги Марков бе жив днес и трябва да направи отчет за 30-годишнината от 10 ноември 1989 г., която идва следващата година, какво би написал. Че хиляди заводи и предприятия бяха ликвидирани и от индустрията, изградена по времето на социализма не е останало нищо. Че добре развитото ни селско стопанство беше ликвидирано и внасяме в България и най-обикновената селскостопанска продукция. Че едно от най-ценните постижения на българския народ – образованието, се срина и вече говорим за неграмотни, полуграмотни и ниско качество на образователната ни система. Че се посегна на българщината, започнахме да се отказваме от родовата си памет, от историята си, от завещаното ни от българските възрожденци, от Ботев и Левски, от Вазов и Вапцаров, дори да твърдим, че не е имало робство, а присъствие и съжителство. Онзи страх, за който той говори в есето си, не е нищо в сравнение със сегашния страх. Защото тогава нямаше безработица, а сега тя е реалност и повече от половината хора в страната живеят на прага на бедността, пенсионерите мизерстват с най-ниските пенсии в Европа, а висшисти  се ровят в кофите за боклук. Тогава бяхме на едно от първите места в света по притежание на жилища на глава от населението, нямаше клошари и бездомни, с каквито са пълни днес българските улици. Сега страхът от неясното бъдеще кара децата ни да бягат масово на Запад. А страхът от несигурността е много по-голям при тази нараснала битова престъпност, когато милиони хора не са сигурни за живота и здравето си, за дома си. И да напише за сегашните кражби, които минават през масовите приватизации, през обществените поръчки, през усвояването на европейските фондове, за да опрат до ежедневните хиляди кражби на банки, офиси и магазини, на къщи и апартаменти, на коли и битови вещи. Кражби в размери, каквито социалистическата действителност не познаваше. Лъжата, която според него е обхванала живота тогава, сега е на много по-голяма почит в обществено-политическия живот и се използва най-много от политическите лидери – от министри, депутати, от кметове. Нека ни посочи кои са тези личности и народни водачи, които водят българския народ през последните години към просперитета и благоденствието. Да напише нещо за посредствеността, която залива нашето общество и която стига до масово опростяване и оглупяване. Да сравни сивата литература и изкуство от неговото време със сегашното ниво на литературата и изкуството, изпълнено с посредственост, пошлост, вулгарност, порнография, кичозност, чалгаджийство, кървища, до голяма степен резултат на подражанието на западната литература и изкуство. Да посочи кои са тези идеали на съвременното общество, които карат хората да се борят за свобода, справедливост и прогрес и да не се примиряват с феодални порядки, дълбоки неправди, корупция и лъжа.

Но да погледнем и на другите негови твърдения от това време, изразени в „Задочните репортажи“. Не на всички, защото някои от тях са силно преувеличени, неверни и неточни, и не си заслужава да се занимаваме с тях. Някои от разсъжденията му имат общочовешки смисъл и могат да се отнесат за всяко време от древността до наши дни, а не само за социализма. Няма да се спираме и на онези отрицателни явления и факти, които са без съмнение слабости, недостатъци и, както щете ги наречете, на тоталитарната държава. Защото го е имало насилието – и веднага след 9 септември, а и след това, изразявано в различни форми – икономически, политически, идеологически. В което особена роля е играела Държавна сигурност с нейното преследване на „бившите хора“, на опозицията, на „врага с партиен билет“, на дисидентите и инакомислещите, на тези, които са дръзвали да агитират и пропагандират срещу властта. Защото го е имало кула към личността, стигащ до най-големи извращения в тази насока. Защото комунистическата партия е налагала своята идеология в живота на хората и те е трябвало да се съобразяват с нея. А това означава да им бъдат ограничени правата и свободите в определени рамки, наложени от партията. Да бъде силно ограничена свободата на словото и всички средства за масова информация да се съобразяват с идеологическите изисквания на БКП. Да се ограничава свободата на съвестта и намалява влиянието на религията и църквата в страната. Защото е имало по партийна, комсомолска и отечественофронтовска линия т.нар. политическа просвета, която действително е била формална и излишна. Защото е имало и кражби, и корупция, и демагогия, и подмазвачество, и подлизурство, и кариеризъм, и връзкарство и какви ли не отрицателни черти, характерни обаче за всяка обществено-политическа система – от най-дълбока древност до наши дни.

Но да надникнем отново в неговите репортажи, така, както последователно ги е дал, и да се опитаме да направим сравнение със сегашната действителност.

• Георги Марков отхвърля като вреден класово-партийния  подход и деленето на „наши” и „врагове”.

Да, това бе един от греховете на комунистическата партия -  че тя заемаше репресивно отношение към граждани само заради тяхното политическо минало и убеждения. И фактически разделяше хората на две групи - подкрепят или не подкрепят политиката и практиката на партията. И на т.нар. бивши хора не се позволяваше да растат в служебната йерархия (още повече да стават номенклатурни кадри), да излизат в чужбина, да упражняват определени професии и дори до 60-те години да учат в определени висши училища. Те биваха наблюдавани със специфичните сили и средства на Държавна сигурност. Практически тези хора бяха подложени на репресия и се нарушаваха техните права и свободи.

След 10 ноември 1989 г. се правят непрекъснато опити за същия подход към гражданите на България. Само че сега те се делят на “поддръжници на реформата” и “противници на реформата”, или още – на привърженици и противници на демокрацията. И докато БКП не узакони това деление,  новите демократи се опитват да го въведат в рамките на закона – чрез Закон за администрацията, Закон за досиетата и други.

• Георги Марков твърди, че българския народ не обича Русия и още повече  Съветския съюз, който за него е синоним на всичко най-лошо.

Дори и при тази бясна русофобска агитация и пропаганда, която определени среди в страната водят с подкрепата на американски и други западноевропейски посолства, фондации, централи изследванията показват, че близо 80 процента от българското население е запазило своите традиционни чувства на обич и признателност към Русия.

• Марков представя в негативна светлина трудовата обстановка във фабрика „Победа“, където и той е работил, поведението на нейни ръководители и работници, отношенията между хората.

Да оставим това, че за същата фабрика „Победа“ пише силно хвалебствен репортаж в книгата си „Между деня и нощта“. По-важното е друго – че този завод отдавна вече го няма и го постигна участта на хилядите заводи в страната.

• Марков пише с уважение и признателност за обстановката и лекарите  в санаториума за туберкулозно болни във Владая, където е пребивавал дълги години в упорито лечение.

Да беше жив да види, че този санаториум отдавна не съществува и на негово място има една запусната и рушаща се сграда. И че от изчезването на туберкулозата като заболяване по време на социалистическото здравеопазване, тя отново се появи след 1989 г.

 

следва

 

КОГАТО МЛЯКОТО СТАВА СУРОВАТКА

Е-поща Печат PDF

Ще си призная, че винаги, когато чета нещо написано от евродепутата на ГЕРБ Андрей Ковачев, се „подмладявам” с около двайсетина години. Неговата риторика е в стил ранната „демокрация” (някога ежедневник на СДС). Някакъв вид „словесна салата”, силно миришеща на нафталин. По това време фактите и цифрите нямаха никакво значение, важното бе човек да се е самоназначил за „демократ” и тогава всичко що изрича императивно, трябваше да се възприема като една полумистична истина. В нея човек трябваше да вярва фанатично и без мисъл. Последната не се нуждаеше от доказателства, защото тя бе изричана от публичен екземпляр, самоопределил се за „камертон” на демокрацията и „рожба” на световната демократична общност.

 


Страница 227 от 378