Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ – СЕГА И ЗАВИНАГИ!

Е-поща Печат PDF

Открито писмо на ИК на НД „Помирение за възход на България“


ДО

ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА

В-К „НОВА ЗОРА”

Г-Н МИНЧО МИНЧЕВ


Уважаеми г-н Минчев,

Обръщаме се към Вас с молба да поместите на страниците на вестник „Нова Зора”, част от основните цели и средства от програмата на Инициативен комитет за учредяване на Национално движение „Помирение за възход на България” /НД „ПВБ”/, по която работим от началото на годината. Считаме момента за особено подходящ, след като на 28.09.2018 г. в 20.00 ч. по националната телевизия, Президента на Република България   г-н Румен Радев се обърна с призив към българския народ за национално помирение. Призивът е в съзвучие с много и от нашите идеи и предложения, което ни окуражава де мислим, че сме на прав път. Вие сте в течение, че въпросът за национално помирение не е от днес. Той се постави още на 5 юни 2008 г. и на 16 октомври 2008 г., той бе поставен и разискван на две заседания на Национално движение „Държава и воля” с председател Константин Чакъров. Там след разгорещена дискусия по въпроса за помирението, бе приета програмна декларация, в която се предлага  създаване на Национален комитет за помирение. Много обстоятелства попречиха да де стигне до реални резултати. В този връзка на страниците на в-к „Нова Зора”, бр. 36 от 13 октомври 2009 г. бе поместена обширната статия „В името на България”! от полк. о.з. Тодор Предов, адвокат, доктор по право, член на ЦПС на ПП „Нова Зора”. В нея, още в самото начало се изтъква : „Всичко това ме подтиква да споделя моя отдавнашна идея, която цели пренасочване на българската енергия в новите обществено- исторически и икономически условия от разединението и противоборството по пътя на помирението  и единение-то на българската нация. Дълбоко съм убеден, че това е условието за нов просперитет, за надживяване на обективните исторически преврат-ности…. И в заключение се казва, че „националното единство” не е мираж, а политическите партии няма да „взривят” партийните си интереси, „ако се решат да впрегнат времето си, интелектуалната и физическата си енергия, в отстояване и работа за национални, а не тясно партийни интереси, защото няма по-високо знаме от националното, и по-висока цел от просперитета на нашето отечество – Република България”.

Уважаеми, г-н Минчев,

През изминалите години, ръководените от Вас в-к „Нова Зора” и ПП „Нова Зора”  неуморно утвърждават идеята за Единен народен фронт, като форма, за единението на българската нация.  Удивляващата обаче разума безпътица, политическото безхаберие и късогледство, теснопартийните, корпоративните и личните интереси на власт имащите, вземаха надмощие и идеята за концентрация на националната енергия бе загърбвана, а Родината ни  все по-опасно се сриваше все по-надолу в международните класации. По бедност и смъртност на населението, обаче, сме водещи, не само в Европа, но и сме сред първите в света.

През тази година се навършват 100 г. от разлома, настъпил в кратката  история на Третата българска държава, който всъщност е и начало на Гражданската война в българското общество. Това скръбно начало тръгва с Владайското войнишко въстание през 1918 г. и неговият кървав разгром. Гражданска война с неотслабваща ярост и безрасъдство преминава през годините в различни форми и стадии и продължава до наши дни. Време е това самоубийствено състояние в живота на българската нация и държава да бъде преустановено. Такива са разбиранията и намеренията на Инициативният комитет от патриоти, които се обръщат към Вас с това писмо.

Ние  разработихме кратка програма за  стартиране на Национално движение „Помирение за възход на България” . Нашият девиз е: „България за всички !”. Дълбоко сме удовлетворени, че в Програмата на ПП „Нова Зора”, приета на Третия редовен конгрес, проведен на 14.07.2018 г. отново бе записано решението, че  в предлагания от партията „Проект за българското бъдеще”, като трето направление за работа остава идеята за създаване на Единен народен фронт /ЕНФ/. И че чрез него се цели излизането на България от перманентните кризи, съхраняването на потенциала на държавнотворческия елемент на българската нация и опазване на българската държавност. Целта е благородна и важна -  оцеляването им, чрез нов модел на политическо и социално-икономическо развитие.

В раздела „Кратък обзор на ситуацията в България след 10.ХI.1989 г. до днес” е оповестен и нашият мобилизационния призив: „Ръководени от тези схващания, ние предлагаме  обединяване на националната енергия, на базата на преодоляване на конфронтацията в обществото, чрез помирение, единение и възраждане, като основа за консолидация на патриотичните сили с единствената цел да бъде спасено Отечеството ни – Република България. За това ние казваме : 100 г. противоборство между леви и десни доктрини стигат. Да съхраним народа си, да обединим националната енергия и воля и да спасим загиващото българско Отечество“.

Уважаеми, г-н Минчев,

Убедени сме, че  нашата инициатива за учредяване на НД „ПВБ”, заслужава обществено внимание. Ето защо предлагаме на редакционния съвет на вестник „Нова Зора“ да вземе решение и да бъде открита подходяща рубрика във вестника,в която да бъдат помествани писма, статии и мнения на тема: „Помирение и единение в българското общество. Възможно и необходимо ли е ?“ Надяваме се, че просветената и мъдра читателска аудитория на вестник „Нова Зора“ юе изрази своето мнение за пътищата и формите за  постигане на поставените цели. Дълбоко сме убедени, че нашите усилия са в помощ и продължение на делото на „Нова Зора“ през годините. Вашата идея за Единен народен фронт е единствено необходимата и вярната, за да бъде обединена националната енергия и постигната главната цел – пребъдването на България. Призоваваме Ви, да потвърдите декларираната от Вас многократно през годините политическа воля, за да могат предложените, чрез страниците на вестник „Нова Зора“, конкретни законодателни и практически начинания да получат широка обществена подкрепа.


ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ:

д-р по право Любен Виденов –

Интелектуален кръг „Зора”;

д-р по право Тодор Предов –

Интелектуален кръг „Зора”;

Ст. н.с. д-р инж. Венелин Новаков –

Национален пенсионерски съвет;

д-р по право Тодор Ников –

Асоциация „Сигурност”

инж. Станчо Джумалиев –

Национално дружество „Традиция”


НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ  “ПОМИРЕНИЕ ЗА ВЪЗХОД НА БЪЛГАРИЯ“


/ ПРОГРАМА /


1. КРАТЪК ОБЗОР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ БОРБИ / 1918 – 1944 г. /

2.КРАТЪК ОБЗОР НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ПЕРИОД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ / 1944-1989 г./

3. КРАТЪК ОБЗОР НА СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 10.ХІ.1989 г. ДО ДНЕС.

4. ОСНОВНИ ЦЕЛИ.

5. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.


Б.р: Намираме, че първите три точки от предложената програмата не е необходимо да бъдат публикувани. Анализ на политическите борби, разединението и противоборството в българското общество през изминалия сто годишен период, са правени многократно, изяснявани са в дълбочина и са добре известни на читателите на вестника. Искерно се радваме, че съдбовните въпроси пред нацията и държавата ни вълнуват все повече хора. И че те се самоорганизират. Надяваме се, че създаването на Национало движение „Помирение за възход на България“, няма да заглъхне, както е ставало много пъти до сега с други начинания. Нещо повече,убедени сме, че идва времето на истинския, на действения и градивен патриотизъм. Това е причината, поради която предлагаме на нашите читатели да се запознаят само с формулираните в програмата на НД „ПВБ” т. 4: основни цели и т.5. Средства, за тяхното постигане.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ :

А. Намаляване и постепенно преустановяване на изостреното

противопоставяне  в българското общество, въз основа на отминали събития в историческото му развитие, особено в периода 1918 -2018 г., т.е. през последните 100 години, и преустановяване на досегашния модел на управление на страната, чрез  обединяване на всички патриотични сили за просперитета на страната, в името на България!

Б. Извисяване на българския национален дух, традиция, език, държавност и културна идентичност; защита на националните интереси, суверенитета и териториалната цялост на страната.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

А. Обединяване на всички неправителствени организации, движения, патриотични партии и граждани, които милеят за България и нейния просперитет, за да я има България сега и за бъдещите поколения.

Б. Провеждане на национална разяснителна кампания за популяризиране на целите на движението чрез средствата за масова информация, в страната и чужбина, сред българските общности.

В. Издигане на паметен мемориал пред НДК за жертвите на фашизма и капитализма до 09.09.1944г. до параклиса, срещу този на жертвите на тоталитаризма, където безпрепятствено да се провеждат възпоминания за тях, отишли си от този свят в 100 годишния период на развитието на българската държава.

Г.  Закриване на т.н „Комисията за досиетата“, като изиграла своята роля за моралното пречистване на обществото и предаване на архивните единици в Централния държавен архив и неговите поделения.

Д.  Въвеждане на единни учебници по история за началните, основните и средните училища, в които авторските колективи обективно и безпристрастно описват и документират събитията в 140 годишната история на Третата българска държава, под контрола на Обществен съвет  от учители, историци, общественици и др.

Е. Отстояване на конституционното изискване за социална държава, чрез възстановяване на основните права на гражданите – право на труд, безплатно здравеопазване и образование, защита на майчинството, промяна на пенсионното законодателство и изработване на Закон за възрастните хора, градили със своя труд България.

Ж. Прекратяване на разграбването на държавната, общинската, публичната и друга общонародна собственост, засилване на регулативните и контролни функции на държавата;

З.  Преразглеждане, съдебна проверка и възстановяване на правата на гражданите и държавата по всички съмнителни приватизационни сделки, реституции, замяна или манипулации с недвижими имоти;

И.  Действително намаляване на младежката безработица и ангажиране на лицата, които получават държавна помощ, към ефективен обществено полезен труд в населените места, по примера на забравената „трудова повинност“ на населението  от първата половина на 20 век, както и постепенно спиране на желанието за излизане от България.

К. Прекратяване на повишаването на възрастта за пенсиониране  на мъжете до 64 г. и на жените до 61 г. „Частните пенсионни фондове “ да се формират на напълно доброволен принцип, като вноската за тях е извън солидарната обща осигурителна вноска от 19,8 - 20% и същата /4-5%/ да се освобождава от данък. Задължително преизчисляване на пенсиите на всички пенсионери в период не по голям от 3 години на базата на средномесечния осигурителен доход от предходната година. Отмяна на тавана на пенсиите, а осигуряването да се осъществява на базата на реално получаваното възнаграждение за труд, до максималната държавна заплата в страната. Минималната пенсия за изслужено време и старост трябва да бъде 80% от нетната реална минимална работна заплата, но не по малко от линията на бедност в страната.

Л. Управление във всички сфери, чрез  професионалисти, морални, честни почтени, юридически коректни и неопетнени защитници на общонародните интереси. Реформи с точни и ясни правила и закони в армия, полиция, съдебна система и цялата система за национална сигурност, бързо, ефикасно и неотвратимо правораздаване при върховенството на закона.

М. Регулиране на заплатите  на висши държавни служители и народни избраници /президент, председател на НС и МС, народни представители, служители в съдебната и държавна власт, и пр./ в рамките на съотношение между минимална и максимална работна заплата 1:10. На тази основа да се определят заплатите на всички държавни служители. Въвеждане на стимулираща прогресивна данъчна система с необлагаем минимум и максимален данък до 30% за максимални доходи над 36 минимални  средни работни заплати за страната.

Н. Използване на различни икономически и финансови способи за повишаване на брутния национален продукт, като се прилагат експертизи на БАН, висшите учебни заведения /ВУЗ/, изтъкнати специалисти и експерти в различни направления и др., както и да  е поощрява българското производство и износ, чрез преференции за националния дребен и среден бизнес, и стратегическите направления в икономиката и сигурността на страната. Държавно конкурсно финансиране на активни малки и средни научно изследователски колективи и фирми в областта на съвременните технологии, здравеопазване, енергетика и екологично селско стопанство. Създаване на условия за ускорена реализация  и ефективна експлоатация чрез държавни фондове за тях. Въвеждане на данък транзакции, ефирен данък и по-високи данъчни ставки за хазарт и лотарийни игри.

О. Мораториум върху замислените предстоящи сделки и концесионни договори за обекти от национално значение и за подземните богатства, преразглеждане и анулиране на онези сделки, които са сключени в ущърб на националните ни интереси  и определяне на минимална концесионна такса не по малка от 8% годишно. Засилване на държавния контрол и регулиране в енергетиката и особено на газодоставките, алтернативните източници и „зелената енергия”. Перспективи за АЕЦ “Козлодуй“ и АЕЦ „Белене“.

П. Укрепване на отбранителната способност на България, чрез  повишаване на социалния статус на военно служащите, превъоръжаване и възстановяване на възможностите на наличните бойни и технически системи, както и постепенно въвеждане на  задължителна краткосрочна военна подготовка и служба за мъже и доброволна за жени, а също така първоначална военна подготовка на младежите навършили 16 г. възраст в рамките на образователната система.

Р. Повишаване на ефективността на органите осигуряващи обществената безопасност и обществения ред, чрез усъвършенстването на професионалната им подготовка и повишаване на социалния им статус. Привличане на населението  към местни доброволни структури на доброволчески отряди при бедствия, аварии и катастрофи и опазване на ред и законност в рамките на гражданската защита.

С. Решаване на острите демографски проблеми застрашителни за съществуването на държавата, чрез стимулиране   пряко на раждаемостта на перспективни млади семейства, включително такива на гражданска основа за раждане и отглеждане на деца 1,2,3 -то при определени условия, данъчни облекчения за всяко дете до 3-то по 2% отстъпка от 10 % данък на родителите, нисколихвени кредити за закупуване и строеж на жилища, продължаване на политиката и финансовата подкрепа за асистирана раждаемост /ин-витро/, повишаване размера на детските надбавки, обучение в майчинство и бащинство  и намаляване на ДДС на 5% за детски храни и облекло.

Т. Укрепване и съхраняване на българските традиции, християнския морал и ценности  и категорично отричане на всички опити на привнасяне отвън на идеи за насаждане на  разврат, нисък морал, и античовешко поведение противоречащи на християнската култура на Европа и България /като Истанбулската конвенция и др./. Защита на жените, бременните, младите майки, и девойките от посегателства и насилие чрез подобрения и усъвършенстване на националното законодателство.

У. Укрепване и стабилизиране на валутните и златни резерви на страната при строго спазване на условията за функциониране на валутния борд, като контролна система против политически манипулации над валутата на държавата. Планомерно увеличаване на златните запаси на страната с 2 – 4 тона годишно, до влизане в еврозоната. Използване на държавните резерви в системата на пазарно регулативно управление на икономиката. Поддръжка и укрепване на  промишленост, предприятия и фирми, осигуряващи продукция с важно значение за националната сигурност и функционирането на държавата, както и на висока принадена стойност..

Ф. Предаванията на националните електронни медии /БНТ, БНР и официални сайтове/ да озвучават и дискутират много по-често въпросите от дневния ред на обществото, касаещи неговите насъщни проблеми. В предаванията да се канят гости и експерти, които имат положително отношение към българското общество, а не ругатели, разделители сеещи злоба и омраза - национална, расова или етническа и изявяващи се като такива.  Гарантиране на независимостта на държавните радио и телевизия, социологическите институти и частните медии, за да поднасят неманипулирана информация за нуждите на гражданското общество.

Х. Промяна на държавната политика и оказване на помощ за решаване на проблемите на българите в Македония, Сърбия, Молдова, Украйна, Руската федерация и др., включително чрез приоритетно даване на българско поданство. Работа сред напусналите страната българи по икономически причини, за запазване на тяхното българско самосъзнание, както и социално икономическото им осигуряване, за гарантиране на бъдещото им завръщане в Родината.

Морално нравствената позиция и предлаганите за решаване законодателни, социални и  икономическите проблеми от националното движение за помирение и просперитет, съзидание и възход, са жизнено необходими за нашия народ и за бъдещето на България за да заемаме своето достойно място в Европа и света. За да я има  БЪЛГАРИЯ СЕГА и ЗАВИНАГИ !

Настоящата програма подлежи на допълнения и усъвършенстване  след обсъждане на по-широк форум от патриотичните организации и партии, учени, общественици и граждани, които  са заинтересовани за спасението на България, сега и за бъдещите поколения !


09.04.2018 г.


ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ  НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ ПОМИРЕНИЕ  ЗА ВЪЗХОД НА БЪЛГАРИЯ” / НД „ПВБ” /


 

СЛУЧАЙНО ИЛИ НАРОЧНО ОБЕЗСИЛИХА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ В БЪЛГАРИЯ

Е-поща Печат PDF

Размисли на проф. д-р Бончо АСЕНОВ

 

Работил съм 22 години в системата на МВР и конкретно в Държавна сигурност. През 1992 г. излязох от системата, но продължих да бъда обвързан с нейните проблеми докато пишех и издавах книгите си „Теория на контраразузнаването“,“Теория на разузнаването“, „Основи на оперативно-издирвателната дейност“ и още няколко други, свързани с историята на разузнаването, контраразузнаването и полицията в света и в България и  ролята и значението им в тяхното в обществено-политическото развитие. И през цялото това време не си позволих нито веднъж да подложа на критика МВР и НСС/ДАНС/, а също ДАР/НРС/, защото бях съпричастен към техните проблеми. Аз разбирах че те обективно се нуждаят от реформа и преориентация при новата оперативна обстановка след 1989 г.; че те имат нужда и от подкрепа и от страна на държавата, и от обществото ни, че не по-малко важна е и подкрепата на всеки гражданин на страната ни, за да могат те да изпълняват своите цели и задачи, свързани със защитата на националната сигурност и опазването на обществения ред.

 


Като бивш  оперативен работник и преподавател по специални дисциплини най-много се вълнувах и ме болеше от снижаването на професионализма в тяхната дейност. Бях убеден и сега мисля така, че причината е намаляването на агентите (секретните сътрудници) и специалните разузнавателни средства. Защото безразсъдното и  демонстративно разкриване на досиетата на бившите сътрудници на разузнаването и контраразузнаването пречи на сегашните специални служби да вербуват и ползват нова агентура, тъй като тези, които могат да им помагат, ще се страхуват от подобно отношение към тях в бъдеще. И от това ще печелят престъпните и подривни елементи в обществото. Ползването на специалните разузнавателни средства в условията на обществена остерия и подозрителност създават в оперативният работник нагласата да не ги използва, пред риска от евентуални скандали и неприятности. Но в борбата срещу престъпността не може да мине без тях. На оперативните  работници в тези служби им се плаща основно заради умението да ползват тези средства в своята дейност. Така е било, така е в цял свят, така и ще бъде. В противен случай все повече ще се разрастват организираната престъпност и корупцията, ще се увеличават терористичните актове, ще се разширява наркобизнесът, ще се застрашават правата, свободите и животът на българските граждани. Казвал съм го и пак ще го повтаря – сега основен проблем, който трябва да разреши оперативният състав на българското разузнаване, контраразузнаване и на МВР е – да възстанови и създаде действащ и ефективен агентурен апарат, чрез който единствено може да осъществи поставените пред него задачи при сегашната оперативна обстановка в страната, в района и в света.

Тези мои мисли, които съм изразявал в книгите си, в доклади и статии ги припомням на читателите на в.“Нова Зора“ по повод две събития станали в последно време в България, които генерират главния въпрос: случайно или нарочно бяха създадени условията за обезсилване на специалните служби.

Първото е разкриването на фабриката за нелегални цигари в Карнобат. Всъщност, оказа се, според главния прокурор Сотир Цацаров, че са били 5 фабрики за производство на нелегални цигари в България.  Ума ми не го побира този факт. Обясненията, които дава г-н Цацаров пред парламентарната Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабанда граничат с абсурда. Говори се за халета, за машини, за поточни линии, за стотици български и чужди работници, за огромни печалби, за продажби на тези цигари зад граница и всичко това се вършело толкова тайно, че едва сега се разбира. Министър председателят г-н Бойко Борисов казва, че всички тези фабрики „повече от година и половина ги преследваме и не можем да стигнем до тях“, защото, видите ли, „работят изключително конспиративно“. И това го казва един бивш главен секретар на МВР! Ще работи в Карнобат цяла фабрика  за цигари, с десетки работници, с изнасянето на тирове с цигари и никой няма да знае за какво става въпрос? Да оставим контролните органи на различните министерства. Но къде е икономическото направление в ДАНС? Къде е икономическата полиция? Къде са техните агенти и доверени лица, които още преди фабриките да започнат нелегалното производство на цигари да уведомят ръководещите ги оперативни работници, а те ръководството на ДАНС и МВР, за това „черно“ производство, за тази контрабанда? Че аз, в разговор с мой приятел от Карнобат разбрах от него, че целия град знае за тази фабрика, а се оказва, че само заинтересованите държавни органи не знаят! Да припомня, че г-н Бойко Борисов ни уверява, „че по същия начин се работи за алкохола, горивата, месата и захарните изделия“. Така че не мога да приема неговото твърдение, че „прокуратурата и службите, работят много тихо, много внимателно, без никаква публичност или шум“ и че „много професионално се събират доказателствата“ за това. Ако това е така, започвам да си мисля, че ДАНС и МВР, че и прокуратурата, са знаели за тези фабрики, но им е наредено от определени сили да не вдигат шум за тях, защото част от печалбата е отивала в нечии партийни каси и лични джобове.

А ето и другият случай!

С кипърската  застрахователна компания „Олимпик“. Не съм навлизал, а и не искам да навлизам в подробности относно сагата с нея. При която над 200 000 шофьори, застраховали се при нея, трябваше да сключват договор „Гражданска отговорност“ с друга застрахователна компания, защото се оказа, че на  „Олимпик“ е отнет лиценза от Комисията за финансов надзор през май тази година и е в ликвидация. При това след като е отнет лиценза й още известно време български граждани са продължили да си застраховат колите в нея. Е, питам, къде е икономическото разузнаване на ДАР и икономическото направление на ДАНС, които е трябвало първи да разберат, че  третата по големина в България застрахователна компания е пред фалит и да не допуснат стотици хиляди българи да бъдат ощетени по този начин?

Тези два случая показват и друго нещо. До какво доведе намаляването на ефективността на специалните служби в България. Доведе до огромни материални загуби за държавата, за обществото, за обикновените български граждани. Това е един от резултатите на преходния период, който изживява страната ни. И това става, за съжаление, за сметка на милионите обикновени български граждани-данъкоплатци, за сметка на благоденствието и просперитета на българския народ.


 

 

РЕВОЛЮЦИИТЕ – ЗАКОНОМЕРНОСТ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ РАЗВОЙ

Е-поща Печат PDF

Продължение от бр. 42

В човешката история няма социална революция, която да не е претърпяла поражение или самопоражение. И защото през следващите десетилетия се откроява конфликтът между идеали и реалности. И защото историята изравя своя подземен път, независимо от мечтанията на първопроходците. И защото вековната йерархична обществена уредба и традиция - поне досега - успяват да намерят такива сили в революционното движение и развой, които да ги реанимират.

Същественото обаче е в друго, в това, че революцията е вододел в човешкия живот, че тя причинява дълбоко преобразуване на обществените отношения и личната съдба, допринася за рязък прелом в икономиката и духовността, за радикални промени в етическото кредо на човека.

Руската революция от 1917 г., както се убедихме, е отговор на въпроси, на които господстващите обществени слоеве/класи на царска Русия са били безсилни да намерят решение. Социалният цирей е трябвало да се пукне и се пуква!

Ленин и болшевиките увличат народните маси с тактически и стратегически идеи и послания. Обещават да дадат земя на селячеството, заявяват прозорливо, че са за мир, срещу войната, за мирно съсъществуване между народите, за самоопределение на нациите.

По-късно редица техни обещания се реализират изцяло, отчасти или превратно. Предоставянето на земя за селяните, например, се заменя с форсирано създаване на селскостопански кооперативи и насилственото ”разкулачване”. Държавата на народните съвети, на народовластието, се транформира в държава, която използва активно инструменти на узаконеното насилие. Вътрешнопартийната демокрация бива погазена. През 30-те години идва „модата” на монтираните съдебни процеси, на произволното убиване и затваряне в затвори и концлагери на милиони руснаци, голяма част от тях дейци на болшевишката партия.

Родоначалниците на Октомври не са си представяли, че една държава на социализма може да се заеме с възстановяване на предишни структури на класовото общество, да издига в култ ръководителя/вожда, да се занимава със самолични и държавни произволи, да формира от апаратчици номенклатурен слой, бъдещ гробокопач на социализма, на социалистическата система.

В същото време Октомврийската революция, както вече отбелязах, успява да сломи през 1918 г. похода на интервентите от цяла Европа и САЩ, на професионално подготвената Бяла армия срещу „пролетарското отечество”. Да преобърне социалната структура на обществото. Да даде хляб, но и култура, образование на милиони руснаци. Да въведе безплатно образование и безплатно здравеопазване.

 

АМЕРИКА СЕ РАЗПАДА: АНАТОМИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПСИХОЗА

Е-поща Печат PDF

“От септември 2001 г. страната преживява общонационален нервен срив. Държавата на народа внезапно се счупи, пазарната икономика отива по дяволите и от всички посоки заплашително изниква зловещ враг. Не мисля, че страхът е ефикасен начин да овладееш ситуацията, да отреагираш на реалността. Най-често страхът е просто синоним на невежество”

Хънтър С. Томпсън, гонзо-журналист (субективен стил на журналистическо повествование от първо лице, характерен с преувеличени оценки и груба лексика - б.р.)

Поредната стрелба в един пореден ден на Америка. Или просто така изглежда?! С тревожна цикличност страната е подложена на поток от насилствени действия, които тероризират обществото и дестабилизират крехката екосистема, осигурявайки на правителството чудесни оправдания за “затягане на гайките” и провеждане на още по-авторитарна политика в името на т. нар. национална сигурност. И при мълчаливото съгласие на гражданите.

Например неотдавнашният масов разстрел в малка черквичка в едно малко тексаско градче (Съдърланд Спрингс, на около 60 километра от Сан Антонио. - б.р.).

Самотният стрелец - бивш служител на ВВС, облечен в черно, с изтъркана бронежилетка, опасан с боеприпаси и с маска на лицето, стреля с щурмова винтовка. (Да отбележим тук приликата между формите и тактиката на полицейските щурмови групи за бързо реагиране и военните.)

26-годишният Девин Патрик Кели прекарва една година във военния затвор заради нападение над жена си и детето. Ако изключим семейните свади, Кели - както и много други стрелци в близкото минало, - е определян от познатите си като “добро момче”.

Безредната стрелба на това “добро” момче отнесе живота на поне 26 души.

Президентът Тръмп и губернаторът на Тексас отнесоха стрелбата в графата “психично заболяване”.

Може и така да е.

 

ДУХОВАТА МУЗИКА

Е-поща Печат PDF

На 24 ноември т.г. Тодор Коруев, блестящият публицист, талантливият изследовател на българските корени и занаяти, писател и неспокоен творчески дух, отбеляза юбилейна годишнина. Името му по най-естествения начин се свързва освен с дългогодишната му работа във в. “Дума”, но сякаш е станало неизличимо допълнение и към забележителните му изследвания върху родопското овчарство - “Овньо льо вакал, каматан...” (Жалба по славното родопско овчарство”, 2011), както и последната му книга -  „Разбойничеството в Златоградско“ (2016).

“Само се опитах да разбера как звънят чановете - споделя авторът на “Овньо льо вакал, каматан...”. - “Убеден съм, че песните за овчарите са едни от най-хубавите. Овчарят живее в самота, която го провокира да анализира себе си и възпитава в него едно чисто чувство към изкуството и специално песента... казваха: „Учи, иначе овце ще пасеш“. Като че овчарлъкът е срамна работа. Аз пък се връщам към това време, за което Николай Хайтов казва: „Овчар беше сладка дума, овчарлък – благородна работа. Но някога!“ ... Антон Дончев във „Време разделно“ писа за Манол: „Падна му се добрият дял да ходи сред овцете и да мирише на вълна и на сирене.“ Исках да представя истинската, хубавата миризма на тази професия и на всичко, свързано с овцете, които са  хранили не само народа, а и още много професии, свързани с овчарството...

Израснал съм сред приказки и песни – двама прадядовци и единият ми дядо са кехаи. У дома винаги се е говорило за саи и мандри, за овце, агнета и шилета, за овни и еркичи, за бито сирене и саздърма, за чевермета. От дете знам, че чан се туря на еркич, а не на прашничево шиле. Наслушал съм се на разговори за овчарски кучета, за вълци и мечки, за люти разбойници арнаути.  Изстраданият опит ги е научил да потискат страха, да не се боят от риска, да устояват на житейските бури. Тогаз не е чудно, че те са дръзки, горди и непреломни, предприемчиви и затуй много от тях са преуспяващи. Но не се изхвърлят, не превиват пръчката, знаят си мярката „и в драгото,  и в балното”. Те вярват повече на дадената дума, отколкото на писаното върху хартия. Ако кръвта им възвира, това е най-често заради накърнено честолюбие. Такива като моите „стрикувци” все още има у нас, но за жалост не се срещат измежду политиците, държавниците, бизнесмените и обслужващия персонал – социолози, политолози и журналисти. Навъдиха се много „господа”, та няма кой да каже „дий” на магарето. Ще трябва да захвърля за миг гегата и силяхлъка, да яхна овена, да се хвана за руното му и той да  ме свали в най-долната земя, където днес е изпаднало изстрадалото ни отечество, жертва на шантавия преход и изкривената демокрация”...

 


Страница 3 от 229